คนธรรมดา

 Sunshine  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนธรรมดา Sunshine ซันไชน์
ทำนอง/เรียบเรียง: ประทีป สิริอิสสระนันท์เนื้อร้อง: ปิยวัฒน์ มีเครือสังกัดค่าย: Yes! MUSIC

E | G#m |A | B |

 E  ตั้งแต่วันที่เราพบเจG#mอกันมา   ฉันเตือF#mนตัวเองว่าฉันเป็นใครเสมB E  สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกทีG#m..ที่ใกล้เธอ   ฉันควF#mรจะต้องรักษาระยะห่างไว้B

พรุ่งนี้C#m..จะเป็นG#mยังไง ไม่อยาAกให้ทำร้ายเธEฝันของเธC#mอ..อย่าเอามัF#นมาฝากฉันBเลย.. B

ก็ฉันมันคนEธรรมดา ดอกฟ้าคงสูG#mงเกินไปมันไม่มีC#mอะไร ไม่มีBอะไร ถ้าเทีAยบกับเธBฉันมันคนEธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้G#mมาเจอและมันทำC#mให้รู้..ว่าพอBได้ยืนข้าง ๆA เธอฉัBนก็ไม่คู่ควร

E | B |

 E  อยากให้เธอได้ลองพบเจG#mอใคร ๆ   แล้วจำF#mแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พB E  เก็บความหลังอย่าให้รบกวG#mน แล้วเดินต่อ   เรื่องเดียF#mวแค่ที่ฉันขอ ให้กันได้ไหB

* | ** |

E | G#m |C#m B | A B |
E | G#m |C#m B | A B |

** |

E | G#m |

และมันทำC#mให้รู้..ว่าพอBได้ยืนข้าง ๆA เธอฉัBนก็ไม่คู่ควร

E | G#m |C#m B | A B |ฟังเพลง - คนธรรมดา Sunshine (ซันไชน์) - YouTube

เนื้อเพลง คนธรรมดา Sunshine ซันไชน์ตั้งแต่วันที่เราพบเจอกันมา ฉันเตือนตัวเองว่าฉันเป็นใครเสมอ สิ่งที่ฉันเรียนรู้ทุกทีที่ใกล้เธอ ฉันควรจะต้องรักษาระยะห่างไว้ พรุ่งนี้จะเป็นยังไง ไม่อยากให้ทำร้ายเธอ ฝันของเธออย่าเอามันมาฝากฉันเลย ก็ฉันมันคนธรรมดา ดอกฟ้าคงสูงเกินไป มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไร ถ้าเทียบกับเธอ ฉันมันคนธรรมดา ที่ฟ้าแกล้งให้มาเจอ และมันทำให้รู้ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ ฉันก็ไม่คู่ควร อยากให้เธอได้ลองพบเจอใครๆแล้วจำแค่ชื่อฉันไว้ในใจก็พอ เก็บความหลังอย่าให้รบกวน แล้วเดินต่อ เรื่องเดียวแค่ที่ฉันขอ ให้กันได้ไหม และมันทำให้รู้ว่าพอได้ยืนข้างๆเธอ ฉันก็ไม่คู่ควร