คิดไปเอง

 Nos สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดไปเอง NOS นอส
เนื้อร้อง: ดอกไม้ไฟทำนอง: เฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์เรียบเรียง: NOSดนตรี: ธีระปริญญ์ รัตนบุตรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# Gm | Cm A# |G# Gm | Fm A# |

 D#  ห่างไกGmล..     Cm    จากที่คิA#ดที่ใฝ่ฝัน G#  หยดน้ำตGmาที่รินหลั่ง.. Fm   ทำให้ฉันเข้าใA# D#  ความรัGmก..     Cm    ที่ได้ทุ่มA#เทให้ไป G#  หมดทั้งตัGmวและหัวใจ..  Fm    ไม่เคยมีความหมาA#

ให้Fmไปเท่าไหร่ก็วางเอาไว้ตรงนั้นไม่Gmเคยจะแคร์จะเห็นว่าสำคัญ Fm  เธอไม่เคยคิดจะรักกันA#

ฉันมันผิD#ดที่คิGmดไปไกCmล หวั่นไหA#วไปเอG#รักมาGmกไปเอง ไม่Fmเผื่อใจเอาไว้A#ก็เลยต้องเจ็D#บ ต้องเสีGmยน้ำตCmา..ให้ควาA#มรักที่มัG#นลวงตGmมันไม่Fmมีจริง..  A#  ทุกสิ่งแค่ฝันไป

G# Cm | A# |

 D#  รอยยิ้Gmม..     Cm     และคำหวาA#นที่บอกกัน G#  เป็นฉันเอGmงที่ไหวหวั่น.. Fm  อยู่คนเดียวเรื่อยมA# D#  ความหมGmาย..    Cm    คำว่ารักA#ที่เธอพูดมG#   เป็นแค่คำGmไม่มีค่า..  Fm    ที่เธอพูดออกไปA#

* | ** |

G# Cm | A# |G# Cm | A# |
G# Cm | A# |G# Cm | A# |

** | ** |

G# Cm | A# | ( x2 )ฟังเพลง - คิดไปเอง NOS นอส - YouTube

เนื้อเพลง คิดไปเอง NOS นอสห่างไกล จากที่คิดที่ใฝ่ฝัน หยดน้ำตาที่รินหลั่ง ทำให้ฉันเข้าใจ ความรัก ที่ได้ทุ่มเทให้ไป หมดทั้งตัวและหัวใจ ไม่เคยมีความหมาย ให้ไปเท่าไหร่ก็วางเอาไว้ตรงนั้น ไม่เคยจะแคร์จะเห็นว่าสำคัญ เธอไม่เคยคิดจะรักกัน ฉันมันผิดที่คิดไปไกล หวั่นไหวไปเอง รักมากไปเอง ไม่เผื่อใจเอาไว้ ก็เลยต้องเจ็บ ต้องเสียน้ำตา ให้ความรักที่มันลวงตา มันไม่มีจริง ทุกสิ่งแค่ฝันไป รอยยิ้ม และคำหวานที่บอกกัน เป็นฉันเองที่ไหวหวั่น อยู่คนเดียวเรื่อยมา ความหมาย คำว่ารักที่เธอพูดมา เป็นแค่คำไม่มีค่า ที่เธอพูดออกไป ( x2 )