อัตตาหิ

 ธีเดช ทองอภิชาติ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาหลี12ปันนาเรียบเรียง: บอยพาโล

C | G |Am | Am |

ใจฉันก็อยากจะง้Cแต่ดูเหมือนGมัน..ว่าสาย..เกินAm | Amไป..ที่รักไปมีคนใหDmม่  มันเจ็บแค่ไหFน..ฉัGนอิเล่าใAm | Amห้ฟัง..

เจ็บต้องเข้าวัEmด..ไปปรึกษากับหลวงพี่Amท่านก็มีเมตตEmา ให้คาถาบทนี้Amท่องจำเอาไว้ให้Dmดี และจะเป็นสิริมงคG | Gล..

อัตตาหิAm อัตโนนาโCเขียนตัวโตDm ๆ เต็มฝาประตูห้องนั้AmบอกกับตัวเอDmง ต่อไปต้องพึ่งตนเอAmถึงจะใจนักเลFง แต่ก็เจ็Gบเป็นเหมือนAmกัน

เมื่อไม่มีใคFร..คอยมาช่วยซักผ้าเมื่อไม่มีใคCร..คอยมาบอกเวลาเมื่อไม่มีเธDmอ ฉันจึงรู้ว่าช่วงที่ผ่านมAmา ฉันนั้นเลวแค่ไหน

เมื่อไม่มีเธFอ เหมือนว่าโลกอับแสงเมื่อไม่มีเธCอ ใจฉันมันอ่อนแรงเมื่อเธอจากไDmป รู้ไหมแก้มแดงฉันนี่เจ็บอย่างแรEmง ได้แต่ท่องคาถา.. Em

* |

Am | C |Dm | Am |
Dm | Am |F G | Am |

** | *** |

* |

Am | C |Dm | Am | Am |ฟังเพลง - อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติ - YouTube

เนื้อเพลง อัตตาหิ ธีเดช ทองอภิชาติใจฉันก็อยากจะง้อ แต่ดูเหมือนมันว่าสายเกินไป ที่รักไปมีคนใหม่ มันเจ็บแค่ไหน ฉันอิเล่าให้ฟัง เจ็บต้องเข้าวัดไปปรึกษากับหลวงพี่ ท่านก็มีเมตตา ให้คาถาบทนี้ ท่องจำเอาไว้ให้ดี และจะเป็นสิริมงคล อัตตาหิ อัตโนนาโถ เขียนตัวโตๆเต็มฝาประตูห้องนั้น บอกกับตัวเอง ต่อไปต้องพึ่งตนเอง ถึงจะใจนักเลง แต่ก็เจ็บเป็นเหมือนกัน เมื่อไม่มีใครคอยมาช่วยซักผ้า เมื่อไม่มีใครคอยมาบอกเวลา เมื่อไม่มีเธอ ฉันจึงรู้ว่า ช่วงที่ผ่านมา ฉันนั้นเลวแค่ไหน เมื่อไม่มีเธอ เหมือนว่าโลกอับแสง เมื่อไม่มีเธอ ใจฉันมันอ่อนแรง เมื่อเธอจากไป รู้ไหมแก้มแดง ฉันนี่เจ็บอย่างแรง ได้แต่ท่องคาถา