คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

D F#m | Em A |

D Bm | G Em | A |

มีDแฟนแล้ว กะมีBmแฟนแล้วสถาGนะนี้บ่ได้เคยAปิดบังบ่Dได้เขิน บ่ได้อาF#mยอีหยัง ผู้ใด๋Emมาถามก็บอA

แต่อ้าDยสิฮู้หรือเปล่า สิฮู้Bmหรือเปล่าทุกวันGนี้เราจักเป็นจั่งAใด๋ดอกเป็Dนเจ้าของแค่หัวใจF#mปิดล๊อค บ่ค่Emอยได้อAยู่ข้างกัD

โพสGต์ ไอ-จี กะยังบ่Bmมีรูปคู่ทุกคราGวเข้าดู กะเห็นแต่หF#mมู่กดไลก์สิเบื่Bmอแล้วเด้อ..สติ๊กเกF#mอร์ผ่านไลน์ที่อ้าEmยเทียวส่งมาหA

ลมหนาDวปลายเดือนตุลา..มาสะกิBmดที่หัวใจละอ้าEmยรู้สึกบ่หนAลมหนาDวยังทำหน้าที่ อ้ายตี้Bmบ่อ่วยหน้ามาฮ้อGงไห้บ่มีไผเห็Aน.. เจ็Cบกะบ่มีไผดูA.. A (เป็นคนมีคู่ แต่เหมือนต้องอยู่คนเดียว)

D A |

D Bm | G A |

คำDว่าเราที่จาก หรือBmยังฮักกันอยู่บ่มีGไผฮู้ บ่มีใครAยืนยันใจDบ่ว่างแต่ข้าง F#mๆ ห่างกัน จักเฮEmาฮักกัAนแบบใด๋D

* | ** |

D F#m | Em A |

D Bm | G A |D F#m | Em A D |

* | ** | ** |

 A  เป็นคนมีคู่Em เป็นหยัAงเหมือนอยู่ผู้เDดียว..

D Bm | G Em | A |Em A | D |ฟังเพลง - คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว ต่าย อรทัย - YouTube

เนื้อเพลง undefinedคนมีคู่ที่อยู่คนเดียว ต่าย อรทัย มีแฟนแล้ว กะมีแฟนแล้ว สถานะนี้บ่ได้เคยปิดบัง บ่ได้เขิน บ่ได้อายอีหยัง ผู้ใด๋มาถามก็บอก แต่อ้ายสิฮู้หรือเปล่า สิฮู้หรือเปล่า ทุกวันนี้เราจักเป็นจั่งใด๋ดอก เป็นเจ้าของแค่หัวใจปิดล๊อค บ่ค่อยได้อยู่ข้างกัน โพสต์ ไอ-จี กะยังบ่มีรูปคู่ ทุกคราวเข้าดู กะเห็นแต่หมู่กดไลก์ สิเบื่อแล้วเด้อสติ๊กเกอร์ผ่านไลน์ ที่อ้ายเทียวส่งมาหา ลมหนาวปลายเดือนตุลามาสะกิดที่หัวใจ ละอ้ายรู้สึกบ่หนา ลมหนาวยังทำหน้าที่ อ้ายตี้บ่อ่วยหน้ามา ฮ้องไห้บ่มีไผเห็น เจ็บกะบ่มีไผดู (เป็นคนมีคู่ แต่เหมือนต้องอยู่คนเดียว) คำว่าเราที่จาก หรือยังฮักกันอยู่ บ่มีไผฮู้ บ่มีใครยืนยัน ใจบ่ว่างแต่ข้างๆห่างกัน จักเฮาฮักกันแบบใด๋ เป็นคนมีคู่ เป็นหยังเหมือนอยู่ผู้เดียว