คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว

ต่าย อรทัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว - ต่าย อรทัย

D F#m | Em A |

D Bm | G Em | A |

มีDแฟนแล้ว กะมีBmแฟนแล้วสถาGนะนี้บ่ได้เคยAปิดบังบ่Dได้เขิน บ่ได้อาF#mยอีหยัง ผู้ใด๋Emมาถามก็บอA

แต่อ้าDยสิฮู้หรือเปล่า สิฮู้Bmหรือเปล่าทุกวันGนี้เราจักเป็นจั่งAใด๋ดอกเป็Dนเจ้าของแค่หัวใจF#mปิดล๊อค บ่ค่Emอยได้อAยู่ข้างกัD

โพสGต์ ไอ-จี กะยังบ่Bmมีรูปคู่ทุกคราGวเข้าดู กะเห็นแต่หF#mมู่กดไลก์สิเบื่Bmอแล้วเด้อ..สติ๊กเกF#mอร์ผ่านไลน์ที่อ้าEmยเทียวส่งมาหA

ลมหนาDวปลายเดือนตุลา..มาสะกิBmดที่หัวใจละอ้าEmยรู้สึกบ่หนAลมหนาDวยังทำหน้าที่ อ้ายตี้Bmบ่อ่วยหน้ามาฮ้อGงไห้บ่มีไผเห็Aน.. เจ็Cบกะบ่มีไผดูA.. A (เป็นคนมีคู่ แต่เหมือนต้องอยู่คนเดียว)

D A |

D Bm | G A |

คำDว่าเราที่จาก หรือBmยังฮักกันอยู่บ่มีGไผฮู้ บ่มีใครAยืนยันใจDบ่ว่างแต่ข้าง F#mๆ ห่างกัน จักเฮEmาฮักกัAนแบบใด๋D

* | ** |

D F#m | Em A |

D Bm | G A |D F#m | Em A D |

* | ** | ** |

 A  เป็นคนมีคู่Em เป็นหยัAงเหมือนอยู่ผู้เDดียว..

D Bm | G Em | A |Em A | D |คนมีคู่ที่อยู่คนเดียว - ต่าย อรทัย