คนพิเศษ

 Max Jenmana  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนพิเศษ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: MXJMNเรียบเรียง: Natnicha Sountornโปรดิวเซอร์: Anucha Ocharoenสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583

E | E |B | B |C#m | C#m |A | Am |

เธEอ..คอยฟังหัวใจของฉันในยาBมอ่อนแอจะเป็นอะไรเธอคอC#mย..ดูแล.. ตั้งแต่แรAก..เจAmอ..

และเธEอ..มีความรักที่ไม่ซับซ้อBนอะไรร้อนหนาวหรือไร้เรี่ยวแรC#mงเพียงใด ไม่ทิ้Aง..กัAmน..

คงเป็นความรัC#mก.. ที่เธอทุ่มเทให้ทั้F#mงหัวใจทำให้เธAอ..ดูสวย และไม่เหมือนใครEคือควาC#mมงาม.. ที่ออกมาจากF#mข้างในไม่ต้องเรียกAร้อง  ไม่มีข้อF#/A#แม้ยิ่งมอAง ยิ่งเห็Amน..ในความพิเศษ

E | E |B | B |C#m | C#m |A | Am |

เธEอ..คอยอยู่ข้างกันในวันที่ฉันBอ่อนแอไม่ว่ายังไงมีเธC#mอ..ดูแล..เสมAอ..มาAm..

Eม้..ทางไกลแค่ไหนเธอก็Bจะไปล้มลุกหรือไร้เรี่ยวแรC#mงเพียงใด ไม่ทิ้Aง..กัAmน..

คงเป็นความรัC#mก.. ที่เธอทุ่มเทให้ทั้F#mงหัวใจทำให้เธAอ..ดูสวย และไม่เหมือนใครEคือควาC#mมงาม.. ที่ออกมาจากF#mข้างในไม่ต้องเรียกAร้อง  ไม่มีข้อF#/A#แม้รักเรEาจึงพิเศษกว่าใคร

C D | E |

 E  ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้B..   ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้C#mาใจ   ที่เธอทุ่มเทด้วยใA | Amจ..

 E  ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้B..   ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้C#mาใจ   ความงามมาจากข้างใA | Amน..ฟังเพลง - คนพิเศษ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ) - YouTube

เนื้อเพลง คนพิเศษ Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)เธอคอยฟังหัวใจของฉันในยามอ่อนแอ จะเป็นอะไรเธอคอยดูแล ตั้งแต่แรกเจอ และเธอมีความรักที่ไม่ซับซ้อนอะไร ร้อนหนาวหรือไร้เรี่ยวแรงเพียงใด ไม่ทิ้งกัน คงเป็นความรัก ที่เธอทุ่มเทให้ทั้งหัวใจ ทำให้เธอดูสวย และไม่เหมือนใคร คือความงาม ที่ออกมาจากข้างใน ไม่ต้องเรียกร้อง ไม่มีข้อแม้ ยิ่งมอง ยิ่งเห็นในความพิเศษ เธอคอยอยู่ข้างกันในวันที่ฉันอ่อนแอ ไม่ว่ายังไงมีเธอดูแลเสมอมา แม้ทางไกลแค่ไหนเธอก็จะไป ล้มลุกหรือไร้เรี่ยวแรงเพียงใด ไม่ทิ้งกัน คงเป็นความรัก ที่เธอทุ่มเทให้ทั้งหัวใจ ทำให้เธอดูสวย และไม่เหมือนใคร คือความงาม ที่ออกมาจากข้างใน ไม่ต้องเรียกร้อง ไม่มีข้อแม้ รักเราจึงพิเศษกว่าใคร ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้ ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้าใจ ที่เธอทุ่มเทด้วยใจ ยิ่งมอง ยิ่งทำให้รู้ ยิ่งดู ยิ่งทำให้เข้าใจ ความงามมาจากข้างใน