เจ็บเบิ๊ดปี

 แก่น ธนพล ลูกทุ่ง อีสาน เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บเบิ๊ดปี - แก่น ธนพล

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |

ผู้สาวถิ่มกัEนวันขึ้นปีใหC#mม่เจ็บคักหลAาย ฮอด 14 กุมภBฮอดสงกราEนต์ เจ็บยังบ่สร่C#mางซาหยดน้ำตาไAหลมาหย่าวB ๆ

เข้าพรรษEา เพิ่นให้งดเหC#mล้าอ้ายยังเศร้Aา กอดเหล้าขาEฝนตกมC#mาจากฟ้าอีกครF#mาวคือน้ำตาเฮาB.. ที่มัBนไหลหลั่E | A B

หัวใจเพพัAง เจ็บจัง ๆB ตรงกลางหัวEใจผู้สาวถิ่มไปA เฮ็ดให้ใจBอ้ายยิ่งขมEขื่นมื้อออกพรรษAา รถผ้าป่Bา..แห่มG#mาอ้ายยิ่งสุดฝืC#mขวัญF#m Bยืน..      มากับแฟนEใหม่..  B

ลอยกระทEง อ้ายยังหลงเจ็C#mอธิฐาAนให้ความเจ็บลอยไปBเขาฉลอC#mงต้อนรับปีใหF#mม่อ้ายยังฮ้องไห้B.. ในมื้G#mอเคาท์ดาวน์

E C#m | A B |
E C#m | A B | E | E |

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |

* | ** |

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |เจ็บเบิ๊ดปี - แก่น ธนพล