จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก - มนต์แคน แก่นคูน

C# Fm | A#m Fm |F# | G# |

F# | Fm G# | C# |

คั่นเจ้าบ่ลำเอียC#ง..ไปทางเขG#/Cา..หลายกว่าอ้าA#mคงสิบ่มีใจF#..จนเขFmาเข้ามาแทรกG#แซงล้ำเส้นเF#ขตแดนหัวใจ มอบให้เขFmาเบิ๋ดทุกตำแหA#mน่งบ่เหลือส่วนF#แบ่ง..เศษใจFmไว้ให้อ้ายเG#ลย

อาจสิบ่เคD#mย..อกหัG#ก บ่แม่นเรื่องยาFmกพอเดาออกอA#mยู่ว่าตอนนี้F#..ควรสู้หรือว่าทำใG# | G#จ..

สละสิทธิ์เป็นอ้C#าย ให้เขาได้เป็นแฟFmสิได้เดินควงแขA#mน เปิดโตเต็มที่Fmอ้ายขอเป็F#นแค่คนหวังดีG#สิรับเอาความเจ็บC#ดอกสู่อย่าง  C#7สถานะอยู่ในเฟF#ซ สิได้เปลี่ยนว่าคบเขG#สถานะสองเฮFmา แค่แฟนเก่าอย่าเห่าดัA#mได้แค่ห่วF#งเจ้าอยู่ห่าง ๆD#mถึงอ้ายเจ็F#บกะสิหัวซาหยัG#ง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

C# Fm | A#m Fm |F# | G# |

หากมื้อเขาหักหลัC#ง อ้ายยังพร้G#/Cอม..กล่อมใA#mจให้เจ้าคั่นบ่ทันลืมเขF#า อ้ายสิเหFmงาเป็นหมู่ฮู้G#บ่ที่อ้ายF#ให้ความสำคัญ เผื่อสิเห็Fmนเส้นทางไปต่A#mบ่กล้าเอ่ยF#ขอ แล้วแต่เธG#อสิตัดสินใC#

C# G#/C | A#m Fm |F# G# | C# C#7 |
F# G# | Fm A#m |F# D#m | G# |

* | ** |

C# G#/C | A#m Fm |

ขอเป็นห่วF#งเจ้าอยู่ห่าง ๆD#mถึงอ้ายเจ็F#บกะสิหัวซาหG# | G#ยัง..จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

C# G#/C | A#m Fm |
F# | G# G#/C F#/A# G# | C# |จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก - มนต์แคน แก่นคูน