จองศาลาให้อ้ายแน

 ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน อารมณ์อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จองศาลาให้อ้ายแน - ลำเพลิน วงศกร

จองศาลGา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา

G Bm | Em Bm |C Bm | D |

บ่ได้มาGเฮ็ดหน้าซิกงิก เพื่อเรียกร้องความสนใจฮู้ว่ามุ่Emนอุ้ยปุ้ยสำใด๋ หัวใจกับฮักเฮาอ้ายถืกเขาCแย่งซีน ล็อคคออ้ายเกียBmกใส่ขี้เถ้าเบิ่ดคำAmสิเว้า ย้อนเจ้าฮู้เห็นDเป็นใจ

ที่มานั่งGเอดเปดจั่งซี ยังอยากเห็นเจ้าเทือสุดท้ายสิบอกลEmา ถ้าเผื่ออ้ายตาย หรือว่าอ้ายซักขาดใจไปคำวอนที่อ้าCยสิขอ ฝากแนเด้อหล่Bmาทรามวัยฝากเจ้ากับเขาAmคนใหม่ซ่อยไปเฮ็ดบุญDเผาผี..D C Bm D

จองศาลGา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนางเผื่ออ้ายตาEmยลงต่อหน้า ของน้องหล่าตอนนี้อ้ายถืกโกงCความฮู้สึก เฮาถืกเขามBmาแทนที่สั่งลาต่อหน้CาคนดีBm เผื่ออ้ายบ่มีAmโอกาสเว้D

จองให้แGน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนางเผื่ออ้ายตาEmยลงต่อหน้าของน้องหล่าตอนเว้ามันแค้นจ่อล่Cออยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้Bmาฮักกับเขากะถือเสียว่Amาสงเคราะห์เบา ๆ ให้กับคDน..ที่เจ็บแปGตาย..

D |

* | ** | *** |

G Bm | Em Bm |C Bm | Am D |
G Bm | Em Bm |C Bm | C Bm Am D |

** | *** |

** | *** |

มันแค้นจ่อล่อCอยู่หว่างเอิก ที่ได้เห็นเจ้Bmาฮักกับเขากะถือเสียว่Amาสงเคราะห์เบา ๆ ให้กับคDน..ที่เจ็บแปGตาย..

จองศาลGา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลาจองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา

G Bm | Em Bm |C Bm | D | G |จองศาลาให้อ้ายแน - ลำเพลิน วงศกร