อาย

 สิงโต นำโชค  สตริง  ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อาย สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต็น ธีรภัค มณีโชติเรียบเรียง: เต็น ธีรภัค มณีโชติ

D# | Cm |G# F | A#sus |

ท้อD#งทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เรD#าท่ามกลางหาดทรายขาวแสงCmดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยCm7งามดั่งบนสวรรG#ค์เปิดทาง ให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจFให้เธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้A#.. ต้องพูดไปA#

ว่าทั้งหัวFmใจ..มีแต่เธอGmนั้นอยากให้เชื่Fmอกัน พยานคือฟ้Cmาที่เฝ้าดูA#แล้วG#เธอ..คิดอย่างไGmรเมื่อได้รู้Cm บอกทีC#อยากฟังจากปากเธA#อ..

หากเธอก็รัD#ก เธอก็รู้สึกดี ๆD# เหมือนกันแต่เธอก็เขิCmนอายอย่างนั้น ที่จะต้อCmงพูดมาแค่ร้องว่า อ๊าG#อิยาอิยา อ๊Fmาอิยาอิยา ก็A# | A#พอ

และฉันจะขอD#เป็นคนนั้นที่ดูแลD#หัวใจไม่เคยบอกรัCmกใครคนไหน เพิ่งจะมีCmแค่เธอและฉันก็ อ๊าG#อิยาอิยา อ๊าFmอิยาอิยา เหมือนเA# | A#ธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าD#ใจ

ฉันD#ไม่เคยพูดความในใจ..ที่มีD#กับเธอเลยสักครั้งเพราCmะฉันเขินเลยกลัวที่จะพูดไCmถ้าปล่อยคืนนี้G#ผ่านไป เก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้Fว่าใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้A# ต้องพูดไปA#

* | ** | *** |

Fm Gm | G# |Fm Gm | G# |
Fm Gm | G# |Fm | A# |

** | *** |



ฟังเพลง - อาย สิงโต นำโชค - YouTube

เนื้อเพลง undefinedอาย สิงโต นำโชค ท้องทะเลท้องฟ้า มีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาว แสงดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยงาม ดั่งบนสวรรค์เปิดทาง ให้คนอ้างว้างอย่างฉัน บอกความในใจให้เธอได้ฟัง โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป ว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้น อยากให้เชื่อกัน พยานคือฟ้าที่เฝ้าดู แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้ บอกที อยากฟังจากปากเธอ หากเธอก็รัก เธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่ร้องว่า อ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหน เพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็ อ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้ง เพราะฉันเขินเลยกลัวที่จะพูดไป ถ้าปล่อยคืนนี้ผ่านไป เก็บความรักไว้อย่างนั้น ก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป