เพื่อนรัก (Dear Friend)

 The Parkinson  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เมื่อคืน The Parkinson
เนื้อร้อง/ทำนอง: Nipat Kamjornpreechaดนตรี/โปรดิวเซอร์: Nipat Kamjornpreechaเรียบเรียง: The Parkinsonสังกัดค่าย: SpicyDiscติดต่องานแสดง: 0949666262, 0813716118

Dm7 | G7 |Cmaj7 | A7 |

 Dm7  ขอโทษที่ฉันG7เอง..ไม่อาจเป็นเCmaj7หมือนเดิม..   อย่างที่เธอA7ต้องการ Oh Baby Dm7  แค่เพื่อนเท่านั้G7น.. พยายาCmaj7มเข้าใจ   แต่ทำไมA7ในใจของฉันยังสั่น Oh baby

 Fmaj7   เธอ..   Em7 Dm7  เธอคงไม่รู้Cว่า..   เพื่อนเธอคนFmaj7นี้ ภายในใจEm7นั้น ข้างDm D7ใน..   ได้เปลี่ยนไปแล้Gว..

เปลี่ยนไปเป็นรัDm7ก รักจนหมดหัวG7ใจรักเพียงแต่เธCmaj7อ ขอเพียงให้เธอA7ได้รู้ไม่มีอีกแล้Dm7ว..เพื่อนที่เธอไว้G7ใจเหลือเพียงแต่คนEm7b5 ๆ หนึ่งที่เก็บซ่อนความรักA7ไว้ไม่ไหวถ้าเธอไม่คิDmดอะไรอย่างนั้นก็แค่ทำFmว่าฉันไม่เคยA#..พูดBไป

 Dm7  ฉันคงไม่รู้G7ตัว ไม่ได้ทันCmaj7ระวัง   อยากให้เธอA7เข้าใจ Oh Baby   Dm7สัญญาจากนี้G7ไป หากเรายังCmaj7ต้องเจอจะไม่ทำA7ให้เธอนั้นต้องรำคาญ Oh Baby

* | ** |

C | Fm A# |Cmaj7 | Fm A# |
Fmaj7 Em7 | Dm C9 |
Fmaj7 Em7 | Dm D7 | G |

เปลี่ยนไปเป็นรัDm7ก รักจนหมดหัวG7ใจรักเพียงแต่เธCmaj7อ ขอเพียงให้เธอA7ได้รู้ไม่มีอีกแล้Dm7ว..เพื่อนที่เธอไว้G7ใจเหลือเพียงแต่คนEm7b5 ๆ หนึ่งที่เก็บซ่อนความรักA7ไว้ไม่ไหวถ้าเธอไม่คิDmดอะไรอย่างนั้นแค่สักครั้Gงที่ฉันได้บอกเธอว่ารัก

** |

Cmaj7 | Fm A# | ( Fade Out )ฟังเพลง - เมื่อคืน The Parkinson - YouTube

เนื้อเพลง เมื่อคืน The Parkinsonขอโทษที่ฉันเองไม่อาจเป็นเหมือนเดิม อย่างที่เธอต้องการ Oh Baby แค่เพื่อนเท่านั้น พยายามเข้าใจ แต่ทำไมในใจของฉันยังสั่น Oh baby เธอ เธอคงไม่รู้ว่า เพื่อนเธอคนนี้ ภายในใจนั้น ข้างใน ได้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปเป็นรัก รักจนหมดหัวใจ รักเพียงแต่เธอ ขอเพียงให้เธอได้รู้ ไม่มีอีกแล้วเพื่อนที่เธอไว้ใจ เหลือเพียงแต่คนๆหนึ่ง ที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไหว ถ้าเธอไม่คิดอะไรอย่างนั้น ก็แค่ทำว่าฉันไม่เคยพูดไป ฉันคงไม่รู้ตัว ไม่ได้ทันระวัง อยากให้เธอเข้าใจ Oh Baby สัญญาจากนี้ไป หากเรายังต้องเจอ จะไม่ทำให้เธอนั้นต้องรำคาญ Oh Baby เปลี่ยนไปเป็นรัก รักจนหมดหัวใจ รักเพียงแต่เธอ ขอเพียงให้เธอได้รู้ ไม่มีอีกแล้วเพื่อนที่เธอไว้ใจ เหลือเพียงแต่คนๆหนึ่ง ที่เก็บซ่อนความรักไว้ไม่ไหว ถ้าเธอไม่คิดอะไรอย่างนั้น แค่สักครั้งที่ฉันได้บอกเธอว่ารัก ( Fade Out )