สวัสดีปีใหม่

 สามโทน ลูกกรุง เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวัสดีปีใหม่ - สามโทน

Gm | Gm |Gm | Gm |

Gm | Gm |A# | A# |
Gm | Gm |A# | Gm |

สวัสดีA# ดี ดี ดีA# .. สวัสดีF..ปีใหGmม่..สวัสดีCm  ให้ดีสมใCmจ.. สวัสดีF  ให้ดีA#จริง ๆA# ..

ปีA#ที่ผ่านไปแล้A#ว  มันคลาด มันแคA#ล้ว ก็ดีถมไGmมีCm ทั้งเจ็บ ทั้งไCmข้  ทั้งปวดดวงใCmจ ก็ยังยืนอFยู่กิA#นมีอิ่มบางมื้A#อ มีอดบางมื้A#อ ก็ยังยิ้มสู้GmถึงมัCmน จะหนัก จะหCmนา ก็ตื่นลืมตCmา ให้มันหมดปีF

* |

A#ล้วปีใหม่ก็มA#า มาเพิ่มชีวิA#ต..ชีวาทุกGmปีCmรใดที่ดี Cmๆ ตลอดปีนี้Cm ให้ดีแน่นFอนกิA#น กินได้ กินดีA# กินแซบอีหA#ลี มีกินไว้ก่อGmนอCmน นอนหลับสบCmาย นอนตื่นสบCmาย หายใFจคล่องA#ดี

ให้ไทGmย ทั้งไทย โชคดีGm ตลอดปีนี้A# เป็นปีของไทA#ให้ไทGmย ทั้งไทยโชคดีGm ตลอดปีนี้A# และปีต่อไCmให้กาA#รค้ามีกำไรGm  ให้ควาA#มรักดีเรื่อยไGmให้ชิA#งแช้มป์ ไม่มีพ่Gmาย ให้นางงาA#มสวยเกินใคร Gmให้ดีสมใCmจ.. ทั้งปีFใหม่เอA#

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

** | * | * |

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

สวัสดีCm ให้ดีสมใจ ประเทศไทFยจงสวัสดีA#สวัสดีCm ให้ดีสมใจ ประเทศไทFยจงสวัสดีA#สวัสดีปีใหม่ - สามโทน