ยิ่งไกล ยิ่งชัด

 ตู่ ภพธร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยิ่งไกลยิ่งชัด ตู่ ภพธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Two Popetorn, Singto Numchok, Joey Boyเรียบเรียง: Two Popetorn, Singto Numchok, Joey Boyโปรดิวเซอร์: Billy BeaR

E | A |E | A |
E | A |E | A |

เก็บข้าวขE | Aอง..     เก็บทั้งชีวิตลงในกระเE | Aป๋าใส่รองเE | Aท้า..     และเดินออกไปแม้มันจะเหงE | Aาใจ

เปลี่ยนเท่าไรEอะไรก็ยังเหมือน ๆA เก่าไม่อยากฝืEนทนกันต่อไปให้มันเAศร้าสุดท้ายก็เก็บกระเE | Aป๋าอยากจะหนี หนีไปให้แสนEไกล.. A

แต่ไม่มีเธF#mอให้กอด ให้พูดคุG#mยเหมือนก่อนตอนนี้Aรู้แล้วว่าฉันอยู่ไม่ไหB

ยิ่งไกลยิ่งชัEด ชัดเจนว่าฉัAนนั้นคิดถึงเธอจนทนไม่ไหE | Aว..ยิ่งไกลยิ่งชัEด ชัดเลยว่าฉัAนจะมีแค่เธอคนเดียวในหัวEใจ   A

อยู่ได้ไหE | Aม..     ตอนแรกฉันคิดว่าคงจะอยู่Eไหว   AทำอะไรEก็ไม่เหมือนเดิม ใจมันหายAมองไปแล้วไม่มีเธออยู่ข้าEงกาย.. A

* | ** |

F | F |F | F |
F | A# |F | A# |F | A# |F | A# |

ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเจAว่าฉัDmนนั้นคิดถึงเธCอจนทนไม่A# Am Gm Cไหว..ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเลAว่าฉัDmนจะมีแค่เธCอคนเดียวในหัA# Am Gm Cวใจ

ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัด ชัA#ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัด ชาดาA#ดาดา โฮ..ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเลยว่าฉันA#จะมีแค่เธอคนเดียวในหัวFใจ    A#

ยิ่งไกลยิ่งชัFด  ชัC/Eด  ชัดA# Cยิ่งไกลยิ่งชัA#ด ชัด ชืAmอดิอดิอดิGm Cยิ่งไกลยิ่งชัดF ชัดC/Eเลยว่าฉันDmจะมีแค่เธCฉันA#จะมีแค่เธAmอคนเดียวในGm Cหัว..        หัวใFจ!คอร์ดเพลง ยิ่งไกลยิ่งชัด ตู่ ภพธร

เนื้อเพลง ยิ่งไกลยิ่งชัด ตู่ ภพธรเก็บข้าวของ เก็บทั้งชีวิตลงในกระเป๋า ใส่รองเท้า และเดินออกไปแม้มันจะเหงาใจ เปลี่ยนเท่าไรอะไรก็ยังเหมือนๆเก่า ไม่อยากฝืนทนกันต่อไปให้มันเศร้า สุดท้ายก็เก็บกระเป๋า อยากจะหนี หนีไปให้แสนไกล แต่ไม่มีเธอให้กอด ให้พูดคุยเหมือนก่อน ตอนนี้รู้แล้วว่าฉันอยู่ไม่ไหว ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเจน ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอจนทนไม่ไหว ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเลย ว่าฉันจะมีแค่เธอคนเดียวในหัวใจ อยู่ได้ไหม ตอนแรกฉันคิดว่าคงจะอยู่ไหว ทำอะไรก็ไม่เหมือนเดิม ใจมันหาย มองไปแล้วไม่มีเธออยู่ข้างกาย ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเจน ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอจนทนไม่ไหว ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเลย ว่าฉันจะมีแค่เธอคนเดียวในหัวใจ ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัด ชัด ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัด ชาดาดาดา โฮ ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเลย ว่าฉันจะมีแค่เธอคนเดียวในหัวใจ ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัด ชัด ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัด ชือดิอดิอดิอ ยิ่งไกลยิ่งชัด ชัดเลยว่าฉันจะมีแค่เธอ ฉันจะมีแค่เธอคนเดียวในหัว หัวใจ!