ไอ้หมาหัวเน่า

 วงพะโล้ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอ้หมาหัวเน่า วงพะโล้ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

G | C |G | C |

 G  รักคนที่รักCเรา G  จะได้ไม่ต้องเสียCใจ G  ไปรักคนที่ไม่Cมีหัวใจ   ก็ควรแล้Amวที่ต้องเจ็บช้ำD

 G  ดันไปรักคนอย่างเธCอหมดทั้งใจ G  เธอบอกฉันไม่มีใคCร ให้เชื่อคำ G  พอสุดท้ายมาเฉลCยให้รู้กัน   ปล่อยคนนั้Amน เจ้าของหัวใจเธอกลับมD

หลอกฉัCนให้เชื่อDใจ หลอกฉัCนให้ตายDใจสุดท้าCยแค่คำที่เธอโกหกGกันไม่เหลืCอแม้เยื่อDใย..ให้คCนที่รักDเธอที่ทำรุCนแรงเกินไปไหมเธD

เมื่อแฟนของเธอกลับมGา ฉันกลายเป็นแค่Emหมาที่คอยซับน้ำตCาตอนเธอวันเสียใDหมาหัวเน่าตัวหนึ่Gง..ที่รักเธอทั้งEmใจไม่สำคัญใช่ไหCม ไม่เคยจะแคร์ฉันDเลย

ทำให้เธอทุกทาGง ไม่เคยจะมีEmค่าทุ่มเทไปเท่าไCร แค่คยนอกสายตDฉันเพิ่งรู้วันนี้G กับสิ่งที่เธอให้Emมาไม่เคยจะมีCค่าเลย ไอ้หมDาหัวเน่าที่เธอไม่สนใจ

G | G |C | C |
G | G |C | C |

G | G |C | C |
Am | D | D |

* | ** |

เมื่อแฟนของเธอกลับมGา เธอกลับมาฉันกลาEmยเป็นแค่หมา..ที่ยัCง ที่ยัDง..รักเธG | Emอ..C | Dมา..

แฟนของเธอกลับมGา เธอกลับมาเธอกลับมEmา มาหาเธอ..CฉันกลาDยเป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่G | Em | Cไอ้หมาDหัวเน่าที่เธอไม่สนGใจ..ฟังเพลง - ไอ้หมาหัวเน่า วงพะโล้ TMG - YouTube

เนื้อเพลง ไอ้หมาหัวเน่า วงพะโล้ TMGรักคนที่รักเรา จะได้ไม่ต้องเสียใจ ไปรักคนที่ไม่มีหัวใจ ก็ควรแล้วที่ต้องเจ็บช้ำ ดันไปรักคนอย่างเธอหมดทั้งใจ เธอบอกฉันไม่มีใคร ให้เชื่อคำ พอสุดท้ายมาเฉลยให้รู้กัน ปล่อยคนนั้น เจ้าของหัวใจเธอกลับมา หลอกฉันให้เชื่อใจ หลอกฉันให้ตายใจ สุดท้ายแค่คำที่เธอโกหกกัน ไม่เหลือแม้เยื่อใยให้คนที่รักเธอ ที่ทำรุนแรงเกินไปไหมเธอ เมื่อแฟนของเธอกลับมา ฉันกลายเป็นแค่หมา ที่คอยซับน้ำตาตอนเธอวันเสียใจ หมาหัวเน่าตัวหนึ่งที่รักเธอทั้งใจ ไม่สำคัญใช่ไหม ไม่เคยจะแคร์ฉันเลย ทำให้เธอทุกทาง ไม่เคยจะมีค่า ทุ่มเทไปเท่าไร แค่คยนอกสายตา ฉันเพิ่งรู้วันนี้ กับสิ่งที่เธอให้มา ไม่เคยจะมีค่าเลย ไอ้หมาหัวเน่าที่เธอไม่สนใจ เมื่อแฟนของเธอกลับมา เธอกลับมา ฉันกลายเป็นแค่หมาที่ยัง ที่ยัง รักเธอ หมา แฟนของเธอกลับมา เธอกลับมา เธอกลับมา มาหาเธอ ฉันกลายเป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่ง ไอ้หมาหัวเน่าที่เธอไม่สนใจ