อาย

 สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อาย - สิงโต นำโชค

D# | Cm |G# F | A#sus |

ท้อD#งทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เรD#าท่ามกลางหาดทรายขาวแสงCmดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยCm7งามดั่งบนสวรรG#ค์เปิดทาง ให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจFให้เธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้A#.. ต้องพูดไปA#

ว่าทั้งหัวFmใจ..มีแต่เธอGmนั้นอยากให้เชื่Fmอกัน พยานคือฟ้Cmาที่เฝ้าดูA#แล้วG#เธอ..คิดอย่างไGmรเมื่อได้รู้Cm บอกทีC#อยากฟังจากปากเธA#อ..

หากเธอก็รัD#ก เธอก็รู้สึกดี ๆD# เหมือนกันแต่เธอก็เขิCmนอายอย่างนั้น ที่จะต้อCmงพูดมาแค่ร้องว่า อ๊าG#อิยาอิยา อ๊Fmาอิยาอิยา ก็A# | A#พอ

และฉันจะขอD#เป็นคนนั้นที่ดูแลD#หัวใจไม่เคยบอกรัCmกใครคนไหน เพิ่งจะมีCmแค่เธอและฉันก็ อ๊าG#อิยาอิยา อ๊าFmอิยาอิยา เหมือนเA# | A#ธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าD#ใจ

ฉันD#ไม่เคยพูดความในใจ..ที่มีD#กับเธอเลยสักครั้งเพราCmะฉันเขินเลยกลัวที่จะพูดไCmถ้าปล่อยคืนนี้G#ผ่านไป เก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้Fว่าใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้A# ต้องพูดไปA#

* | ** | *** |

Fm Gm | G# |Fm Gm | G# |
Fm Gm | G# |Fm | A# |

** | *** |อาย - สิงโต นำโชค