ยังยิ้มได้

  พลพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังยิ้มได้ พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: พันทาง พันธุ์ไทยสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F Am | Dm C |F Am | A# |

 F  หลายครั้งที่ชีAmวิต..เจอDmกับปัญหC A#  ทำให้ใAmจเธออ่อนล้Gmาลงบ้างไหC  F ฉันถามด้วยความAmรัก    ถาDmมด้วยควาF7มห่วงA# Amใย   ไม่ได้GmดูถูกเธC

 F  หวังแล้วก็ผิดAmหวัง.. มาDmตั้งกี่ครั้C A#  เธอก็ยัAmง..อยู่ตรงนี้Gm ไม่จากไปC F  ฉันรู้มันยาAmกนัก ที่รักDmฉันนั้F7นขอบใA# Am   เธอเหลือเGm Cกิน..

เหนื่อยหน่อยนF Amะ..        อยู่กับฉัA#น..เมื่อสิ่งที่ฝัGmน..นั้นมัFนไม่ง่ายเลCและวันนี้A#ฉันรู้..ต้องเหนื่อAmยหนักกว่าที่เคยแต่เธGmอ.. ก็ยังยิ้มCได้..

 F  ไม่คิดจะยอมAmแพ้    เรDmาก็ไม่แพ้C A#  แค่เพียงทาAmงไม่มีดอกไGmม้ให้ก้าวCเดิน F  ขุนเขาหรือขวากAmหนาม   ด้วยรัDmกมันคงF7ไม่ยากเA# Amกิน   ที่จะเดิGmนไปให้ถึCงปลายทาง

F Am | Dm C |A# Am | Gm C |
F Am | Dm F7 |A# Am | Gm C |

* | ** |

F Am | Dm C |F Am | A# |คอร์ดเพลง ยังยิ้มได้ พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง ยังยิ้มได้ พลพล พลกองเส็งหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหา ทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหม ฉันถามด้วยความรัก ถามด้วยความห่วงใย ไม่ได้ดูถูกเธอ หวังแล้วก็ผิดหวัง มาตั้งกี่ครั้ง เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ ไม่จากไป ฉันรู้มันยากนัก ที่รักฉันนั้นขอบใจ เธอเหลือเกิน เหนื่อยหน่อยนะ อยู่กับฉัน เมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย และวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคย แต่เธอ ก็ยังยิ้มได้ ไม่คิดจะยอมแพ้ เราก็ไม่แพ้ แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดิน ขุนเขาหรือขวากหนาม ด้วยรักมันคงไม่ยากเกิน ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง