ลำดวน

 อีสานโซล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลำดวน รัศมี อีสานโซล

Am | Am |F | F |
Am | Am | Am |

โอยละลำดวนเอ้Amย จั่งว่าละลำดวนเอ่Amข่อยอยากลำเรื่องเจ้Fา ลำเหงาเว้าเรื่องเก่Fเว้าบ่เซา (เด้อละแม่นเรื่องเจ้Amา x3)เรื่องเศร้าแต่โดนมFา คิดสิป๋าผัวนั้Fแต่ใจฉันยังฮักเจ้าอยู่Am ยอดพธูพ่อคนเจ้าซู้Amมีเมียน้อยแม่นหลายคFน ฉันต้องทนฝืนกลั้Fผ่านคืนวันอันขมขื่Amน บางคืนนางนอนให้สะอื้Amสะอื้น ( โอ้ะโอโอ่โอ่โอ้F x3 )ลางคืนไห้แม่นบ่เซAmา ตัวน้องรักเขามากเลยนะพี่Amต้องอยู่อย่างนี้เหมือนดังคนบ้Fต้องขออำลาคนใจร้าFย คนใจร้Am | Amาย...

ลำดวAmนนอนโศกโสกาAmพี่ยาFควงน้อยมาถึงบ้าFน้องนี้Amมันเก่า ไม่หวAmานทรมาFน เพราะเขานั้นสวยกว่Fเขาเด็Amกอวบอั๋นโสภAmลำดวนGนอนน้ำตาตกใAm

กะจั่งแม่นเฮ็ดกันไAmด้โอ๋ยน้อพี่ชายควงเขามาใหAmม่น้องกะให้อยู่เฮือนร่วมซ้อFร่วมซ้อน ( โอ๊ย รวมซ่อน ร่วมซ้F | Amอน x3 )หมอนข้างแม่นเคียงหมAmอนลำดวนต้องนอนร้องไห้สะอื้Amทุกวันทุกคืนสะอื้นร่ำไF | Fห้ลำดวนละAm | Amลาย..กลีบกระจายร่วงพื้Am | Am

 Am  โอ๊ยละลำดวนเอ้Amย จั่งว่าละลำดวนเอ่Amข่อยนี้เป็นหลานเจ้Fา สิเอามาเว้าใหFม่ย้อนว่าใจข่อยยังคิดฮอAmด..ใจเจ้าอยู่บ่เซAmอยู่สววรค์ซั้นเก้Fา สิขอเจ้าเป็นที่พึ่Fบ่ลืมหลงดอกคำสอนของเจ้Amที่เคยเว้าแม่นพร่ำสอAmโอ้แม่ดอกซ้อน ลำดวนเจ้าเอ่Fสุขใจจังเลยเป็นหลานเจ้Fสุขใจแท้น้อลำดวนเAm | Amอ่ยลำดวนเAm | Amอ้ย...

Am | Am | F | F | ( x2 ) | Am |ฟังเพลง - ลำดวน รัศมี อีสานโซล - YouTube

เนื้อเพลง ลำดวน รัศมี อีสานโซล โอยละลำดวนเอ้ย จั่งว่าละลำดวนเอ่ย ข่อยอยากลำเรื่องเจ้า ลำเหงาเว้าเรื่องเก่า เว้าบ่เซา (เด้อละแม่นเรื่องเจ้า x3) เรื่องเศร้าแต่โดนมา คิดสิป๋าผัวนั้น แต่ใจฉันยังฮักเจ้าอยู่ ยอดพธูพ่อคนเจ้าซู้ มีเมียน้อยแม่นหลายคน ฉันต้องทนฝืนกลั้น ผ่านคืนวันอันขมขื่น บางคืนนางนอนให้สะอื้น สะอื้น ( โอ้ะโอโอ่โอ่โอ้ x3 ) ลางคืนไห้แม่นบ่เซา ตัวน้องรักเขามากเลยนะพี่ ต้องอยู่อย่างนี้เหมือนดังคนบ้า ต้องขออำลาคนใจร้าย คนใจร้าย ลำดวนนอนโศกโสกา พี่ยาควงน้อยมาถึงบ้าน น้องนี้มันเก่า ไม่หวาน ทรมาน เพราะเขานั้นสวยกว่า เขาเด็กอวบอั๋นโสภา ลำดวนนอนน้ำตาตกใน กะจั่งแม่นเฮ็ดกันได้ โอ๋ยน้อพี่ชายควงเขามาใหม่ น้องกะให้อยู่เฮือนร่วมซ้อน ร่วมซ้อน ( โอ๊ย รวมซ่อน ร่วมซ้อน x3 ) หมอนข้างแม่นเคียงหมอน ลำดวนต้องนอนร้องไห้สะอื้น ทุกวันทุกคืนสะอื้นร่ำไห้ ลำดวนละลาย กลีบกระจายร่วงพื้น โอ๊ยละลำดวนเอ้ย จั่งว่าละลำดวนเอ่ย ข่อยนี้เป็นหลานเจ้า สิเอามาเว้าใหม่ ย้อนว่าใจข่อยยังคิดฮอดใจเจ้าอยู่บ่เซา อยู่สววรค์ซั้นเก้า สิขอเจ้าเป็นที่พึ่ง บ่ลืมหลงดอกคำสอนของเจ้า ที่เคยเว้าแม่นพร่ำสอน โอ้แม่ดอกซ้อน ลำดวนเจ้าเอ่ย สุขใจจังเลยเป็นหลานเจ้า สุขใจแท้น้อลำดวนเอ่ย ลำดวนเอ้ย ( x2 )