ฮู้ ฮู

 สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮู้ ฮู - สิงโต นำโชค

C | D |C | D |

C | D |C | D |

 C  ในวันที่เธอนั้นท้อใจDหม่น C  วุ่นวายสับสนกับร้อยปัญDหา C  ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่Dอย และ ล้าสักวันต้องเจCอทางออก อย่าใจร้อDน ให้เธอค่อย ๆ เดิน

 C  ตะวันไม่เคยจะลับลาDจาก C  ยังคงส่องแสงวันใหม่ในยาDมเช้า C  พรุ่งนี้ยังมีให้เริ่มDใหม่อีกคราว   จงมั่นCใจ จะอย่างไรDเธอยังมีฉันอยู่

ฮู้C ปับ ปาดับDปา..ฮู้C ปับปาดัDบปับปาปาดูวีดู้C ปับปาดับDปับปาโปรดจงมั่นCใจ จะอย่างไรDเธอยังมีฉันอยู่

 D#  ใช่เธอลำพังบนโลกใบFใหญ่ D#  แบกไว้ทำไมมากมายพันปัFญหา D#  ฉันรู้ว่าเธอคง เหนื่Fอย และ ล้าสักวันต้องเจอD#ทางออก อย่าใจร้อFน ให้เธอค่อย ๆ เดิน

 D#  เช็ดรอยน้ำตาปล่อยให้มันFผ่าน D#  ไม่ช้าไม่นานก็คงจะผ่าFนพ้น D#  ให้รู้ว่าเธอยังมีFฉันอยู่อีกคน   จงมั่นD#ใจ จะอย่างไFรเธอยังมีฉันอยู่

ฮู้D# ปับ ปาดับFปา..ฮู้D# ปับปาดับFปับปาปาดูวีดู้D# ปับปาดับFปับปาโปรดจงมั่นD#ใจ จะอย่างไรFเธอยังมีฉันอยู่

*** |

C | D |C | D |
C | D |C | D |

* | ** | ** |

C | D | ( x4 ) | C |ฮู้ ฮู - สิงโต นำโชค