จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

 มนต์แคน แก่นคูน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C# Fm | A#m Fm |F# | G# |

F# | Fm G# | C# |

คั่นเจ้าบ่ลำเอียC#ง..ไปทางเขG#/Cา..หลายกว่าอ้าA#mคงสิบ่มีใจF#..จนเขFmาเข้ามาแทรกG#แซงล้ำเส้นเF#ขตแดนหัวใจ มอบให้เขFmาเบิ๋ดทุกตำแหA#mน่งบ่เหลือส่วนF#แบ่ง..เศษใจFmไว้ให้อ้ายเG#ลย

อาจสิบ่เคD#mย..อกหัG#ก บ่แม่นเรื่องยาFmกพอเดาออกอA#mยู่ว่าตอนนี้F#..ควรสู้หรือว่าทำใG# | G#จ..

สละสิทธิ์เป็นอ้C#าย ให้เขาได้เป็นแฟFmสิได้เดินควงแขA#mน เปิดโตเต็มที่Fmอ้ายขอเป็F#นแค่คนหวังดีG#สิรับเอาความเจ็บC#ดอกสู่อย่าง  C#7สถานะอยู่ในเฟF#ซ สิได้เปลี่ยนว่าคบเขG#สถานะสองเฮFmา แค่แฟนเก่าอย่าเห่าดัA#mได้แค่ห่วF#งเจ้าอยู่ห่าง ๆD#mถึงอ้ายเจ็F#บกะสิหัวซาหยัG#ง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

C# Fm | A#m Fm |F# | G# |

หากมื้อเขาหักหลัC#ง อ้ายยังพร้G#/Cอม..กล่อมใA#mจให้เจ้าคั่นบ่ทันลืมเขF#า อ้ายสิเหFmงาเป็นหมู่ฮู้G#บ่ที่อ้ายF#ให้ความสำคัญ เผื่อสิเห็Fmนเส้นทางไปต่A#mบ่กล้าเอ่ยF#ขอ แล้วแต่เธG#อสิตัดสินใC#

C# G#/C | A#m Fm |F# G# | C# C#7 |
F# G# | Fm A#m |F# D#m | G# |

* | ** |

C# G#/C | A#m Fm |

ขอเป็นห่วF#งเจ้าอยู่ห่าง ๆD#mถึงอ้ายเจ็F#บกะสิหัวซาหG# | G#ยัง..จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก

C# G#/C | A#m Fm |
F# | G# G#/C F#/A# G# | C# |ฟังเพลง - จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก มนต์แคน แก่นคูน - YouTube

เนื้อเพลง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก มนต์แคน แก่นคูนคั่นเจ้าบ่ลำเอียงไปทางเขาหลายกว่าอ้าย คงสิบ่มีใจจนเขาเข้ามาแทรกแซง ล้ำเส้นเขตแดนหัวใจ มอบให้เขาเบิ๋ดทุกตำแหน่ง บ่เหลือส่วนแบ่งเศษใจไว้ให้อ้ายเลย อาจสิบ่เคยอกหัก บ่แม่นเรื่องยากพอเดาออกอยู่ ว่าตอนนี้ควรสู้หรือว่าทำใจ สละสิทธิ์เป็นอ้าย ให้เขาได้เป็นแฟน สิได้เดินควงแขน เปิดโตเต็มที่ อ้ายขอเป็นแค่คนหวังดี สิรับเอาความเจ็บดอกสู่อย่าง สถานะอยู่ในเฟซ สิได้เปลี่ยนว่าคบเขา สถานะสองเฮา แค่แฟนเก่าอย่าเห่าดัง ได้แค่ห่วงเจ้าอยู่ห่างๆถึงอ้ายเจ็บกะสิหัวซาหยัง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก หากมื้อเขาหักหลัง อ้ายยังพร้อมกล่อมใจให้เจ้า คั่นบ่ทันลืมเขา อ้ายสิเหงาเป็นหมู่ฮู้บ่ ที่อ้ายให้ความสำคัญ เผื่อสิเห็นเส้นทางไปต่อ บ่กล้าเอ่ยขอ แล้วแต่เธอสิตัดสินใจ ขอเป็นห่วงเจ้าอยู่ห่างๆถึงอ้ายเจ็บกะสิหัวซาหยัง จังใด๋เจ้ากะเซาฮัก