ใจไม่ด้านพอ

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจไม่ด้านพอ - คาราบาว

Em | G | D |

 G  ไม่ได้เล่นกีตาDร์ แค่ห้าวัEm G  นิ้วที่เคยด้าDน ก็บางลEm G  ผิวบาง ๆD มันทำให้เจ็Em G  แต่ความเจ็บกาDย ไม่เท่าเจ็บใEm

 C  เจ็บที่ใจDมันโดนเขาหลGอก C  เขาบอกว่ารัDก รักเราจะตาEm   แล้วมาทิ้งเราไAmป  ทิ้งเราไEmป ใจฉัDนไม่ด้านพEm

Em | G | D |

 G  หรือเธอเห็นควาDมรัก..เป็นแค่ของเล่Em G  เล่นเช้า เบื่อเย็Dน โยนลงท่Em G  พี่รี่ว่าความรัDก มันเหมือนผีหลEmอก G  พี่เล็กว่าผีหลอDก เคยเจอกันที่ไหEm

 C  แล้วมีไหมใคDรเคยโดนผีหลGอก C  เขาบอกว่ารัDก รักเราจะตาEm   แล้วมาทิ้งเราไAmป ทิ้งเราไEmป ใจฉันDมันไม่ด้านพEm

พอกันทีEm ความรัDก ลม ๆ แล้ง ๆGเหมือนโดนเขาแกล้Cง ให้คอDย กลุ้มอก กลุ้มใจGประวัติศาสตร์จะซ้ำรอCย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้Gก็เธอไม่เปิEmดประตูหัวใจG..ให้ฉันDเข้าไปหลบฝG

เปียกปอนทั้งตัD7ว เปียกปอนทั้งใจGเปียกปอนทั้งตัD7ว ทั้งตัว ทั้งหัวใ(G)

G | Em |G | D |
G | Em |G | D |

* | ** | ** |

D | G |ใจไม่ด้านพอ - คาราบาว