ไอ้หมาหัวเน่า

 วงพะโล้ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไอ้หมาหัวเน่า - วงพะโล้ TMG

G | C |G | C |

 G  รักคนที่รักCเรา G  จะได้ไม่ต้องเสียCใจ G  ไปรักคนที่ไม่Cมีหัวใจ   ก็ควรแล้Amวที่ต้องเจ็บช้ำD

 G  ดันไปรักคนอย่างเธCอหมดทั้งใจ G  เธอบอกฉันไม่มีใคCร ให้เชื่อคำ G  พอสุดท้ายมาเฉลCยให้รู้กัน   ปล่อยคนนั้Amน เจ้าของหัวใจเธอกลับมD

หลอกฉัCนให้เชื่อDใจ หลอกฉัCนให้ตายDใจสุดท้าCยแค่คำที่เธอโกหกGกันไม่เหลืCอแม้เยื่อDใย..ให้คCนที่รักDเธอที่ทำรุCนแรงเกินไปไหมเธD

เมื่อแฟนของเธอกลับมGา ฉันกลายเป็นแค่Emหมาที่คอยซับน้ำตCาตอนเธอวันเสียใDหมาหัวเน่าตัวหนึ่Gง..ที่รักเธอทั้งEmใจไม่สำคัญใช่ไหCม ไม่เคยจะแคร์ฉันDเลย

ทำให้เธอทุกทาGง ไม่เคยจะมีEmค่าทุ่มเทไปเท่าไCร แค่คยนอกสายตDฉันเพิ่งรู้วันนี้G กับสิ่งที่เธอให้Emมาไม่เคยจะมีCค่าเลย ไอ้หมDาหัวเน่าที่เธอไม่สนใจ

G | G |C | C |
G | G |C | C |

G | G |C | C |
Am | D | D |

* | ** |

เมื่อแฟนของเธอกลับมGา เธอกลับมาฉันกลาEmยเป็นแค่หมา..ที่ยัCง ที่ยัDง..รักเธG | Emอ..C | Dมา..

แฟนของเธอกลับมGา เธอกลับมาเธอกลับมEmา มาหาเธอ..CฉันกลาDยเป็นเพียงแค่หมาตัวหนึ่G | Em | Cไอ้หมาDหัวเน่าที่เธอไม่สนGใจ..ไอ้หมาหัวเน่า - วงพะโล้ TMG