คิดผิด

 เอฟ วรัญญู  FIN  Model  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดผิด MODEL x Pae FIN
เนื้อร้อง/ทำนอง: Peet Modelเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มติดต่องานแสดง: 0892902833

A# | Dm |Cm |F |

ไม่น่A#ามาเจอกันเลย  ไม่น่Dmามารู้จักกันวันนั้Cmนถ้าฉันเลื่อนผ่Fานไปเลยก็ดีA#เธอจะทักD#ฉันมาทำไมจะสานสัมพัDmนธ์ทำไมบอกฉันGทีเมื่อในCmวันนี้เธอไม่เคยคิดจะหยุดที่ฉันFเลย

เธอรู้ไหD#ม..ฉันจริงใจกับเธDmอนะเธอรู้ไหCmมว่าฉันเป็นคFนที่รักใครA#ยากแต่วันนี้D#..ให้ใจเธอไปทั้งหมดไม่เผื่อใDmจเอาไว้เจ็บบ้Gางไม่เคยคิCmดสุดท้ายเธอจะทำฉันเสียFใจ

ย้อนเวลากลับไปได้ไหA#ย้อนกลับไDmปตอนไม่รักGmกันย้อนกลับไปFในตอนที่ฉัD#น..ไม่ได้ยDmก..หัวใCmจให้เธอไปFคน ๆ นี้D# มันเจ็บ ใจตอนนี้มันเจ็บเมื่อเธอไม่รัDmกเธอไม่ใส่Gใจเพิ่งมารู้Cmคิดผิด ก็ตอนที่สาD#mย..ตอนที่ให้FใจไปแA# | D#ล้ว..

ไม่น่A#าเจอกันเลย วันนั้นDmไม่น่าตอบกลับไปฉันผิดเอCmงที่มันใจง่Fาย ตอบแชทA#เธอไปวันนั้นก็ไม่คิดD#เหมือนกันว่าในวันนี้จะมารัDmกเธอมาก จนมันGพัวพันฉัCmนผิดเองไม่โทษใคF

* |

ย้อนเวลากลับไปได้ไหA#ย้อนกลับไDmปตอนไม่รักGmกันย้อนกลับไปFในตอนที่ฉัD#น..ไม่ได้ยDmก..หัวใCmจให้เธอไปFคน ๆ นี้D# มันเจ็บ ใจตอนนี้มันเจ็บเมื่อเธอไม่รัDmกเธอไม่ใส่Gใจเพิ่งมารู้Cmคิดผิด ก็ตอนที่สาย.F.ตอนที่ให้ใจไปแล้ว..

D# | Gm |Cm F | A# Cm |
D# | Dm G |Cm | F |

*** |

A# | Gm G |

เพิ่งมารู้Cmคิดผิด ก็ตอนที่สาย.F | F.ตอนที่รักเธอไปแล้ว

A# | D# | ( x2 )ฟังเพลง - คิดผิด MODEL x Pae FIN - YouTube

เนื้อเพลง คิดผิด MODEL x Pae FINไม่น่ามาเจอกันเลย ไม่น่ามารู้จักกัน วันนั้นถ้าฉันเลื่อนผ่านไปเลยก็ดี เธอจะทักฉันมาทำไม จะสานสัมพันธ์ทำไมบอกฉันที เมื่อในวันนี้เธอไม่เคยคิดจะหยุดที่ฉันเลย เธอรู้ไหมฉันจริงใจกับเธอนะ เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนที่รักใครยาก แต่วันนี้ให้ใจเธอไปทั้งหมด ไม่เผื่อใจเอาไว้เจ็บบ้าง ไม่เคยคิดสุดท้ายเธอจะทำฉันเสียใจ ย้อนเวลากลับไปได้ไหม ย้อนกลับไปตอนไม่รักกัน ย้อนกลับไปในตอนที่ฉันไม่ได้ยกหัวใจให้เธอไป คนๆนี้ มันเจ็บ ใจตอนนี้มันเจ็บ เมื่อเธอไม่รักเธอไม่ใส่ใจ เพิ่งมารู้คิดผิด ก็ตอนที่สาย ตอนที่ให้ใจไปแล้ว ไม่น่าเจอกันเลย วันนั้นไม่น่าตอบกลับไป ฉันผิดเองที่มันใจง่าย ตอบแชทเธอไปวันนั้น ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในวันนี้ จะมารักเธอมาก จนมันพัวพัน ฉันผิดเองไม่โทษใคร ย้อนเวลากลับไปได้ไหม ย้อนกลับไปตอนไม่รักกัน ย้อนกลับไปในตอนที่ฉันไม่ได้ยกหัวใจให้เธอไป คนๆนี้ มันเจ็บ ใจตอนนี้มันเจ็บ เมื่อเธอไม่รักเธอไม่ใส่ใจ เพิ่งมารู้คิดผิด ก็ตอนที่สาย ตอนที่ให้ใจไปแล้ว เพิ่งมารู้คิดผิด ก็ตอนที่สาย ตอนที่รักเธอไปแล้ว