กะฮักคือเก่า

 บิ๊กไบค์ สายลำ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กะฮักคือเก่า บิ๊กไบค์ สายลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: มาสใหญ่ หัวใจศิลปะเรียบเรียง: โคกอิโด่ย เฮ็ดดีสตูดิโอ

Am | Em |F G | Am |

อยากสิถาAmมว่าอ้ายคนนี้..มีความสำคัญEmกับน้องบ่หนออ้าFยมันคนบ่หล่Gอ สิเฮ็ดCจังใด๋หน้าตาEmอ้ายมันบ่ดี..แต่หัวใAmจอ้ายมักน้องหลายสิเฮ็ดFจังใด๋..ให้น้อGงมักอ้ายคือAmเขา..

มันคงเป็Amนแค่วาสนา..ให้สองเฮามEmาบ่ได้คู่กันเกิดมาFได้แค่ฮักกัGน..กะบุญแล่Cวหล่าอ้ายสิยอมEmรับกรรมต่อไป..แม้อ้าAmยบ่มีปัญญาชาตินี้FมีกรรมนักหนEmกะคึดเสียว่Gา..เฮาAmบ่สมกัน..  Am

สิยอมเจ็บปวดรวดร้าCสิยอมให้เขาได้เจ้าเคียAmงคู่อ้ายกะฮู้Emโตดี..ว่าอ้ายบ่มีปัAmญญายอมรับว่าอ้ายมันจCน อ้ายกะเป็นคนคือน้องนั่นDmหล่ะถึงสะเบิEmดปัญญา แต่อ้ายกะฮักคือเAmก่า

เรื่องดี ๆAm ขอให้เกิดกับน้องระหว่างเฮาสอEmงคงต้องจบกันอ้ายบ่อยาFกให้เขาคนนั้Gน..มาคึดCหยังหลายอ้ายบ่เคยEmฮักน้องบ่จริง ถ้าเขาถิ่Amมกะคืนมากะได้สิเป็Fน สิตาย โตอ้ายกะฮักคือAmเก่า..     Am

F G | Am |F G | Am |
F G | Am |F G | E | E |

** |

ถึงสิเบิดFปัญญา.. แต่อ้าย.. FกะฮักคือเAmก่า

F G | Am | ( x2 ) | Am |ฟังเพลง - กะฮักคือเก่า บิ๊กไบค์ สายลำ - YouTube

เนื้อเพลง กะฮักคือเก่า บิ๊กไบค์ สายลำอยากสิถามว่าอ้ายคนนี้ มีความสำคัญกับน้องบ่หนอ อ้ายมันคนบ่หล่อ สิเฮ็ดจังใด๋ หน้าตาอ้ายมันบ่ดีแต่หัวใจอ้ายมักน้องหลาย สิเฮ็ดจังใด๋ให้น้องมักอ้ายคือเขา มันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กัน เกิดมาได้แค่ฮักกันกะบุญแล่วหล่า อ้ายสิยอมรับกรรมต่อไปแม้อ้ายบ่มีปัญญา ชาตินี้มีกรรมนักหนา กะคึดเสียว่าเฮาบ่สมกัน สิยอมเจ็บปวดรวดร้าว สิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่ อ้ายกะฮู้โตดีว่าอ้ายบ่มีปัญญา ยอมรับว่าอ้ายมันจน อ้ายกะเป็นคนคือน้องนั่นหล่ะ ถึงสะเบิดปัญญา แต่อ้ายกะฮักคือเก่า เรื่องดีๆขอให้เกิดกับน้อง ระหว่างเฮาสองคงต้องจบกัน อ้ายบ่อยากให้เขาคนนั้นมาคึดหยังหลาย อ้ายบ่เคยฮักน้องบ่จริง ถ้าเขาถิ่มกะคืนมากะได้ สิเป็น สิตาย โตอ้ายกะฮักคือเก่า ถึงสิเบิดปัญญา แต่อ้าย กะฮักคือเก่า ( x2 )