หัวใจตายด้าน

ก้อย กินรี, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หัวใจตายด้าน - ก้อย กินรี

A Bm A | D E D |A Bm A | E |
A Bm A | D E D |A Bm A | E |

เธAอเหมือนดวงอาทิตF#mย์ยิ่งได้ชิBmด ยิ้งร้อน ยิ่งแรEทำพี่Aนี้ให้นอนแห้F#mง เหมือนถูกแทBmง..ที่ตรงหัวอEรู้ดีAว่าทางมันรF#mก ทางมันสักปBmรก ยังเดิEนเข้าไปA

หลงAรักน้องหนัดเนีF#mยนเธอเหมือน'เรีBmยน หนึ่งดีมีหนEามเข้าแค่A ดิ้นเป็นแพช้ำF#mหัวปัก หัวปำBm รักแล้ว ทำพรือได้EโมรAา กากี ใจง่าF#mผู้หญิงมากมBmาย แล้วไสEไม่ลืมเธA | A7อ..

หัวใจตายด้Dาน ไม่ต้องกาEรรักใหม่ลF#m | F#mะเว้อ..ให้เขามาเสนDอ พี่ไม่เผEลอ ไม่ขอเปลี่ยนใA | A7จ..ต้องการแต่เธDอ น้องเห้Eอ รู้หม้ายตAลอดไป  AถึงเธF#mอ..ออร้อกับใคBmร ออร้อแค่ไหEน พี่จะขอรักเA | Eธอ

ใจAขออยู่ตรงนี้F#m ไม่เคลื่อนที่Bm พี่เหมือนตอไม้Eทนเหน็บหนาAวยามฝนโปรยปรF#mายเธอใจร้าBmย ไม่เคยสงสาEนอนเจ็บช้ำA เศร้า ทรมF#mานหัวใจตายด้าBmน ต้องการเพีEยงแต่เธA | (A7)อ..

F#m | F#m |F#m | E |
F#m | F#m |F#m | E |

D | E |F#m | F#m |D | E |A | A7 |
D | E |F#m | F#m |Bm | E |A | E |

* | ** | *** |

หัวใจตายด้Bm | Eาน..ต้องการเพียงแต่เธอ..

A Bm A | D E D |A Bm A | E |A |หัวใจตายด้าน - ก้อย กินรี