ลมส่าคนหลายใจ

 เอม อภัสรา หมอลำ อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลมส่าคนหลายใจ - เอม อภัสรา

Gm |

 Gm  ข้าวออกฮวงเป็นพวงก้ม..ถืกสายลมล้มเป็นหล่าว..จักว่าเป็นลมหนาว หรือลมหยังน้อแม่ป้ามาคือบ้าดอกพัดแฮง..

สาวนาหัวใจแล้ง คึดฮอดบ่าวดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจ จนว่าสาย..โอยลมฟ้อง

Gm | Gm |Gm | Dm |
Cm | Cm |Dm F | Gm |A# F | Gm |

สายลมเดือนตุลาGmฯ ออกพรรษา พัดมาตึ้งGm ๆหัวใจสาวนาคนหนึ่A#ง..เฝ้าคิดถึง คนฮัก คนDmไกลลมพัดแฮFง สะเทือนไปฮอดหัวCmใจผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกไDmว้ ลมแบบนี้ เอิ้นว่าสายลมGmส่า

ส่าหยังน้Gmอ สายลมปีนี้GmกระแสลมพัดมาทีCm ฤดีคนคอยเหว่ว้Dmจำคำอ้าGmย สัญญาใจให้ไว้ก่อนCmลาไปอยู่เมืองนานแล้วหนDmา คือบ่มาดั่งสัญญาGmใจ

 Gm  โทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อโทรหาอ้าย สายบ่ว่างจักเทื่อโพดเอาเหลือ เที่ยวหยอดเหรียญใส่ตู้จนคนฮู้ว่าเหงา

คำอ้ายเว้Gmา..ว่าข้าวก่องฮวงเหลืองสิขอไกลเมือง มาอยู่นากับน้องสายลมต้อง คือเตือนใจว่าฮอดแล้วหนา ฮอดยามแล่วน่า แต่โตอ้ายบ่คืน

เมื่อวานซืFน น้องตื่DmนคำคนGmส่าว่าไปพ้อA#หน้าอ้ายอยู่หCmน้าบิ๊กซีDmซิ่งมอเตอร์ไซDmค์ ซ้อนผู้สาA#วหน้าตาดี๊Cmดีหยอกกันจู๋จีDm๋ น้องฟังแล้FวสะเทือนใGm

โทรหาอ้าGmย โทรท่อใด๋กะบ่ติGmเห็นมือถือปิCmด น้องแฮงคิดวุ่นวDmายมีคนเขาบอA#ก..ว่ามือถือรุ่นคนหลายCmใจบ่ค่อยรับสาDmย ถ้าฮู้ว่าไผFโทรมา

Gm | A# | Gm |

ดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่Gmยนดูทีท่า คือสัญญาอ้ายเปลี่ยนสายลมเวียน มันคงซ่อยฟ้อง ว่าแฟนน้องเปลี่ยนทาง

สายลมครGmาง เมื่อออกพรรษA#เหมือนลมพัดส่Fา..ว่าอ้ายมีแฟนใDmหม่บอกน้Gmอง ผู้คอยอยู่นGmให้ลืมอ้ายสGmา คงมาหาบ่ไCmด้สายลCmม..พัดส่าคนหลายใCmคนเว้าใส่F จนน้องมีน้ำตา..

Gm | Gm |A# | Gm |

สัญญาฮักเฮาคงล้Gmม สัญญาฮักเฮาคงล้มฟังเสียงลมตึ้ง ๆ คนส่าอยากให้อ้ายมา ยืนยันใกล้ ๆ จักมื้อ ได้บ่น้อน้องจะรอเพื่อพ้อหน้าอ้ายจะอยู่หรือไป ก็อยากได้ยินจากปากอ้ายอย่าฝากให้ลมส่าได้ส่าคนหลายใจ อยากอายบ้านส่าคนหลายใจ อยากอาย..บ้าน..

Gm F | Gm |Gm F | Dm |
A# | Cm |F Dm | Gm |A# F | Gm |ลมส่าคนหลายใจ - เอม อภัสรา