ฟินเว้ย

 แนนนี่ PTmusic ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟินเว้ย แนนนี่ PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.โจ้ ไพรวรรณเรียบเรียง: อ.เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878, 0982454592, 0933873980

ฟินเว้Fย สูเคยเป็นบ่Gพ้อคนหล่อ ๆEm  ลิ้นมันพันกัAmน..

Am G | F G |
Am G | F | G |

Am G | F G |
Am G | F | G |

แก้มแดCง..อ่องต่Gอง  เขินอาFย อ้ายส่งยิ้มให้Amหล่อหลCาย..น้ออ้าGย  จะเอFา จะเอา จะเอAm

งานดีFมีไว้ให้ หอGม ดอม ดมชื่นชEmมแววตาที่ส่งAmมาให้เก็บอากาFรบ่อยู่ ฮู้ทางออGกหัวใจล่ะเว่C

ฟินเว้Fย สูเคยเป็นบ่Gพ้อคนหล่อ ๆEm  ลิ้นมันพันกัAmน..อ่ะเสียวไส้F ตับไตจนสั้Gน สนั่น..ฮอดCใจไอดีFไลน์แหน่ได้บ่G น้องยังกล้าขEmอ อ้ายต้องกล้าAmให้บ่ได้บีบFบังคับหรือจั่งใG | Gด๋..ขอสิได้บ่(C)..

บอกมFา ไอดีG  หรือสิEm สแกนบาAmโค้ดอัพโหลFด..ดนโพGด  เน็ตช้Emาหรือบ่อยากให้AmมือไวF ใจกล้า หน้าด้าGน เด้อพี่เป็นกุลสตEmรี ดีกรีสาAmวคุ้มใต้บอกอ้าFยไว้ก่อน น้องบ่เคยGคบไผยังโสดซิงGจริงใจ นิสัยดีC..

** |

F G | Em Am |F G | C |
F G | Am G |F | G |

** | ** |

Am G | F G |
Am G | F | G | C |ฟังเพลง - ฟินเว้ย แนนนี่ PTmusic - YouTube

เนื้อเพลง ฟินเว้ย แนนนี่ PTmusicฟินเว้ย สูเคยเป็นบ่ พ้อคนหล่อๆลิ้นมันพันกัน แก้มแดงอ่องต่อง เขินอาย อ้ายส่งยิ้มให้ หล่อหลายน้ออ้าย จะเอา จะเอา จะเอา งานดีมีไว้ให้ หอม ดอม ดม ชื่นชมแววตาที่ส่งมาให้ เก็บอาการบ่อยู่ ฮู้ทางออกหัวใจล่ะเว่ย ฟินเว้ย สูเคยเป็นบ่ พ้อคนหล่อๆลิ้นมันพันกัน อ่ะเสียวไส้ ตับไตจนสั้น สนั่นฮอดใจ ไอดีไลน์แหน่ได้บ่ น้องยังกล้าขอ อ้ายต้องกล้าให้ บ่ได้บีบบังคับหรือจั่งใด๋ ขอสิได้บ่ บอกมา ไอดี หรือสิ สแกนบาโค้ด อัพโหลดดนโพด เน็ตช้าหรือบ่อยากให้ มือไว ใจกล้า หน้าด้าน เด้อพี่ เป็นกุลสตรี ดีกรีสาวคุ้มใต้ บอกอ้ายไว้ก่อน น้องบ่เคยคบไผ ยังโสดซิงจริงใจ นิสัยดี