รักหมดใจ ใจหมดรัก

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

ในวันที่ฉัCนรักเธอจนหมดGใจคือวันที่ใAmจของเธอหมดรักEmกันฉันFรักเธอมากขึ้Emนทุกวันแต่ใจเธอนั้FนนับวัGนยิ่งน้อยลง

Am | Em |F | G G#dim |

 Am  มันเกิดอะไรกับใจของเธEmอในวันนี้ Am  คำว่ารักที่มีนับวันEmเลือนหายไป F  คนที่ฉันGรู้จัก  รัEmกที่ฉันไว้ใAm   เปลี่ยนไDmป เลือนหาFยไปตามเวGลา        G#dim

 Am  จากใจฉันที่มันไม่เคยEmจะรักใคร Am  เริ่มจากศูนย์จนมันรักเธอEmเต็มหัวใจ F  คำว่ารักGซ้ำ ๆ มันทำEmให้ฉันหวั่นAmไหว   รักเธอFหมดหัวใจ ยากจะถอGนคืนกลับมา.. F G

ในวันที่ฉัCนรักเธอจนหมดGใจคือวันที่ใAmจของเธอหมดรักEmกันฉันFรักเธอมากขึ้Emนทุกวันแต่ใจเธอนั้Fนนับวันยิ่งน้อยGลง

เธอเริ่มจากร้อCยถอยจนไม่เหลือGเลยจากคนที่เคAmยรักฉันจนหมดGใจอยาFกจะถามว่าเพรEmาะอะไรทำไมวันนี้FรักเราสองคนจึGงสวนทาง

C | G |

 Am  บอกหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องทำEmตัวเช่นไร Am  ฉันนั้นก็รู้ว่าตัวฉันคงEmต้องทำใจ F  แค่อยากจะรู้Gว่าเธอนั้นมีEmวิธีไหAm   ให้ฉันFเสียใจGน้อยที่สุ(C)

C | Em |F | G |
C | Em |F | G |

* | ** |

C | G |

*** |

จากร้อFยถอยไปGให้เท่าใจCเธอ.. . . C. .ฟังเพลง - รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน แต่ใจเธอนั้นนับวันยิ่งน้อยลง มันเกิดอะไรกับใจของเธอในวันนี้ คำว่ารักที่มีนับวันเลือนหายไป คนที่ฉันรู้จัก รักที่ฉันไว้ใจ เปลี่ยนไป เลือนหายไปตามเวลา จากใจฉันที่มันไม่เคยจะรักใคร เริ่มจากศูนย์จนมันรักเธอเต็มหัวใจ คำว่ารักซ้ำๆมันทำให้ฉันหวั่นไหว รักเธอหมดหัวใจ ยากจะถอนคืนกลับมา ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน แต่ใจเธอนั้นนับวันยิ่งน้อยลง เธอเริ่มจากร้อยถอยจนไม่เหลือเลย จากคนที่เคยรักฉันจนหมดใจ อยากจะถามว่าเพราะอะไร ทำไมวันนี้รักเราสองคนจึงสวนทาง บอกหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องทำตัวเช่นไร ฉันนั้นก็รู้ว่าตัวฉันคงต้องทำใจ แค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นมีวิธีไหน ให้ฉันเสียใจน้อยที่สุด จากร้อยถอยไปให้เท่าใจเธอ