กูฮักเขาแฮง

 กี้ พงษ์ศักดิ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กูฮักเขาแฮง กี้ พงษ์ศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พอเพียงเรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์

D | Bm |G | A |

คิดฮอดเขาเด้สูD  สิให้F#mกูเฮ็ดBmจั่งใด๋คำว่าฮักGยังดังในใจA..กูอยู่สุมื้Dทุ่มหัวใจF#ให้เขาคักแหน่ แต่สิ่งที่ได้Bmกลับมาก็คือคือน้ำEmตา กับความเสียAใจ

อย่าว่ากูเด้อDสู ถ้าเห็นกูฮ้องไF#mห้ เห็นกูน้ำตาBmไหลเห็นกูเสียใจG เห็นกูฟูมฟAาย กูฮักเขาแฮงอิหDลีมาอยู่เป็นหF#มู่กูก่อนเด้อ กูอยู่คนเดีBmยวบ่ไหวอิหลีซื้อมานำEmแหน่เด้ดีกรีA สิเอาเงินDให้

อยากกินเหล้าให้ลืมความGเจ็บอยากกินเหล้าAให้ลืมความF#mเศร้าอยากกินเหล้Bmาให้มัลืมเขEmา คนที่เฮ็AดหัวใจกูDพังฝากแวD7ะร้านค้าแหน่เด้Gกับแกล้Aมบ่ต้อง น้ำแข็F#mงบ่เอBmา..ซื้อมาGแต่เหล้า (กูสิเอAามันมาล้าง(D)ใจ)

G | F#m |Em A | D D7 |
G | F#m Bm |Em A | D A |

* | ** | ** |

ซื้อมาEmหลาย ๆ เด้อเหล้า  Aกูสิเมา แล้วลืมเขDาให้ได้..ฟังเพลง - กูฮักเขาแฮง กี้ พงษ์ศักดิ์ - YouTube

เนื้อเพลง กูฮักเขาแฮง กี้ พงษ์ศักดิ์คิดฮอดเขาเด้สู สิให้กูเฮ็ดจั่งใด๋ คำว่าฮักยังดังในใจกูอยู่สุมื้อ ทุ่มหัวใจให้เขาคักแหน่ แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ คือน้ำตา กับความเสียใจ อย่าว่ากูเด้อสู ถ้าเห็นกูฮ้องไห้ เห็นกูน้ำตาไหล เห็นกูเสียใจ เห็นกูฟูมฟาย กูฮักเขาแฮงอิหลี มาอยู่เป็นหมู่กูก่อนเด้อ กูอยู่คนเดียวบ่ไหวอิหลี ซื้อมานำแหน่เด้ดีกรี สิเอาเงินให้ อยากกินเหล้าให้ลืมความเจ็บ อยากกินเหล้าให้ลืมความเศร้า อยากกินเหล้าให้มัลืมเขา คนที่เฮ็ดหัวใจกูพัง ฝากแวะร้านค้าแหน่เด้อ กับแกล้มบ่ต้อง น้ำแข็งบ่เอา ซื้อมาแต่เหล้า (กูสิเอามันมาล้างใจ) ซื้อมาหลายๆเด้อเหล้า กูสิเมา แล้วลืมเขาให้ได้