ยิ่งไกล ยิ่งชัด

ตู่ ภพธร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยิ่งไกลยิ่งชัด - ตู่ ภพธร

E | A |E | A |
E | A |E | A |

เก็บข้าวขE | Aอง..     เก็บทั้งชีวิตลงในกระเE | Aป๋าใส่รองเE | Aท้า..     และเดินออกไปแม้มันจะเหงE | Aาใจ

เปลี่ยนเท่าไรEอะไรก็ยังเหมือน ๆA เก่าไม่อยากฝืEนทนกันต่อไปให้มันเAศร้าสุดท้ายก็เก็บกระเE | Aป๋าอยากจะหนี หนีไปให้แสนEไกล.. A

แต่ไม่มีเธF#mอให้กอด ให้พูดคุG#mยเหมือนก่อนตอนนี้Aรู้แล้วว่าฉันอยู่ไม่ไหB

ยิ่งไกลยิ่งชัEด ชัดเจนว่าฉัAนนั้นคิดถึงเธอจนทนไม่ไหE | Aว..ยิ่งไกลยิ่งชัEด ชัดเลยว่าฉัAนจะมีแค่เธอคนเดียวในหัวEใจ   A

อยู่ได้ไหE | Aม..     ตอนแรกฉันคิดว่าคงจะอยู่Eไหว   AทำอะไรEก็ไม่เหมือนเดิม ใจมันหายAมองไปแล้วไม่มีเธออยู่ข้าEงกาย.. A

* | ** |

F | F |F | F |
F | A# |F | A# |F | A# |F | A# |

ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเจAว่าฉัDmนนั้นคิดถึงเธCอจนทนไม่A# Am Gm Cไหว..ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเลAว่าฉัDmนจะมีแค่เธCอคนเดียวในหัA# Am Gm Cวใจ

ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัด ชัA#ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัด ชาดาA#ดาดา โฮ..ยิ่งไกลยิ่งชัFด ชัดเลยว่าฉันA#จะมีแค่เธอคนเดียวในหัวFใจ    A#

ยิ่งไกลยิ่งชัFด  ชัC/Eด  ชัดA# Cยิ่งไกลยิ่งชัA#ด ชัด ชืAmอดิอดิอดิGm Cยิ่งไกลยิ่งชัดF ชัดC/Eเลยว่าฉันDmจะมีแค่เธCฉันA#จะมีแค่เธAmอคนเดียวในGm Cหัว..        หัวใFจ!ยิ่งไกลยิ่งชัด - ตู่ ภพธร