เลือกคนไหน เสียดายอีกคน

 เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เลือกคนไหน เสียดายอีกคน - เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

F | Dm |A# C | F |

F | Dm |A# C | F |

บ่แม่นผู้ร้Fาย บ่แม่นหลายDmใจบ่ได้หล่อเลือกได้A# แค่ผู้ชาCยคนนึงเท่านั้Fที่ดันพบAm Aคน..    แสนดีสองคDmนพร้อมกัCบ่เคยคาดฝัA#น.. จะโชคดีขนาดนี้C

คนนึงก็ฮักF.. หวังดีทุกDmอย่างคอยอยู่ข้าง ๆA#  ไม่ว่าเจCอทุกอย่างร้าFยดีอีกคนห่วงใAmย คอยให้AกำลังใจทุDmกนาทีCฆ่ากันตรงนี้A# อ้ายว่าดีCกว่าให้เลือFกใคร

สิเลือกผู้ใด๋A# กะเสียดาCยอีกคDmถึงแม้Cอ้ายมีเหตุผA#ล แต่คนCคงบ่เข้Fาใจสิหนักปานใด๋A# อ้ายสิถืCอ ย่อนปล่อยมืAmอผู้นึงบ่ไDmด้ปล่อยมือไหGmน ก็เจ็Cบหัวใจคือเก่า

F | Dm |A# C | F |

ให้ตัดทางนี้F ก็อยู่บ่ไDmด้แต่กะอยู่บ่ไหA#ว ถ้าต้องทิ้CงไปเลยทาFงนั้นสิฮักจังใAmด๋.. ให้A7บ่มีใครDmทรมาCอยากจบแบบนั้A#น แบบที่ไม่Cต้องทำร้ายFใคร

** |

F | Dm |A# C | F |
Am A7 | Dm |A# C | F |

สิเลือกผู้ใด๋A# กะเสียดาCยอีกคDmถึงแม้Cอ้ายมีเหตุผA#ล แต่คนCคงบ่เข้FาใจมันอาจดูเลA#ว แต่วันนี้C.. บ่มีAmปัญญาเลือกไDmได้โปรดให้อ้A#าย กอดเอาไว้Cสองคนได้Dmบ่

F | Dm |A# C | F |เลือกคนไหน เสียดายอีกคน - เบิ้ล ปทุมราช Rsiam