คนชั่วคราว

 Sunshine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนชั่วคราว Sunshine ซันไชน์
เนื้อร้อง: ป๋อม Karamailทำนอง: ต้อง / ป๋อม Karamailเรียบเรียง: ต้อง Karamailสังกัดค่าย: Yes! MUSIC

C | Em7 |F | Fm |

จาCกวันนั้น เธEmอก็ยังไม่แน่ใจใคFรคือคนสุดท้ายที่เธอตามหFmเจ็Cบจากเขา ให้ฉันEmคอยเช็ดน้ำตาปากบอFกว่ารัก แต่ข้างในลึก ๆไม่เคFmยลืมเขาได้เลย

แล้ววันหนึ่Gงก็จบ เมื่อเขAmาได้เดินกลับมายืนGงง ๆ หัวใจมันชาจ้องมอCงเธอไปแม้Gจะทำทุกอย่าง เพื่อยื้Amอเวลาเอาไว้จะเอาชนDmะหัวใจ แต่แพ้ใจที่ผูกพัG

แค่เพียงอยากรักCเธอชั่วชีวิตแต่เธอกลับคิดCmaj7กันเพียงชั่วคราวรับฟังปัญหFาต่าง ๆ เวลEmาเธอเศร้าเยียDmวยารักษาแผลใจGเข้าใจเธอนCะว่าไม่ได้หลอกกันต้องโทษที่ฉันCmaj7คิดเองจนหวั่นไหวที่วาดฝัFนตัวเธอไปมาEmกมายสุดท้าDmยต้องเจียมหัวใจG คิดไปCเอง

แต่Cอย่างน้อย วัEmนที่ฉันต้องเสียใจแต่มัFนเป็นวันสดใส.ของเธFmขอบCคุณนะ กับวันEmเวลาที่ได้เจอสำหรัFบความรัก สัมผัสรอยยิ้มที่ผ่าFmนไปเร็วเหลือเกิน

* | ** |

C Cmaj7 | C7 | F Em | Dm G |

** | ** |

สุดท้Dmายแค่ที่พักใจG..เพียงชั่วCคราว..ฟังเพลง - คนชั่วคราว Sunshine (ซันไชน์) - YouTube

เนื้อเพลง คนชั่วคราว Sunshine (ซันไชน์)จากวันนั้น เธอก็ยังไม่แน่ใจ ใครคือคนสุดท้ายที่เธอตามหา เจ็บจากเขา ให้ฉันคอยเช็ดน้ำตา ปากบอกว่ารัก แต่ข้างในลึกๆไม่เคยลืมเขาได้เลย แล้ววันหนึ่งก็จบ เมื่อเขาได้เดินกลับมา ยืนงงๆหัวใจมันชาจ้องมองเธอไป แม้จะทำทุกอย่าง เพื่อยื้อเวลาเอาไว้ จะเอาชนะหัวใจ แต่แพ้ใจที่ผูกพัน แค่เพียงอยากรักเธอชั่วชีวิต แต่เธอกลับคิดกันเพียงชั่วคราว รับฟังปัญหาต่างๆเวลาเธอเศร้า เยียวยารักษาแผลใจ เข้าใจเธอนะว่าไม่ได้หลอกกัน ต้องโทษที่ฉันคิดเองจนหวั่นไหว ที่วาดฝันตัวเธอไปมากมาย สุดท้ายต้องเจียมหัวใจ คิดไปเอง แต่อย่างน้อย วันที่ฉันต้องเสียใจ แต่มันเป็นวันสดใสของเธอ ขอบคุณนะ กับวันเวลาที่ได้เจอ สำหรับความรัก สัมผัสรอยยิ้ม ที่ผ่านไปเร็วเหลือเกิน สุดท้ายแค่ที่พักใจเพียงชั่วคราว