คนนี้ฉันเอาแล้ว

 ก้อย กินรี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนนี้ฉันเอาแล้ว ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนติดต่องานแสดง: 0968368195, 0954240390

Dm C | A# F |Dm C | A# F |
Dm C | A# F |Gm | C |

เลิDmกกันแล้ว ก็ไม่Cจำเป็น..ที่จะต้อA#งมากวนตีนอย่างนี้FฉัDmนรู้แล้วว่าเขาCแสนดี ดีกว่าฉันA#ทุกอย่างไม่ต้องย้ำF

เลิDmกชูคอ..อย่าCงกับกิ้งก่า รู้A#แล้วเธอไฮโซFเธGmอได้ใจ ทำมาโชว์คิดว่าโก้Cตายล่ะเธอ

คิDmดว่าเก่งใช่ไหCม ที่มาแย่A#งเธอไปจากฉัFเดิDmนจากไป ทางใคCร ทางมันไม่จำเป็A#นต้องมาทำอย่างนี้F

อุตDmส่าห์คิดถึงเรื่อCงดี ๆไอ้เรื่องอย่างนี้A#อ่ะมันไม่น่าภูFมิใจก่Gmอนจะมา ควรจะคิดดู..ว่าแฟนเก่าCเขาเคยมาก่อน

จะควงมาเย้A#ยทำไมC  คนนี้Dmเคยเอาแล้วทาA#งใคร ทางมัCน  เลิกFกันแล้วก็จบAไปไม่A#จำเป็นต้องกวCนตีน คนAmนี้ฉันเอาแล้Dmไม่เป็นไรGmหรอก ฉันไม่ได้เสียดายแต่อย่าคิดCว่าเก่งนะเว้ย(ที่แย่งแฟน)

Dm C | A# F |Dm C | A# F |

ลูกDmคุณหนูได้อยู่Cกับคุณนาย คงสบายA#ด้วยกันทั้งคู่Fไอ้นู้Dmนก็ทำอะไรไม่เป็นCสักอย่างไอ้นี่ก็ทำA#ไม่เป็นเหมือนกัF

เหมDmาะสมจริง ผีเน่Cากับโลงผุ กิ่งA#ทองใบตำแFควGmรอยู่ให้บายดีกว่า ไม่ควรมายุ่งCกับเรา

** |

Dm C | A# F |Dm C | A# F |

Dm C | A# F |Dm C | A# F |
Dm C | A# F |Gm | C |

** | ** |

Dm C | A# F | ( x4 ) | Dm |ฟังเพลง - คนนี้ฉันเอาแล้ว ก้อย กินรี - YouTube

เนื้อเพลง คนนี้ฉันเอาแล้ว ก้อย กินรีเลิกกันแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากวนตีนอย่างนี้ ฉันรู้แล้วว่าเขาแสนดี ดีกว่าฉันทุกอย่างไม่ต้องย้ำ เลิกชูคออย่างกับกิ้งก่า รู้แล้วเธอไฮโซ เธอได้ใจ ทำมาโชว์คิดว่าโก้ตายล่ะเธอ คิดว่าเก่งใช่ไหม ที่มาแย่งเธอไปจากฉัน เดินจากไป ทางใคร ทางมัน ไม่จำเป็นต้องมาทำอย่างนี้ อุตส่าห์คิดถึงเรื่องดีๆไอ้เรื่องอย่างนี้อ่ะมันไม่น่าภูมิใจ ก่อนจะมา ควรจะคิดดูว่าแฟนเก่าเขาเคยมาก่อน จะควงมาเย้ยทำไม คนนี้เคยเอาแล้ว ทางใคร ทางมัน เลิกกันแล้วก็จบไป ไม่จำเป็นต้องกวนตีน คนนี้ฉันเอาแล้ว ไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่ได้เสียดาย แต่อย่าคิดว่าเก่งนะเว้ย(ที่แย่งแฟน) ลูกคุณหนูได้อยู่กับคุณนาย คงสบายด้วยกันทั้งคู่ ไอ้นู้นก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง ไอ้นี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน เหมาะสมจริง ผีเน่ากับโลงผุ กิ่งทองใบตำแย ควรอยู่ให้บายดีกว่า ไม่ควรมายุ่งกับเรา