แม่สาย

 คาราบาว เทียรี่ เมฆวัฒนา เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่สาย เทียรี่ คาราบาว

F | C/E |A# | Gm |C | Dm | Dm | Dm |

ฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรA# อาทิตย์จะลับโลกไปCพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมF Am | Dm Cา..หมู่มวนวิหFก..เหินลC/Eมอยู่กลางเวหD#จะกลับคืนสู่ชายA#คา ชายป่Cาคือแหล่งพักพิFง..

 Dm  แต่น้องนางใยไม่เห็นกลับมA#   จากไปตั้งหลายปีกว่C   ท้องนาบ้านเราเหงF Am | Dm Cาจัง

ลมหนาวพัดFโบก โยกเรือC/Eนจนคล้ายจะพัD#ผู้เฒ่าตายายลงนั่A#ง..เหม่อรอCด้วยใจเลื่อนลอF

นกน้อDmย..จากท้องนAmา ราคาถูDmเธอเป็นลูDmก..ที่ถูAmกพ่อแม่ขาDmยไป..CกตัญญูบิดA#า มาCรดาปานใFแม่สายจากเมืองเจียงฮาAย..ต้องไA#ปสู่สังคมทรAาม

Gm C | F Dm |Gm C | F Am |
D# | F |D# | C A |Dm | Dm |

 Dm  เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินA#ไป หมื่นพันที่เธอผ่านชาC   หัวใจเธอจึงเย็นชF Am | Dm Cา..   สังคมกระหน่ำF ซ้ำสอC/Eงเธอต้องติดยD#   ไม่คิดห้วนคืนบ้านนA#า ปรารถนาCเพียงยาFเมา

 Dm  ผู้เฒ่าล้มป่วย คนช่วยไปบอA#   เธอจึงจากเมืองบางCกอก   หวังไปให้ทันเวลF Am | Dm Cา..

เอายาไปฝาFก เอาหมC/Eาก เอาพลู เสื้อผ้D#แม่สายที่เธอจากมA#า เหมือนวาจCาว่าสายเกินFไป

นกน้อDmย..กลับมAmาแค่ทันพระDmสวดใครเล่าเจ็บปวDmด..รวดร้าAmวเท่าสาวเมือDmงเหนือ  CสังคมเมืองไทA#ย ใครฟังCเขาคงไม่เชื่Fขายกินหมดแล้วเอื้องเหนืAให้กับชาA#ยที่อู้Cบ่อจาDmง..

A# C | F Dm | ( Fade Out )ฟังเพลง - แม่สาย เทียรี่ คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง แม่สาย เทียรี่ คาราบาวฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไร อาทิตย์จะลับโลกไป พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา หมู่มวนวิหกเหินลมอยู่กลางเวหา จะกลับคืนสู่ชายคา ชายป่าคือแหล่งพักพิง แต่น้องนางใยไม่เห็นกลับมา จากไปตั้งหลายปีกว่า ท้องนาบ้านเราเหงาจัง ลมหนาวพัดโบก โยกเรือนจนคล้ายจะพัง ผู้เฒ่าตายายลงนั่งเหม่อรอด้วยใจเลื่อนลอย นกน้อยจากท้องนา ราคาถูก เธอเป็นลูกที่ถูกพ่อแม่ขายไป กตัญญูบิดา มารดาปานใด แม่สายจากเมืองเจียงฮายต้องไปสู่สังคมทราม เมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไป หมื่นพันที่เธอผ่านชาย หัวใจเธอจึงเย็นชา สังคมกระหน่ำ ซ้ำสองเธอต้องติดยา ไม่คิดห้วนคืนบ้านนา ปรารถนาเพียงยาเมา ผู้เฒ่าล้มป่วย คนช่วยไปบอก เธอจึงจากเมืองบางกอก หวังไปให้ทันเวลา เอายาไปฝาก เอาหมาก เอาพลู เสื้อผ้า แม่สายที่เธอจากมา เหมือนวาจาว่าสายเกินไป นกน้อยกลับมาแค่ทันพระสวด ใครเล่าเจ็บปวดรวดร้าวเท่าสาวเมืองเหนือ สังคมเมืองไทย ใครฟังเขาคงไม่เชื่อ ขายกินหมดแล้วเอื้องเหนือ ให้กับชายที่อู้บ่อจาง ( Fade Out )