บักขี้ไห้

 เบนซ์ เมืองเลย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บักขี้ไห้ เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ภานุวัฒน์ สิงห์ สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

ฟัF#mงเพลงช้ากะเจ็บ  ฟังEเพลงเร็วกะเหงาฟังเพลDงอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งAไห้..

สินอF#mนกะคิดฮอดเขา ผู้สาวเก่Eาที่ถิ่มเฮาไปลืมDบ่ได้..E  หน่ายเจ้าของAแฮง

บักขี้ไห้D หมู่ตั้งฉายEบทเจ้าน้ำตC#mา ปานนักแสดF#mบ่แม่นอ้ายทำท่Dา บ่แม่นอ้ายเสEแสร้งแต่มันเจ็บอิหA | Aลี..

อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่D..หล่าคำEแพงอ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแC#mฮง ย้อนมัC#นเหลือใF#mจ..อยู่Eสื่อ ๆ กะไห้D อยู่ ๆ กะน้ำตาไหEย้อนหลับตาไปกะเห็Aน..หน้าเจ้C#

อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่D..อีนางEเอยหัวใจอ้ายมันกะเลC#mยมีฮอยเจ็C#บที่พร้อมF#mเศร้าแค่ควาEมคิดฮอดมาต้อDย..หัวใจเบา E | Eน้ำตากะย้อยหยาAมหย่าง..  A

D | E |C#m | F#m E |
D | E |A | A |

* | ** | *** |

** | *** |ฟังเพลง - บักขี้ไห้ เบนซ์ เมืองเลย - YouTube

เนื้อเพลง undefinedบักขี้ไห้ เบนซ์ เมืองเลย ฟังเพลงช้ากะเจ็บ ฟังเพลงเร็วกะเหงา ฟังเพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งไห้ สินอนกะคิดฮอดเขา ผู้สาวเก่าที่ถิ่มเฮาไป ลืมบ่ได้ หน่ายเจ้าของแฮง บักขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง บ่แม่นอ้ายทำท่า บ่แม่นอ้ายเสแสร้ง แต่มันเจ็บอิหลี อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่หล่าคำแพง อ้ายไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล ย้อนหลับตาไปกะเห็นหน้าเจ้า อ้ายไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่อีนางเอย หัวใจอ้ายมันกะเลยมีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า แค่ความคิดฮอดมาต้อยหัวใจเบาๆน้ำตากะย้อยหยามหย่าง