ฝันส่ม

 บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน อารมณ์อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝันส่ม บอย พนมไพร

Am | F |Am | G |

นี่Amละหนอเพิ่นว่าฝนตกย้อยฮำGตองกอย ย้อยตองข่าหวาFนจ้อย ๆ คำเว้าสาวส่าว่าฮักมั่Cนแต่ใจนั้นบ่ฮักEจริง

ตั๋Amวให้ฮัก จนฮักหลายบืนใส่Dmให้สมเจ้าจนเจ็บคีงทุ่มGเหมิดใจยังกลับมิดอิ้งติ้งปานดึFกบักนุ่นลEงหนอง..   E

  ฮักAmมาขาดสะบั้น กลับหลังหัGนกั้งโกกส่อง F อ่วยหาทางสิหนีจากฮักน้อง  ผัดเห็นCแต่ฮอยเจ้าของEบืนกะคอAmบว่าฮักนี่แหลวมาฮอดแล้Dmวเจ้ากะแส่วไปทางอื่นเป่Gาขี้ดิน ได้ยินแต่เสียงสะอื้นฮ้องไห้Fใส่เจ้าGของ

กลายเป็นฝันส่Fม ฝันบ่หวานคือเGก่าวาสนาเต่Emาได้เห็นแต่ไหง่กระต่าAmยคือน้องกอดเหง้Dmาบ่ได้เลย ตั๋วGให้อ้ายจ่องก่องหง่Cาขึ้นได้กะเหล่าหEนีใจหวังสร้Fาง ถางโพนจนหล่Gอยบ่ฮักกะส่างมาอ่อEmยให้อ้ายมีหวังจนมาฮอAmดมื้อนี้คาFดสิได้ บินเจ้ยGเจิดหนี จั่งแม่นCหลูโตนเจ้าของ

F | Em Am |Dm G | C E |

F G | Em Am |F | G |

* | ** | ** |

F | Em Am |Dm G | C |คอร์ดเพลง ฝันส่ม บอย พนมไพร

เนื้อเพลง ฝันส่ม บอย พนมไพร นี่ละหนอเพิ่นว่าฝนตกย้อย ฮำตองกอย ย้อยตองข่า หวานจ้อยๆคำเว้าสาวส่า ว่าฮักมั่นแต่ใจนั้นบ่ฮักจริง ตั๋วให้ฮัก จนฮักหลาย บืนใส่ให้สมเจ้าจนเจ็บคีง ทุ่มเหมิดใจยังกลับมิดอิ้งติ้ง ปานดึกบักนุ่นลงหนอง ฮักมาขาดสะบั้น กลับหลังหันกั้งโกกส่อง อ่วยหาทางสิหนีจากฮักน้อง ผัดเห็นแต่ฮอยเจ้าของบืน กะคอบว่าฮักนี่แหลว มาฮอดแล้วเจ้ากะแส่วไปทางอื่น เป่าขี้ดิน ได้ยินแต่เสียงสะอื้น ฮ้องไห้ใส่เจ้าของ กลายเป็นฝันส่ม ฝันบ่หวานคือเก่า วาสนาเต่าได้เห็นแต่ไหง่กระต่ายคือน้อง กอดเหง้าบ่ได้เลย ตั๋วให้อ้ายจ่อง ก่องหง่าขึ้นได้กะเหล่าหนี ใจหวังสร้าง ถางโพนจนหล่อย บ่ฮักกะส่างมาอ่อยให้อ้ายมีหวังจนมาฮอดมื้อนี้ คาดสิได้ บินเจ้ยเจิดหนี จั่งแม่นหลูโตนเจ้าของ