อ้ายยังบ่ลืม

 บิ๊กไบค์ สายลำ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายยังบ่ลืม บิ๊กไบค์ สายลำ

A#m | G# |Fm G# | A#m |

อ้าA#mยบ่อาจสิลืม..เรื่องเราวันวาFmนที่มันผ่านมาอยากบอF#กหมดทั้งน้ำตG#า..ว่าอ้ายบ่ลืมเC#จ้าความทรงจำA#m.. ดีF# ๆ  อ้ายคนนี้Fmบ่ลืมฮักเฮA#mแม้น้อF#งนั้นสิมีเขาอยู่เต็มหัวG#ใจ

ชีวิตA#mต้องก้าวเดินไป ในเมื่อหัวใจFmนั้นบ่มีเจ้ายอมรับF#ว่าอ้ายมันเหG#งาเมื่อขาดเจ้าC#ไปมีสิทA#mธิ์..แค่คิดF#ฮอด  แต่บ่ฮู้Fmว่าสิเฮ็ดจั่งใA#mด๋สภาF#พตอนนี้ของอ้าย ถ้ายังบ่ตาFยอ้ายสิบ่ลืF

เก็บภาพเก่า ๆ ที่มีF# ว่าสองเฮานี้G#ได้เคยฮักA#mกันบ่อาจสิลืมวันนั้F#น ที่สัญญากัG#นว่าฮักกันจนC#ตายภาพความหลัF#ง..ยังฝังG#ตรึงความคิดถึFmงบ่เคยเสื่อมคลA#mายสิเก็F#บฮักไว้จนตาG#ย อ้ายยัA#mงบ่ลืม

C# Fm | A#m |F# G# | C# |
F# G# | Fm A#m |F# G# | A#m |

* | ** |

สิเก็F#บฮักไว้จนตาG#ย อ้ายยัA#mงบ่ลืมสิเก็F#บฮักไว้จนตาG#ย..เพราะอ้ายยังบ่ลืA#mม..



ฟังเพลง - อ้ายยังบ่ลืม บิ๊กไบค์ สายลำ - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายยังบ่ลืม บิ๊กไบค์ สายลำอ้ายบ่อาจสิลืมเรื่องเราวันวานที่มันผ่านมา อยากบอกหมดทั้งน้ำตาว่าอ้ายบ่ลืมเจ้า ความทรงจำ ดีๆอ้ายคนนี้บ่ลืมฮักเฮา แม้น้องนั้นสิมีเขาอยู่เต็มหัวใจ ชีวิตต้องก้าวเดินไป ในเมื่อหัวใจนั้นบ่มีเจ้า ยอมรับว่าอ้ายมันเหงาเมื่อขาดเจ้าไป มีสิทธิ์แค่คิดฮอด แต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋ สภาพตอนนี้ของอ้าย ถ้ายังบ่ตายอ้ายสิบ่ลืม เก็บภาพเก่าๆที่มี ว่าสองเฮานี้ได้เคยฮักกัน บ่อาจสิลืมวันนั้น ที่สัญญากันว่าฮักกันจนตาย ภาพความหลังยังฝังตรึง ความคิดถึงบ่เคยเสื่อมคลาย สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม สิเก็บฮักไว้จนตาย อ้ายยังบ่ลืม สิเก็บฮักไว้จนตาย เพราะอ้ายยังบ่ลืม