หูหนวก ตาบอด

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หูหนวก ตาบอด - กล้วย แสตมป์

Am G | F |
C G | F |Am G | F | G |

ก็หลAmงไว้เนื้อเชื่อใจGตัวเธอตลอFดมา..Gไม่เคAmย ระแวง ระวัGง แม้เห็นเต็มสอFงตา..เธอบอกเป็Amน..แค่เพื่อGนกัน ฉัFนก็เลยเชื่อใจใครจะเตืAmอน จะห้าGมเท่าไหร่ก็ไม่Fฟังเชื่อเธอGคนเดียว..  G

ไม่รู้Amว่าวางน้ำมันGไว้ใกล้กับกอFงไฟ..Gไม่คิAmดว่าเธอนอกใจGได้เนียนขนาFดนั้น..หรือความรัAmก..มันเข้าGตา  ฉัFนก็เลยโง่ไปมองไม่เห็Amน..ธาตุแท้Gข้างในตัวFเธอว่าเธอร้ายGแค่ไหน

ไอ้ฉันมัน หูCหนวก ตาGบอด ตลอFดมา.. Gเชื่อเธอและไว้Cใจ ไม่คิGดว่าเธอจะหักFหลังนี่น่ะหรืAmอคือการตอบแทGนให้คนที่รักFเธอเล่นที่เผลAmอ ไม่ให้ระแวGง แล้วแทงจากข้างFหลังให้ตัวฉันตาGย.. ไปโดยไม่รู้(C)ตัว..

G |

ก็เห็นAmหน้าซื่อใส ๆG เหมือนคนไร้เดียFงสา..GกลับมีAmร้อยเล่ห์มารยาGซ่อนไว้ข้างในFนั้น..เธอบอกฉัAmน..คิดมาGกไป โทรหาFเขาแค่เรื่องงานเพื่อนร่วมAmงาน นอนห้องGเดียวกัน เพื่อนแบFบไหนบอกฉันได้Gไหมเธอ

** |

C G | F G |C G | F G |

** |

Am G | F |หูหนวก ตาบอด - กล้วย แสตมป์