แจกข้าวหา

 เจนนี่ สิงห์มิวสิค ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แจกข้าวหา เจนนี่ สิงห์มิวสิค
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อฟ สงกรานต์, พงษ์อนันต์ บูรณะกิตติเรียบเรียง: อั๋น หมาหลง, พงษ์อนันต์ บูรณะกิตติโปรดิวเซอร์: อ๊อฟ สงกรานต์สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

C Em | Am |F G | C C7 |
F G | Em Am |Dm | G | F G |

เฟซCกะออน มือถือกะบ่เคยว่าAmแล้Fวเป็นหยังคือจั่Gง บ่อ่าน บ่Cตอบ..Em

ตอFนจีบกันใหม่ ๆG อีหยังกะไEmวได้ใจตลอAmแต่พDmอ ได้เฟีย ได้กอด แล้วอ้ายกะเปลี่ยนGไปโอF..โอGย..

ระFยะทางพิสูจน์Gม้าแต่ระยะEmเวลาเฮ็ดให้เป็นหมAmาหัวเน่ากะย้อFนว่าเก่า เขาเลยบ่Gสนใจ..  G

แชทเขFา อ่านไว ตอบไวG แชทเฮEmานี้มันกระจอAmอ้ายบอDmกว่ามันบ่เด้Gง กะเลยบ่เห็C C7น..บัดกับเขFาคุยกันทั้งคืGหยอดหวานกันEmทุก ๆ คอมเม้AmแชทเฮDmา อ่านยาก อ่านเย็Gน เงียบได้C เงียบดีEm

สิแจกFข้าวหาแล้วเด้Gอ คั่นบ่Emตอบมามื้อนี้Amอ้ายกะลDmบน้องโลดคนดีG น้องนิซังCหลาย   EmสิมีกันFไปเพื่ออิหยัGง คั่นสิมิEmดสิมี่เอาฮ้าAmเคียดคัDmก บ่มัก ซังหลาย..G (พอสิแจกข้าวหา)..

Am | G |F | E |

มีAmแต่บอกสินอน แต่อ้ายกะออนเบิดคืนโพสGต์คนอื่น กะจักอิหยัง เพิ่นฟ้าวไปเม้นท์น้อFงทักไป กะจักอิหยัง ทำท่าบ่เห็นมันGกะจำเป็นสิได้แจกข้าวหา

แชAmทชมพู แต่ว่าดูหม่นหมองเซGาฮักน้องคือ บ่บอกละอ้ายจ๋าเปิFดเฟซบุ๊ก กุว่าแม่นผีป่าช้ากะเสียGเวลา แต่น้องบ่ได้เสียดาย..Gเชิญอ้ายไปที่ชอบ..

Am G | Em Am |Dm | C Em |
F G | Em Am |Dm | C |

* | ** | *** |

** | *** |

F G | Em Am |Dm G | C |C |ฟังเพลง - แจกข้าวหา เจนนี่ สิงห์มิวสิค - YouTube

เนื้อเพลง แจกข้าวหา เจนนี่ สิงห์มิวสิคเฟซกะออน มือถือกะบ่เคยว่าง แล้วเป็นหยังคือจั่ง บ่อ่าน บ่ตอบ ตอนจีบกันใหม่ๆอีหยังกะไวได้ใจตลอด แต่พอ ได้เฟีย ได้กอด แล้วอ้ายกะเปลี่ยนไป โอโอย ระยะทางพิสูจน์ม้า แต่ระยะเวลาเฮ็ดให้เป็นหมาหัวเน่า กะย้อนว่าเก่า เขาเลยบ่สนใจ แชทเขา อ่านไว ตอบไว แชทเฮานี้มันกระจอก อ้ายบอกว่ามันบ่เด้ง กะเลยบ่เห็น บัดกับเขาคุยกันทั้งคืน หยอดหวานกันทุกๆคอมเม้น แชทเฮา อ่านยาก อ่านเย็น เงียบได้ เงียบดี สิแจกข้าวหาแล้วเด้อ คั่นบ่ตอบมามื้อนี้ อ้ายกะลบน้องโลดคนดี น้องนิซังหลาย สิมีกันไปเพื่ออิหยัง คั่นสิมิดสิมี่เอาฮ้าย เคียดคัก บ่มัก ซังหลาย (พอสิแจกข้าวหา) มีแต่บอกสินอน แต่อ้ายกะออนเบิดคืน โพสต์คนอื่น กะจักอิหยัง เพิ่นฟ้าวไปเม้นท์ น้องทักไป กะจักอิหยัง ทำท่าบ่เห็น มันกะจำเป็นสิได้แจกข้าวหา แชทชมพู แต่ว่าดูหม่นหมอง เซาฮักน้องคือ บ่บอกละอ้ายจ๋า เปิดเฟซบุ๊ก กุว่าแม่นผีป่าช้า กะเสียเวลา แต่น้องบ่ได้เสียดาย เชิญอ้ายไปที่ชอบ