นางงามตู้กระจก

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นางงามตู้กระจก - เทียรี่ คาราบาว

G | C |G | C |

น้ำตาน้อCง..อาบสองแก้Cสายลมแย้Fม..พัดผ่านมCนาฬิกGา..บอกเวลAmดังเตือนว่FาเลยเวลานอC | Cน..

ทอดถอนใจC ให้คำนึงCหวังวันหนึ่Fง..ให้ผ่านไปCร่างของเธGอปรนเปรอชาAmด้วยดวงใจGแหลกเหลวระบC | G | C

สังคมทราCม ทรามเพราะคCความยากจFน ใครทนได้Cพ่อก็แGก่ แม่ไม่สบาAmน้องหญิงชาGยวัยกำลังหC | Cม่ำ..

ช้ำเพราะควCาม..ที่เธอจCนี่หรือคFน..สังคมรังเกีCยจช่วยผู้ชาGย..ระบายความเครีAmยดสิบร้อยพัGน ยันรัฐมนตCรี

เป็Cน..นวG/Bล..นาAmง..ในอ่างน้ำC..เป็Cน..นาG/Bง..งาAmม..ตู้กระจกC..น้ำตาตFก หัวอGก..เธอล้มเหC | Cลว..

ใคCร..  จG/Bะ...   รู้Am..ใครจะเห็Cน..ใคCร..  จG/Bะ.. เป็Amน..ผู้เห็นใจC..ใครจะมGาคิดจริงใจCผ่านเลยไปG ไม่จริงจัC | Cง..

น้ำตาน้อCง..อาบสองแก้Cสายลมแย้Fม..พัดผ่านมCนาฬิกGา..บอกเวลAmดังเตือนว่FาเลยเวลานอC | Cน..

ทอดถอนใจC ไม่คำนึCหวังวันหนึ่Fง..ให้ผ่านไปCเพี่อพ่อแGม่เป็นอยู่สบาAmย น้องหญิงชาGยได้เล่าCเรียน

G | C |G | C |
C | C |F | C |G | Am |G | C |

* | ** | *** | **** |

เพี่อพ่อแGม่เป็นอยู่สบาAmย น้องหญิงชาGยได้เล่าเรีCยนนางงามตู้กระจก - เทียรี่ คาราบาว