ไม่คู่ควร

 บ่าววี วงเคลิ้ม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม feat. บ่าววี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: นราธิป ปานแร่เรียบเรียง: บรรจง ศิลป์สกุลสุขสังกัดค่าย: Yes! Music

A# | F |A# | F |
Gm | Am |A# C | C |

 Dm  อยากจะรักเธอไปให้นานGmเท่านาน   อยากมีเธA#อเดินร่วมทาง กอดเก็บเธA#mอไว้อย่างนี้F Dm  แต่ก็รู้ตัวเองว่าเราGmไม่ดี   ไม่ดีพA#ออะไรสักอย่าง มีแต่ควาCมว่างเปล่า

เส้นทาAmง..ฉันมัDmน..หยุดที่กาGmรได้มารักเธCแต่เส้นทาA#ง..ของเธอCยังไกลกว่านั้Fคำว่ารัA#ก..ไม่สามารCถ..พาเธอไปAmได้ถึงดั่งDmฝันอย่าได้A#เป็นห่วงตัวถ่วงคนนี้C

ฉันมันไม่Dmคู่ควFร เธอไม่ควDmร..ทิ้งหัวFใจ..ไว้ที่A#คนอย่างฉัCน ปล่อยมืAmอแล้วไปเถิดหนาฉันยิDmนดีถ้าเธFอ.. ได้พบเจDmอคนที่ดีFกว่าน้ำตาA#ที่ไหล คือน้ำCตาของค(A#) (Dm)วามยินดี

A# | F |A# | Dm |

ดีแค่ไหนที่ในช่วงชีGmวิตหนึ่ง..ได้ดูแลเธA#อ..มาครึ่งทาง ได้ส่งเธGmอถึงฝั่C

* | ** |

A# | F |A# | F |
Gm | G |A# | C |

 A#  หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุขCในชีวิตเธอ A#  ฉันพร้อมจะเจอเพื่อเธอเท่านั้C | Cน..

เปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้Fต่อให้รักDmเจ้ามากเพียงไหFผุพังไปA# พึ่งพCาก็ได้ไม่Amนาน

เปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้FเกาะลอยคอDmให้เพียงข้ามวัFแต่ฝั่งฝัA#น..ขอเพียCงให้เรือพาเจ้าDmไป

** | ** |

F | A# | ( x2 ) | F |ฟังเพลง - ไม่คู่ควร เคลิ้ม feat. บ่าววี อาร์ สยาม - YouTube

เนื้อเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม feat. บ่าววี อาร์ สยามอยากจะรักเธอไปให้นานเท่านาน อยากมีเธอเดินร่วมทาง กอดเก็บเธอไว้อย่างนี้ แต่ก็รู้ตัวเองว่าเราไม่ดี ไม่ดีพออะไรสักอย่าง มีแต่ความว่างเปล่า เส้นทางฉันมันหยุดที่การได้มารักเธอ แต่เส้นทางของเธอยังไกลกว่านั้น คำว่ารักไม่สามารถพาเธอไปได้ถึงดั่งฝัน อย่าได้เป็นห่วงตัวถ่วงคนนี้ ฉันมันไม่คู่ควร เธอไม่ควรทิ้งหัวใจ ไว้ที่คนอย่างฉัน ปล่อยมือแล้วไปเถิดหนา ฉันยินดีถ้าเธอ ได้พบเจอคนที่ดีกว่า น้ำตาที่ไหล คือน้ำตาของความยินดี ดีแค่ไหนที่ในช่วงชีวิตหนึ่ง ได้ดูแลเธอมาครึ่งทาง ได้ส่งเธอถึงฝั่ง หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุขในชีวิตเธอ ฉันพร้อมจะเจอเพื่อเธอเท่านั้น เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน ผุพังไป พึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป