คนธรรมดา

Sunshine, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนธรรมดา Sunshine (ซันไชน์)

E | G#m |A | B |

 E  ตั้งแต่วันที่เราพบเจG#mอกันมา   ฉันเตือF#mนตัวเองว่าฉันเป็นใครเสมB E  สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกทีG#m..ที่ใกล้เธอ   ฉันควF#mรจะต้องรักษาระยะห่างไว้B

พรุ่งนี้C#m..จะเป็นG#mยังไง ไม่อยาAกให้ทำร้ายเธEฝันของเธC#mอ..อย่าเอามัF#นมาฝากฉันBเลย.. B

ก็ฉันมันคนEธรรมดา ดอกฟ้าคงสูG#mงเกินไปมันไม่มีC#mอะไร ไม่มีBอะไร ถ้าเทีAยบกับเธBฉันมันคนEธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้G#mมาเจอและมันทำC#mให้รู้..ว่าพอBได้ยืนข้าง ๆA เธอฉัBนก็ไม่คู่ควร

E | B |

 E  อยากให้เธอได้ลองพบเจG#mอใคร ๆ   แล้วจำF#mแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พB E  เก็บความหลังอย่าให้รบกวG#mน แล้วเดินต่อ   เรื่องเดียF#mวแค่ที่ฉันขอ ให้กันได้ไหB

* | ** |

E | G#m |C#m B | A B |
E | G#m |C#m B | A B |

** |

E | G#m |

และมันทำC#mให้รู้..ว่าพอBได้ยืนข้าง ๆA เธอฉัBนก็ไม่คู่ควร

E | G#m |C#m B | A B |คนธรรมดา Sunshine (ซันไชน์)