หูหนวก ตาบอด

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หูหนวก ตาบอด กล้วย แสตมป์
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

Am G | F |
C G | F |Am G | F | G |

ก็หลAmงไว้เนื้อเชื่อใจGตัวเธอตลอFดมา..Gไม่เคAmย ระแวง ระวัGง แม้เห็นเต็มสอFงตา..เธอบอกเป็Amน..แค่เพื่อGนกัน ฉัFนก็เลยเชื่อใจใครจะเตืAmอน จะห้าGมเท่าไหร่ก็ไม่Fฟังเชื่อเธอGคนเดียว..  G

ไม่รู้Amว่าวางน้ำมันGไว้ใกล้กับกอFงไฟ..Gไม่คิAmดว่าเธอนอกใจGได้เนียนขนาFดนั้น..หรือความรัAmก..มันเข้าGตา  ฉัFนก็เลยโง่ไปมองไม่เห็Amน..ธาตุแท้Gข้างในตัวFเธอว่าเธอร้ายGแค่ไหน

ไอ้ฉันมัน หูCหนวก ตาGบอด ตลอFดมา.. Gเชื่อเธอและไว้Cใจ ไม่คิGดว่าเธอจะหักFหลังนี่น่ะหรืAmอคือการตอบแทGนให้คนที่รักFเธอเล่นที่เผลAmอ ไม่ให้ระแวGง แล้วแทงจากข้างFหลังให้ตัวฉันตาGย.. ไปโดยไม่รู้(C)ตัว..

G |

ก็เห็นAmหน้าซื่อใส ๆG เหมือนคนไร้เดียFงสา..GกลับมีAmร้อยเล่ห์มารยาGซ่อนไว้ข้างในFนั้น..เธอบอกฉัAmน..คิดมาGกไป โทรหาFเขาแค่เรื่องงานเพื่อนร่วมAmงาน นอนห้องGเดียวกัน เพื่อนแบFบไหนบอกฉันได้Gไหมเธอ

** |

C G | F G |C G | F G |

** |

Am G | F |ฟังเพลง - หูหนวก ตาบอด กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง หูหนวก ตาบอด กล้วย แสตมป์ก็หลงไว้เนื้อเชื่อใจตัวเธอตลอดมา ไม่เคย ระแวง ระวัง แม้เห็นเต็มสองตา เธอบอกเป็นแค่เพื่อนกัน ฉันก็เลยเชื่อใจ ใครจะเตือน จะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง เชื่อเธอคนเดียว ไม่รู้ว่าวางน้ำมันไว้ใกล้กับกองไฟ ไม่คิดว่าเธอนอกใจได้เนียนขนาดนั้น หรือความรักมันเข้าตา ฉันก็เลยโง่ไป มองไม่เห็นธาตุแท้ข้างในตัวเธอ ว่าเธอร้ายแค่ไหน ไอ้ฉันมัน หูหนวก ตาบอด ตลอดมา เชื่อเธอและไว้ใจ ไม่คิดว่าเธอจะหักหลัง นี่น่ะหรือคือการตอบแทนให้คนที่รักเธอ เล่นที่เผลอ ไม่ให้ระแวง แล้วแทงจากข้างหลัง ให้ตัวฉันตาย ไปโดยไม่รู้ตัว ก็เห็นหน้าซื่อใสๆเหมือนคนไร้เดียงสา กลับมีร้อยเล่ห์มารยาซ่อนไว้ข้างในนั้น เธอบอกฉันคิดมากไป โทรหาเขาแค่เรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน นอนห้องเดียวกัน เพื่อนแบบไหน บอกฉันได้ไหมเธอ