ยอมรับสาว่าฮักอ้าย

 มนต์แคน แก่นคูน หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยอมรับสาว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อำไพ มณีวงษ์เรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Em |

Em | Am |G D | Em |
Em | Am |G D | Em |
Am Bm | Em |

โอ้ยน้Emอ ... ล่ะบ่ต้องอายดอกเด้อหล้าสารภาพมาสา สิลดโทษให้เคิ่งหนึ่ง ให้เคิ่งหนึ่งล่ะบอกสาเด้อ..ว่าคิดถึง  ยอมรับสาว่าฮักอ้ายอย่าเก็บไว้..แม่นผู้เดียวเด้อล่ะนางเด้อนางเด้อ เด้อนางน้อง..

Em | Em D |Am | Am Bm |
Em D | Em |Em | Bm |
Em | Am |G D | Em |

ความเป็นจริEmง..นั้นเป็นสิ่งไม่Emตายเรื่องของใEmจ ใครกั้น ห้ามกันล่ะหนBmรักก็บอGก คิดถึงก็บอก คืออ้ายเห็Amนบ่ตกหลุมรักเจ้าล่ะหนBmอ เฝ้าคิดต่อให้ใจตรงEmกัน

ความสัมพัEmนธ์ คบกันก็มาเนิ่Emนนานห่างไกลกัAmน ทุกวันส่งไลน์ไปBmหาคอยถามไถ่G กินข้าวล่ะไป่คือใจสั่งAmมามีใจกะบอกอ้ายมาสBmา พูดคำว่าD.. รักEmมาตรง ๆ

Em | Em |Em | Em |

 Em  ปลงใจไว้..ให้เธอเมิดใจดนแล้วฮู้บ่   ปลงใจไว้..ให้เธอเมิดใจกะดนแล้วฮู้บ่เฝ้าแต่รอคำว่าฮักจากเจ้า ให้เธอเว้าแนนางฮักอ้ายบ้าง กะบอกแนเด้อสาวเป็นแฟนกันน้อเฮา คั่นแม่นใจเธอพร้อม

ยอAmมรับสาว่าฮักอ้EmายสารภาพหัวใEmจ อย่ามัวแต่เก็บอากBmารใจคนลุ้Bmนมันลุ้นอยู่ทุกวัAmน อยากได้ยินว่ารักกัDเพื่อสร้างความฝันร่วมกันสองEmเรา

เว้Amาสาน้อว่าฮักอ้Emายอย่าให้ถ่าดนหลEmาย มันคือใจเข้าข้างเจ้าขBmองทั้งหัวใEmจ..อ้ายบ่มีไผไว้เพื่อสำAmรองผู้เดียวแข่น ๆ คือน้Emอง รอเจ้ารับรอDง..ให้Emคำยืนยัน

Em | Em |

 Em  ฮักกันกะบอกกันเด้อหล้า   ฮักกันกะบอกกันเด้อหล้าขวัญตาเธอพร้อมล่ะไป่เว้าค่อย ๆ ข้างหูกะได้  เด้อหล้าพี่สิรอบอกสาเน๊าะ บอกอ้ายสาเน๊าะบอกสาเน๊าะ บอกอ้ายสาเน๊าะหัวใจมันรอแต่คำนั้น

Em D | Em |Em | Bm |
Em | Am | G D | Em |คอร์ดเพลง ยอมรับสาว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ยอมรับสาว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูนโอ้ยน้อ ล่ะบ่ต้องอายดอกเด้อหล้า สารภาพมาสา สิลดโทษให้เคิ่งหนึ่ง ให้เคิ่งหนึ่ง ล่ะบอกสาเด้อว่าคิดถึง ยอมรับสาว่าฮักอ้าย อย่าเก็บไว้แม่นผู้เดียวเด้อล่ะนาง เด้อนางเด้อ เด้อนางน้อง ความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตาย เรื่องของใจ ใครกั้น ห้ามกันล่ะหนอ รักก็บอก คิดถึงก็บอก คืออ้ายเห็นบ่ ตกหลุมรักเจ้าล่ะหนอ เฝ้าคิดต่อให้ใจตรงกัน ความสัมพันธ์ คบกันก็มาเนิ่นนาน ห่างไกลกัน ทุกวันส่งไลน์ไปหา คอยถามไถ่ กินข้าวล่ะไป่คือใจสั่งมา มีใจกะบอกอ้ายมาสา พูดคำว่า รักมาตรงๆปลงใจไว้ให้เธอเมิดใจดนแล้วฮู้บ่ ปลงใจไว้ให้เธอเมิดใจกะดนแล้วฮู้บ่ เฝ้าแต่รอคำว่าฮักจากเจ้า ให้เธอเว้าแนนาง ฮักอ้ายบ้าง กะบอกแนเด้อสาว เป็นแฟนกันน้อเฮา คั่นแม่นใจเธอพร้อม ยอมรับสาว่าฮักอ้าย สารภาพหัวใจ อย่ามัวแต่เก็บอาการ ใจคนลุ้นมันลุ้นอยู่ทุกวัน อยากได้ยินว่ารักกัน เพื่อสร้างความฝันร่วมกันสองเรา เว้าสาน้อว่าฮักอ้าย อย่าให้ถ่าดนหลาย มันคือใจเข้าข้างเจ้าของ ทั้งหัวใจอ้ายบ่มีไผไว้เพื่อสำรอง ผู้เดียวแข่นๆคือน้อง รอเจ้ารับรองให้คำยืนยัน ฮักกันกะบอกกันเด้อหล้า ฮักกันกะบอกกันเด้อหล้า ขวัญตาเธอพร้อมล่ะไป่ เว้าค่อยๆข้างหูกะได้ เด้อหล้าพี่สิรอ บอกสาเน๊าะ บอกอ้ายสาเน๊าะ บอกสาเน๊าะ บอกอ้ายสาเน๊าะ หัวใจมันรอแต่คำนั้น