ลมหายใจแผ่วแผ่ว

Sunshine, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลมหายใจแผ่วแผ่ว Sunshine (ซันไชน์)

หากชีEวิต..ถูกเขียนขึ้นมาด้วยดิC#mนสอเมื่อพลาAsus2ดและผิด ก็เขียนขึ้นใหม่ ไม่เป็นBไรแต่นี่ชีEวิต ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิญญาC#mณและหัวใจมันช้ำAsus2และเจ็บ รู้สึกปวด เมื่อโดนBทิ่มแทง

 C#m  คำว่าลาG#mก่อน เธอพูAดมาได้อย่างไรE C#m  คำว่าต้อG#mงจบ รู้ไหAมว่ารุนแรงแค่ไหB

มันทEรมานเมื่อฉันต้องขาดเธC#mอ มันจะตายลมBหายใจจะหมAด น้ำตาG#mไหลหลั่F#mง หลั่งไหลBเป็นทางEรมานชีวิตที่ขาดเธC#mต้องอยู่กับลBมหายใจแผ่ว A G#mๆ ..หมดแล้F#mว เดินต่Bอไม่ไหว..

E | E |

ภาพในวันนั้น ฝังให้จำจนวันนี้ยังล้างไม่หมด มันลบไม่ออก ไม่ลืมเสียที

* | ** |

E | C#m B |A G#m | C#m B |

** |

Eรมานเมื่อฉันต้องขาดเธC#mลมBหายใจจะหมAด น้ำตาG#mไหลหลั่F#mง หลั่งไหลBเป็นทางEรมานชีวิตที่ขาดเธC#mต้องอยู่กับลBมหายใจแผ่ว A G#mๆ ..ไม่ช้F#mาคงขาBดใจตาEย..ลมหายใจแผ่วแผ่ว Sunshine (ซันไชน์)