สวัสดีปีใหม่

 เบิร์ด ธงไชย สตริง เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวัสดีปีใหม่ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

สวัสดีG.. สวัสดีG..สวัสดีG.. สวัสดีG..

G C | D G |
G C | D G |

หนาGว ๆ ๆ ๆ ๆ นั่ง ๆ นอน ๆC ต้องห่มผ้าห่มใครGไปภูกระดึงผิงไฟDดูG ๆ ๆ ๆ ๆ เห็นนาฬิกCามันพาเราไปเราก็รีบGตามไปก็แล้วกัD

ดี Gๆ ๆ ๆ ๆ ถึงไงก็ดีCกว่าอยู่เปล่า ๆเอGายังไงก็เอาไม่ว่ากัDเห็Gน เขายิ้ม เขาแย้ม เขารักกันจัCงทุกเทศกาลก็อยากจะทัGก ทักกัDนซักนิดนึG

สวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCปีใหม่ใคDรรักใคร ให้ได้แต่งGงานกันสวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCชื่นบานรักDกันไปนาน ๆ ไม่มีเบื่G

G C | D G |

ใครGสบาย ๆ ขอให้สบาCย ไม่หยุด ไม่หย่อนใคGรที่ไม่สบายให้หายดีDมีG คุณตา คุณยาย ร่มโพธิ์ ร่มไทCร ดูแลดี ๆฝากกราบเท้Gาซักทีก็ชื่นใD

ใคGรยังไม่มีงาน ขอให้มีงาCนเข้ามาเร็ว ๆใคGรที่ไม่มีเอว ก็แล้วไDใครGค้า ๆ ขาย ๆ ให้ได้ดี ๆC ให้มีกำไรว่างเมื่อไหGร่ หาใคDรให้ซักคG

สวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCปีใหม่ใคDรรักใคร ให้ได้แต่งGงานกันสวัสดีG (สวัสดี) สวัสดีCชื่นบานให้Dชื่นใจนาน ๆ ทั้งปีเGลย

ปีCใหม่แล้Gว  ที่แล้Cว ให้แล้วไปDดีCเก็บไว้G.. กับใDจของเราเอG

G C | D G |
G C | D G |

** | * | ** |

G C | D G | ( x2 ) | G |สวัสดีปีใหม่ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์