จองศาลาให้อ้ายแน

 ลำเพลิน วงศกร  ลูกทุ่ง  อีสาน  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สะบัดเรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

จองศาลGา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา

G Bm | Em Bm |C Bm | D |

บ่ได้มาGเฮ็ดหน้าซิกงิก เพื่อเรียกร้องความสนใจฮู้ว่ามุ่Emนอุ้ยปุ้ยสำใด๋ หัวใจกับฮักเฮาอ้ายถืกเขาCแย่งซีน ล็อคคออ้ายเกียBmกใส่ขี้เถ้าเบิ่ดคำAmสิเว้า ย้อนเจ้าฮู้เห็นDเป็นใจ

ที่มานั่งGเอดเปดจั่งซี ยังอยากเห็นเจ้าเทือสุดท้ายสิบอกลEmา ถ้าเผื่ออ้ายตาย หรือว่าอ้ายซักขาดใจไปคำวอนที่อ้าCยสิขอ ฝากแนเด้อหล่Bmาทรามวัยฝากเจ้ากับเขาAmคนใหม่ซ่อยไปเฮ็ดบุญDเผาผี..D C Bm D

จองศาลGา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนางเผื่ออ้ายตาEmยลงต่อหน้า ของน้องหล่าตอนนี้อ้ายถืกโกงCความฮู้สึก เฮาถืกเขามBmาแทนที่สั่งลาต่อหน้CาคนดีBm เผื่ออ้ายบ่มีAmโอกาสเว้D

จองให้แGน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนางเผื่ออ้ายตาEmยลงต่อหน้าของน้องหล่าตอนเว้ามันแค้นจ่อล่Cออยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้Bmาฮักกับเขากะถือเสียว่Amาสงเคราะห์เบา ๆ ให้กับคDน..ที่เจ็บแปGตาย..

D |

* | ** | *** |

G Bm | Em Bm |C Bm | Am D |
G Bm | Em Bm |C Bm | C Bm Am D |

** | *** |

** | *** |

มันแค้นจ่อล่อCอยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้Bmาฮักกับเขากะถือเสียว่Amาสงเคราะห์เบา ๆ ให้กับคDน..ที่เจ็บแปGตาย..

จองศาลGา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา

G Bm | Em Bm |C Bm | D | G |ฟังเพลง - จองศาลาให้อ้ายแน ลำเพลิน วงศกร - YouTube

เนื้อเพลง จองศาลาให้อ้ายแน ลำเพลิน วงศกรจองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา จองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา จองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลา จองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา บ่ได้มาเฮ็ดหน้าซิกงิก เพื่อเรียกร้องความสนใจ ฮู้ว่ามุ่นอุ้ยปุ้ยสำใด๋ หัวใจกับฮักเฮา อ้ายถืกเขาแย่งซีน ล็อคคออ้ายเกียกใส่ขี้เถ้า เบิ่ดคำสิเว้า ย้อนเจ้าฮู้เห็นเป็นใจ ที่มานั่งเอดเปดจั่งซี ยังอยากเห็นเจ้าเทือสุดท้าย สิบอกลา ถ้าเผื่ออ้ายตาย หรือว่าอ้ายซักขาดใจไป คำวอนที่อ้ายสิขอ ฝากแนเด้อหล่าทรามวัย ฝากเจ้ากับเขาคนใหม่ ซ่อยไปเฮ็ดบุญเผาผี จองศาลา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง เผื่ออ้ายตายลงต่อหน้า ของน้องหล่าตอนนี้ อ้ายถืกโกงความฮู้สึก เฮาถืกเขามาแทนที่ สั่งลาต่อหน้าคนดี เผื่ออ้ายบ่มีโอกาสเว้า จองให้แน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง เผื่ออ้ายตายลงต่อหน้าของน้องหล่าตอนเว้า มันแค้นจ่อล่ออยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเขา กะถือเสียว่าสงเคราะห์เบาๆให้กับคนที่เจ็บแปตาย มันแค้นจ่อล่ออยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเขา กะถือเสียว่าสงเคราะห์เบาๆให้กับคนที่เจ็บแปตาย จองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา จองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา จองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลา จองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา