บ่ตายอ้ายสิไป

 แก่น ธนพล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ตายอ้ายสิไป - แก่น ธนพล

C# Fm | A#m G# |
C# Fm | A#m G# |

F# G# | Fm A#m |D#m D#7 | G# |

หากว่าC#มื้ออื่นนี้อ้าFmยยังคงหายใจA#mอยู่     G#บอC#กให้น้องได้ฮู้Fmว่าอ้ายสิA#m G#ไปในF#มื้องานเจ้ากินG#ดอง  น้อFmงอุตส่าห์มีน้ำA#mใจฝากซองD#mให้อ้าย.. D#7เป็นเกียรติไปร่วมG#งาน

กะย้อC#นน้อว่าความหลัFmงแล่นตำหัวA#mอก     G#อกC#คนเป็นแฟนเก่FmามันทรA#m G#มานภาพของเจ้F#ามื้อเข้าน้อพาG#ขวัญ ย้าFmนอยู่เด้อตาหA#mวานย้าD#mนน้ำตาอ้ายหว่าG#นใส่งานบุญC#แอว     G#

ถ้ายังบ่ตาF#ยเด้ออ้าG#ยสิไปC#ดอก  Fmสิเข้าไปF#บอก..ให้G#ฮักกันมั่นC#แก่นโจมแขนผูA#mกฝ้าย เป็นสุA#ขขีมั่นเด้อD#mแฟนให้ฮักG#แพงกันเหนียC#วแน่น..ไปD#mจนฮอดมื้อG#ตาย

หากว่C#ามื้ออื่นนี้อ้ายFmยังคงหายใจA#mได้    G#สัC#ญญาว่าจังใด๋Fmสิไปช่วยA#mงาน    G#แต่มื้อนี้F#ยังบ่กล้ารับG#ปาก จาFmกหัวใจร้าวA#mรานฝากD#mอวยพรตาหวาG#นก่อนงานล่วC#งหน้า   (G#)

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# Fm |
F# G# | Fm A#m |D#m | G# |

* | ** |

แต่มื้อนี้F#ยังบ่กล้ารับG#ปาก จาFmกหัวใจร้าวA#mรานฝากD#mอวยพรตาหวาG#นก่อนงานล่วงหน้า

F# F#m | C# |บ่ตายอ้ายสิไป - แก่น ธนพล