กูฮักเขาแฮง

 กี้ พงษ์ศักดิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กูฮักเขาแฮง - กี้ พงษ์ศักดิ์

D | Bm |G | A |

คิดฮอดเขาเด้สูD  สิให้F#mกูเฮ็ดBmจั่งใด๋คำว่าฮักGยังดังในใจA..กูอยู่สุมื้Dทุ่มหัวใจF#ให้เขาคักแหน่ แต่สิ่งที่ได้Bmกลับมาก็คือคือน้ำEmตา กับความเสียAใจ

อย่าว่ากูเด้อDสู ถ้าเห็นกูฮ้องไF#mห้ เห็นกูน้ำตาBmไหลเห็นกูเสียใจG เห็นกูฟูมฟAาย กูฮักเขาแฮงอิหDลีมาอยู่เป็นหF#มู่กูก่อนเด้อ กูอยู่คนเดีBmยวบ่ไหวอิหลีซื้อมานำEmแหน่เด้ดีกรีA สิเอาเงินDให้

อยากกินเหล้าให้ลืมความGเจ็บอยากกินเหล้าAให้ลืมความF#mเศร้าอยากกินเหล้Bmาให้มัลืมเขEmา คนที่เฮ็AดหัวใจกูDพังฝากแวD7ะร้านค้าแหน่เด้Gกับแกล้Aมบ่ต้อง น้ำแข็F#mงบ่เอBmา..ซื้อมาGแต่เหล้า (กูสิเอAามันมาล้าง(D)ใจ)

G | F#m |Em A | D D7 |
G | F#m Bm |Em A | D A |

* | ** | ** |

ซื้อมาEmหลาย ๆ เด้อเหล้า  Aกูสิเมา แล้วลืมเขDาให้ได้..กูฮักเขาแฮง - กี้ พงษ์ศักดิ์