เจ็บเบิ๊ดปี

 แก่น ธนพล  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก  ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บเบิ๊ดปี แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: อีส ขอนแก่นสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |

ผู้สาวถิ่มกัEนวันขึ้นปีใหC#mม่เจ็บคักหลAาย ฮอด 14 กุมภBฮอดสงกราEนต์ เจ็บยังบ่สร่C#mางซาหยดน้ำตาไAหลมาหย่าวB ๆ

เข้าพรรษEา เพิ่นให้งดเหC#mล้าอ้ายยังเศร้Aา กอดเหล้าขาEฝนตกมC#mาจากฟ้าอีกครF#mาวคือน้ำตาเฮาB.. ที่มัBนไหลหลั่E | A B

หัวใจเพพัAง เจ็บจัง ๆB ตรงกลางหัวEใจผู้สาวถิ่มไปA เฮ็ดให้ใจBอ้ายยิ่งขมEขื่นมื้อออกพรรษAา รถผ้าป่Bา..แห่มG#mาอ้ายยิ่งสุดฝืC#mขวัญF#m Bยืน..      มากับแฟนEใหม่..  B

ลอยกระทEง อ้ายยังหลงเจ็C#mอธิฐาAนให้ความเจ็บลอยไปBเขาฉลอC#mงต้อนรับปีใหF#mม่อ้ายยังฮ้องไห้B.. ในมื้G#mอเคาท์ดาวน์

E C#m | A B |
E C#m | A B | E | E |

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |

* | ** |

E C#m | A B |
E C#m | F#m B | E B |ฟังเพลง - เจ็บเบิ๊ดปี แก่น ธนพล - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บเบิ๊ดปี แก่น ธนพลผู้สาวถิ่มกันวันขึ้นปีใหม่ เจ็บคักหลาย ฮอด 14 กุมภา ฮอดสงกรานต์ เจ็บยังบ่สร่างซา หยดน้ำตาไหลมาหย่าวๆเข้าพรรษา เพิ่นให้งดเหล้า อ้ายยังเศร้า กอดเหล้าขาว ฝนตกมาจากฟ้าอีกคราว คือน้ำตาเฮา ที่มันไหลหลั่ง หัวใจเพพัง เจ็บจังๆตรงกลางหัวใจ ผู้สาวถิ่มไป เฮ็ดให้ใจอ้ายยิ่งขมขื่น มื้อออกพรรษา รถผ้าป่าแห่มาอ้ายยิ่งสุดฝืน ขวัญยืน มากับแฟนใหม่ ลอยกระทง อ้ายยังหลงเจ็บ อธิฐานให้ความเจ็บลอยไป เขาฉลองต้อนรับปีใหม่ อ้ายยังฮ้องไห้ ในมื้อเคาท์ดาวน์