ใจไม่ด้านพอ

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจไม่ด้านพอ คาราบาว

Em | G | D |

 G  ไม่ได้เล่นกีตาDร์ แค่ห้าวัEm G  นิ้วที่เคยด้าDน ก็บางลEm G  ผิวบาง ๆD มันทำให้เจ็Em G  แต่ความเจ็บกาDย ไม่เท่าเจ็บใEm

 C  เจ็บที่ใจDมันโดนเขาหลGอก C  เขาบอกว่ารัDก รักเราจะตาEm   แล้วมาทิ้งเราไAmป  ทิ้งเราไEmป ใจฉัDนไม่ด้านพEm

Em | G | D |

 G  หรือเธอเห็นควาDมรัก..เป็นแค่ของเล่Em G  เล่นเช้า เบื่อเย็Dน โยนลงท่Em G  พี่รี่ว่าความรัDก มันเหมือนผีหลEmอก G  พี่เล็กว่าผีหลอDก เคยเจอกันที่ไหEm

 C  แล้วมีไหมใคDรเคยโดนผีหลGอก C  เขาบอกว่ารัDก รักเราจะตาEm   แล้วมาทิ้งเราไAmป ทิ้งเราไEmป ใจฉันDมันไม่ด้านพEm

พอกันทีEm ความรัDก ลม ๆ แล้ง ๆGเหมือนโดนเขาแกล้Cง ให้คอDย กลุ้มอก กลุ้มใจGประวัติศาสตร์จะซ้ำรอCย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้Gก็เธอไม่เปิEmดประตูหัวใจG..ให้ฉันDเข้าไปหลบฝG

เปียกปอนทั้งตัD7ว เปียกปอนทั้งใจGเปียกปอนทั้งตัD7ว ทั้งตัว ทั้งหัวใ(G)

G | Em |G | D |
G | Em |G | D |

* | ** | ** |

D | G |ฟังเพลง - ใจไม่ด้านพอ คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง ใจไม่ด้านพอ คาราบาวไม่ได้เล่นกีตาร์ แค่ห้าวัน นิ้วที่เคยด้าน ก็บางลง ผิวบางๆมันทำให้เจ็บ แต่ความเจ็บกาย ไม่เท่าเจ็บใจ เจ็บที่ใจมันโดนเขาหลอก เขาบอกว่ารัก รักเราจะตาย แล้วมาทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ หรือเธอเห็นความรักเป็นแค่ของเล่น เล่นเช้า เบื่อเย็น โยนลงท่อ พี่รี่ว่าความรัก มันเหมือนผีหลอก พี่เล็กว่าผีหลอก เคยเจอกันที่ไหน แล้วมีไหมใครเคยโดนผีหลอก เขาบอกว่ารัก รักเราจะตาย แล้วมาทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันมันไม่ด้านพอ พอกันที ความรัก ลมๆแล้งๆเหมือนโดนเขาแกล้ง ให้คอย กลุ้มอก กลุ้มใจ ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ก็เธอไม่เปิดประตูหัวใจให้ฉันเข้าไปหลบฝน เปียกปอนทั้งตัว เปียกปอนทั้งใจ เปียกปอนทั้งตัว ทั้งตัว ทั้งหัวใจ