ดิ่ง

 PARATA สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดิ่ง PARATA ภารต้า

F | Em |E | Am |F | G | G |

ปิCดประตูอยู่กับGตัวเองนอนปิดไฟAmแล้วฟังเพลงเศร้GเหมือนโลกFใบนี้มีแต่ควาEmมว่างเปล่าตั้งแต่วัDmนที่เราเลิกGกัน

เธออยู่Fตรงนั้น คงมีความสุข​กับเขEmาดีส่วนฉันFที่อยู่ตรงนี้FmมันจะขาดใจG

ยิ่งรัFก ยิ่งเจ็บ ยิ่งคิดถึEmง ยิ่งดิ่งเมื่ออยู่Eกับความเป็นจริงที่ไม่เหลือใคAmเคยเข้มแข็Fงเท่าไร ก็ห้ามน้ำตEmาตัวเองไม่ไหAตั้งแต่วัDmนที่เธอทิ้งไปก็กลาFยเป็นคนที่ใจG(อ่อนแCอ)

G |

ตัดCตัวเองออกจาGกใคร ๆไม่อยากตอAmบคำถามเรื่องเธGยิ่งคิFด ยิ่งเหงา ยิ่งอยากลืEmม ยิ่งเจอยังเห็นภาDmพของเธอชัดเจG

* | ** |

F | Em |Am G | F |Fm | G |

ตั้งแต่วัDmนที่เธอทิ้งไปก็กลาFยเป็นคนที่ใจGอ่อนแอC..ดิ่ง PARATA ภารต้า