หัวใจตายด้าน

 ก้อย กินรี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจตายด้าน ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.จัมโบ้ บนแดนใต้เรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อ

A Bm A | D E D |A Bm A | E |
A Bm A | D E D |A Bm A | E |

เธAอเหมือนดวงอาทิตF#mย์ยิ่งได้ชิBmด ยิ้งร้อน ยิ่งแรEทำพี่Aนี้ให้นอนแห้F#mง เหมือนถูกแทBmง..ที่ตรงหัวอEรู้ดีAว่าทางมันรF#mก ทางมันสักปBmรก ยังเดิEนเข้าไปA

หลงAรักน้องหนัดเนีF#mยนเธอเหมือน'เรีBmยน หนึ่งดีมีหนEามเข้าแค่A ดิ้นเป็นแพช้ำF#mหัวปัก หัวปำBm รักแล้ว ทำพรือได้EโมรAา กากี ใจง่าF#mผู้หญิงมากมBmาย แล้วไสEไม่ลืมเธA | A7อ..

หัวใจตายด้Dาน ไม่ต้องกาEรรักใหม่ลF#m | F#mะเว้อ..ให้เขามาเสนDอ พี่ไม่เผEลอ ไม่ขอเปลี่ยนใA | A7จ..ต้องการแต่เธDอ น้องเห้Eอ รู้หม้ายตAลอดไป  AถึงเธF#mอ..ออร้อกับใคBmร ออร้อแค่ไหEน พี่จะขอรักเA | Eธอ

ใจAขออยู่ตรงนี้F#m ไม่เคลื่อนที่Bm พี่เหมือนตอไม้Eทนเหน็บหนาAวยามฝนโปรยปรF#mายเธอใจร้าBmย ไม่เคยสงสาEนอนเจ็บช้ำA เศร้า ทรมF#mานหัวใจตายด้าBmน ต้องการเพีEยงแต่เธA | (A7)อ..

F#m | F#m |F#m | E |
F#m | F#m |F#m | E |

D | E |F#m | F#m |D | E |A | A7 |
D | E |F#m | F#m |Bm | E |A | E |

* | ** | *** |

หัวใจตายด้Bm | Eาน..ต้องการเพียงแต่เธอ..

A Bm A | D E D |A Bm A | E |A |ฟังเพลง - หัวใจตายด้าน ก้อย กินรี - YouTube

เนื้อเพลง หัวใจตายด้าน ก้อย กินรีเธอเหมือนดวงอาทิตย์ ยิ่งได้ชิด ยิ้งร้อน ยิ่งแรง ทำพี่นี้ให้นอนแห้ง เหมือนถูกแทงที่ตรงหัวอก รู้ดีว่าทางมันรก ทางมันสักปรก ยังเดินเข้าไป หลงรักน้องหนัดเนียน เธอเหมือน'เรียน หนึ่งดีมีหนาม เข้าแค่ ดิ้นเป็นแพช้ำ หัวปัก หัวปำ รักแล้ว ทำพรือได้ โมรา กากี ใจง่าย ผู้หญิงมากมาย แล้วไสไม่ลืมเธอ หัวใจตายด้าน ไม่ต้องการรักใหม่ละเว้อ ให้เขามาเสนอ พี่ไม่เผลอ ไม่ขอเปลี่ยนใจ ต้องการแต่เธอ น้องเห้อ รู้หม้ายตลอดไป ถึงเธอออร้อกับใคร ออร้อแค่ไหน พี่จะขอรักเธอ ใจขออยู่ตรงนี้ ไม่เคลื่อนที่ พี่เหมือนตอไม้ ทนเหน็บหนาวยามฝนโปรยปราย เธอใจร้าย ไม่เคยสงสาร นอนเจ็บช้ำ เศร้า ทรมาน หัวใจตายด้าน ต้องการเพียงแต่เธอ หัวใจตายด้าน ต้องการเพียงแต่เธอ