ยังยิ้มได้

 พลพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังยิ้มได้ พลพล พลกองเส็ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: พันทาง พันธุ์ไทยสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F Am | Dm C |F Am | A# |

 F  หลายครั้งที่ชีAmวิต..เจอDmกับปัญหC A#  ทำให้ใAmจเธออ่อนล้Gmาลงบ้างไหC  F ฉันถามด้วยความAmรัก    ถาDmมด้วยควาF7มห่วงA# Amใย   ไม่ได้GmดูถูกเธC

 F  หวังแล้วก็ผิดAmหวัง.. มาDmตั้งกี่ครั้C A#  เธอก็ยัAmง..อยู่ตรงนี้Gm ไม่จากไปC F  ฉันรู้มันยาAmกนัก ที่รักDmฉันนั้F7นขอบใA# Am   เธอเหลือเGm Cกิน..

เหนื่อยหน่อยนF Amะ..        อยู่กับฉัA#น..เมื่อสิ่งที่ฝัGmน..นั้นมัFนไม่ง่ายเลCและวันนี้A#ฉันรู้..ต้องเหนื่อAmยหนักกว่าที่เคยแต่เธGmอ.. ก็ยังยิ้มCได้..

 F  ไม่คิดจะยอมAmแพ้    เรDmาก็ไม่แพ้C A#  แค่เพียงทาAmงไม่มีดอกไGmม้ให้ก้าวCเดิน F  ขุนเขาหรือขวากAmหนาม   ด้วยรัDmกมันคงF7ไม่ยากเA# Amกิน   ที่จะเดิGmนไปให้ถึCงปลายทาง

F Am | Dm C |A# Am | Gm C |
F Am | Dm F7 |A# Am | Gm C |

* | ** |

F Am | Dm C |F Am | A# |ยังยิ้มได้ - พลพล พลกองเส็ง

เนื้อเพลง ยังยิ้มได้ พลพล พลกองเส็งหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหา ทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหม ฉันถามด้วยความรัก ถามด้วยความห่วงใย ไม่ได้ดูถูกเธอ หวังแล้วก็ผิดหวัง มาตั้งกี่ครั้ง เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ ไม่จากไป ฉันรู้มันยากนัก ที่รักฉันนั้นขอบใจ เธอเหลือเกิน เหนื่อยหน่อยนะ อยู่กับฉัน เมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย และวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคย แต่เธอ ก็ยังยิ้มได้ ไม่คิดจะยอมแพ้ เราก็ไม่แพ้ แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดิน ขุนเขาหรือขวากหนาม ด้วยรักมันคงไม่ยากเกิน ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง