สวัสดีปีใหม่

 สามโทน  ลูกกรุง  ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่ สามโทน
สังกัดค่าย: Kita Music

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm |A# | A# |
Gm | Gm |A# | Gm |

สวัสดีA# ดี ดี ดีA# .. สวัสดีF..ปีใหGmม่..สวัสดีCm  ให้ดีสมใCmจ.. สวัสดีF  ให้ดีA#จริง ๆA# ..

ปีA#ที่ผ่านไปแล้A#ว  มันคลาด มันแคA#ล้ว ก็ดีถมไGmมีCm ทั้งเจ็บ ทั้งไCmข้  ทั้งปวดดวงใCmจ ก็ยังยืนอFยู่กิA#นมีอิ่มบางมื้A#อ มีอดบางมื้A#อ ก็ยังยิ้มสู้GmถึงมัCmน จะหนัก จะหCmนา ก็ตื่นลืมตCmา ให้มันหมดปีF

* |

A#ล้วปีใหม่ก็มA#า มาเพิ่มชีวิA#ต..ชีวาทุกGmปีCmรใดที่ดี Cmๆ ตลอดปีนี้Cm ให้ดีแน่นFอนกิA#น กินได้ กินดีA# กินแซบอีหA#ลี มีกินไว้ก่อGmนอCmน นอนหลับสบCmาย นอนตื่นสบCmาย หายใFจคล่องA#ดี

ให้ไทGmย ทั้งไทย โชคดีGm ตลอดปีนี้A# เป็นปีของไทA#ให้ไทGmย ทั้งไทยโชคดีGm ตลอดปีนี้A# และปีต่อไCmให้กาA#รค้ามีกำไรGm  ให้ควาA#มรักดีเรื่อยไGmให้ชิA#งแช้มป์ ไม่มีพ่Gmาย ให้นางงาA#มสวยเกินใคร Gmให้ดีสมใCmจ.. ทั้งปีFใหม่เอA#

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

** | * | * |

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

สวัสดีCm ให้ดีสมใจ ประเทศไทFยจงสวัสดีA#สวัสดีCm ให้ดีสมใจ ประเทศไทFยจงสวัสดีA#ฟังเพลง - สวัสดีปีใหม่ สามโทน - YouTube

เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่ สามโทนสวัสดี ดี ดี ดี สวัสดีปีใหม่ สวัสดี ให้ดีสมใจ สวัสดี ให้ดีจริงๆปีที่ผ่านไปแล้ว มันคลาด มันแคล้ว ก็ดีถมไป มี ทั้งเจ็บ ทั้งไข้ ทั้งปวดดวงใจ ก็ยังยืนอยู่ กินมีอิ่มบางมื้อ มีอดบางมื้อ ก็ยังยิ้มสู้ ถึงมัน จะหนัก จะหนา ก็ตื่นลืมตา ให้มันหมดปี แล้วปีใหม่ก็มา มาเพิ่มชีวิตชีวาทุกปี พรใดที่ดีๆตลอดปีนี้ ให้ดีแน่นอน กิน กินได้ กินดี กินแซบอีหลี มีกินไว้ก่อน นอน นอนหลับสบาย นอนตื่นสบาย หายใจคล่องดี ให้ไทย ทั้งไทย โชคดี ตลอดปีนี้ เป็นปีของไทย ให้ไทย ทั้งไทยโชคดี ตลอดปีนี้ และปีต่อไป ให้การค้ามีกำไร ให้ความรักดีเรื่อยไป ให้ชิงแช้มป์ ไม่มีพ่าย ให้นางงามสวยเกินใครๆให้ดีสมใจ ทั้งปีใหม่เอย สวัสดี ให้ดีสมใจ ประเทศไทยจงสวัสดี สวัสดี ให้ดีสมใจ ประเทศไทยจงสวัสดี