คนพิเศษ

 Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนพิเศษ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

E | E |B | B |C#m | C#m |A | Am |

เธEอ..คอยฟังหัวใจของฉันในยาBมอ่อนแอจะเป็นอะไรเธอคอC#mย..ดูแล.. ตั้งแต่แรAก..เจAmอ..

และเธEอ..มีความรักที่ไม่ซับซ้อBนอะไรร้อนหนาวหรือไร้เรี่ยวแรC#mงเพียงใด ไม่ทิ้Aง..กัAmน..

คงเป็นความรัC#mก.. ที่เธอทุ่มเทให้ทั้F#mงหัวใจทำให้เธAอ..ดูสวย และไม่เหมือนใครEคือควาC#mมงาม.. ที่ออกมาจากF#mข้างในไม่ต้องเรียกAร้อง  ไม่มีข้อF#/A#แม้ยิ่งมอAง ยิ่งเห็Amน..ในความพิเศษ

E | E |B | B |C#m | C#m |A | Am |

เธEอ..คอยอยู่ข้างกันในวันที่ฉันBอ่อนแอไม่ว่ายังไงมีเธC#mอ..ดูแล..เสมAอ..มาAm..

Eม้..ทางไกลแค่ไหนเธอก็Bจะไปล้มลุกหรือไร้เรี่ยวแรC#mงเพียงใด ไม่ทิ้Aง..กัAmน..

คงเป็นความรัC#mก.. ที่เธอทุ่มเทให้ทั้F#mงหัวใจทำให้เธAอ..ดูสวย และไม่เหมือนใครEคือควาC#mมงาม.. ที่ออกมาจากF#mข้างในไม่ต้องเรียกAร้อง  ไม่มีข้อF#/A#แม้รักเรEาจึงพิเศษกว่าใคร

C D | E |

 E  ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้B..   ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้C#mาใจ   ที่เธอทุ่มเทด้วยใA | Amจ..

 E  ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้B..   ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้C#mาใจ   ความงามมาจากข้างใA | Amน..คนพิเศษ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)