ลมหายใจแผ่วแผ่ว

 Sunshine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลมหายใจแผ่วแผ่ว Sunshine ซันไชน์
เนื้อร้อง: ป๋อม Karamail, บู๊ Skykick Rangerทำนอง: บู๊ Skykick Rangerเรียบเรียง: ต้อง Karamailสังกัดค่าย: Yes! MUSIC

หากชีEวิต..ถูกเขียนขึ้นมาด้วยดิC#mนสอเมื่อพลาAsus2ดและผิด ก็เขียนขึ้นใหม่ ไม่เป็นBไรแต่นี่ชีEวิต ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิญญาC#mณและหัวใจมันช้ำAsus2และเจ็บ รู้สึกปวด เมื่อโดนBทิ่มแทง

 C#m  คำว่าลาG#mก่อน เธอพูAดมาได้อย่างไรE C#m  คำว่าต้อG#mงจบ รู้ไหAมว่ารุนแรงแค่ไหB

มันทEรมานเมื่อฉันต้องขาดเธC#mอ มันจะตายลมBหายใจจะหมAด น้ำตาG#mไหลหลั่F#mง หลั่งไหลBเป็นทางEรมานชีวิตที่ขาดเธC#mต้องอยู่กับลBมหายใจแผ่ว A G#mๆ ..หมดแล้F#mว เดินต่Bอไม่ไหว..

E | E |

ภาพในวันนั้น ฝังให้จำจนวันนี้ยังล้างไม่หมด มันลบไม่ออก ไม่ลืมเสียที

* | ** |

E | C#m B |A G#m | C#m B |

** |

Eรมานเมื่อฉันต้องขาดเธC#mลมBหายใจจะหมAด น้ำตาG#mไหลหลั่F#mง หลั่งไหลBเป็นทางEรมานชีวิตที่ขาดเธC#mต้องอยู่กับลBมหายใจแผ่ว A G#mๆ ..ไม่ช้F#mาคงขาBดใจตาEย..ฟังเพลง - ลมหายใจแผ่วแผ่ว Sunshine ซันไชน์ - YouTube

เนื้อเพลง ลมหายใจแผ่วแผ่ว Sunshine (ซันไชน์)หากชีวิตถูกเขียนขึ้นมาด้วยดินสอ เมื่อพลาดและผิด ก็เขียนขึ้นใหม่ ไม่เป็นไร แต่นี่ชีวิต ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิญญาณและหัวใจ มันช้ำและเจ็บ รู้สึกปวด เมื่อโดนทิ่มแทง คำว่าลาก่อน เธอพูดมาได้อย่างไร คำว่าต้องจบ รู้ไหมว่ารุนแรงแค่ไหน มันทรมานเมื่อฉันต้องขาดเธอ มันจะตาย ลมหายใจจะหมด น้ำตาไหลหลั่ง หลั่งไหลเป็นทาง ทรมานชีวิตที่ขาดเธอ ต้องอยู่กับลมหายใจแผ่วๆหมดแล้ว เดินต่อไม่ไหว ภาพในวันนั้น ฝังให้จำจนวันนี้ ยังล้างไม่หมด มันลบไม่ออก ไม่ลืมเสียที ทรมานเมื่อฉันต้องขาดเธอ ลมหายใจจะหมด น้ำตาไหลหลั่ง หลั่งไหลเป็นทาง ทรมานชีวิตที่ขาดเธอ ต้องอยู่กับลมหายใจแผ่วๆไม่ช้าคงขาดใจตาย