บอกรักกับตัวเอง

 วงเคลิ้ม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกรักกับตัวเอง เคลิ้ม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐวุฒิ สุริยะมณีเรียบเรียง: บรรจง ศิลป์สกุลสุขสังกัดค่าย: Yes! Music

Cmaj7 | Cmaj7 |

สุดท้Cmaj7าย.. ฉันก็ต้องอยู่อย่างเดียวFmaj7ดายไม่เหลือคนที่อยู่ข้างDmกาย รักแหลกสลาย..เหลืGอ..แค่เพียงความทรงจำ

ทุ่มCmaj7เท.. ทั้งหัวใจให้กับความFmaj7รักได้รับคืนมาแค่ควาDmมช้ำ และเจ็บแบบซ้ำ ๆอีก กี่ครั้Gง กี่คราว แล้วน้ำตา

 F เงยหน้าขึ้นมองฟ้า  Fm ปล่อยน้ำตาหยดลงพื้Emให้มันล้าAmงหัวใจที่ได้เจ็บช้ำ เพื่อกลับคืDmน..ก้าวเดินได้อีกGครั้ง

บอกกับตัวเอCงว่ารักสักครั้งได้ไหมทั้งหมดใจCไว้รักตัวเองเท่านั้นคนไม่รักDmกัน จะทิ้งก็ทิ้งไปGเจ็บมันก็ดีCที่ได้เรียนรู้เอาไว้ว่าไม่มีใคCรที่รักเราเท่าตัวเองหรอกหัวFใจสักFmวันหนึ่งฟ้าคงพาใคEmรสักคน..ที่เกิDmดเป็นคู่เรGามาเจอกัC

Cmaj7 | Fmaj7 |
Cmaj7 | Fmaj7 |

Dm | Dm |G | G |

* | ** |

บอกกับตัวเอFงว่ารักสักครั้งได้ไหมทั้งหมดใจCไว้รักตัวเองเท่านั้นคนไม่รักDmกัน จะทิ้งก็ทิ้งไปGเจ็บมันก็ดีCที่ได้เรียนรู้เอาไว้ว่าไม่มีใคCรที่รักเราเท่าตัวเองหรอกหัวFใจสักFmวันหนึ่งฟ้าคงพาใคEmรสักคน..ที่เกิDmดเป็นคู่เรGามาเจอกัCน            G#dim7

สักFmวันหนึ่งฟ้าคงพาใคEmรสักคน..ที่เกิDmดเป็นคู่เรGามาเจอกัน

Cmaj7 | Fmaj7 | ( x4 ) | Cmaj7 |ฟังเพลง - บอกรักกับตัวเอง เคลิ้ม - YouTube

เนื้อเพลง บอกรักกับตัวเอง เคลิ้มสุดท้าย ฉันก็ต้องอยู่อย่างเดียวดาย ไม่เหลือคนที่อยู่ข้างกาย รักแหลกสลาย เหลือแค่เพียงความทรงจำ ทุ่มเท ทั้งหัวใจให้กับความรัก ได้รับคืนมาแค่ความช้ำ และเจ็บแบบซ้ำๆอีก กี่ครั้ง กี่คราว แล้วน้ำตา เงยหน้าขึ้นมองฟ้า ปล่อยน้ำตาหยดลงพื้น ให้มันล้างหัวใจที่ได้เจ็บช้ำ เพื่อกลับคืน ก้าวเดินได้อีกครั้ง บอกกับตัวเองว่ารักสักครั้งได้ไหม ทั้งหมดใจไว้รักตัวเองเท่านั้น คนไม่รักกัน จะทิ้งก็ทิ้งไป เจ็บมันก็ดีที่ได้เรียนรู้เอาไว้ ว่าไม่มีใครที่รักเราเท่าตัวเองหรอกหัวใจ สักวันหนึ่งฟ้าคงพาใครสักคน ที่เกิดเป็นคู่เรามาเจอกัน บอกกับตัวเองว่ารักสักครั้งได้ไหม ทั้งหมดใจไว้รักตัวเองเท่านั้น คนไม่รักกัน จะทิ้งก็ทิ้งไป เจ็บมันก็ดีที่ได้เรียนรู้เอาไว้ ว่าไม่มีใครที่รักเราเท่าตัวเองหรอกหัวใจ สักวันหนึ่งฟ้าคงพาใครสักคน ที่เกิดเป็นคู่เรามาเจอกัน สักวันหนึ่งฟ้าคงพาใครสักคน ที่เกิดเป็นคู่เรามาเจอกัน ( x4 )