ไม่คู่ควร

 ขอนไม้กับเรือ บ่าววี วงเคลิ้ม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่คู่ควร - เคลิ้ม feat. บ่าววี อาร์ สยาม

A# | F |A# | F |
Gm | Am |A# C | C |

 Dm  อยากจะรักเธอไปให้นานGmเท่านาน   อยากมีเธA#อเดินร่วมทาง กอดเก็บเธA#mอไว้อย่างนี้F Dm  แต่ก็รู้ตัวเองว่าเราGmไม่ดี   ไม่ดีพA#ออะไรสักอย่าง มีแต่ควาCมว่างเปล่า

เส้นทาAmง..ฉันมัDmน..หยุดที่กาGmรได้มารักเธCแต่เส้นทาA#ง..ของเธอCยังไกลกว่านั้Fคำว่ารัA#ก..ไม่สามารCถ..พาเธอไปAmได้ถึงดั่งDmฝันอย่าได้A#เป็นห่วงตัวถ่วงคนนี้C

ฉันมันไม่Dmคู่ควFร เธอไม่ควDmร..ทิ้งหัวFใจ..ไว้ที่A#คนอย่างฉัCน ปล่อยมืAmอแล้วไปเถิดหนาฉันยิDmนดีถ้าเธFอ.. ได้พบเจDmอคนที่ดีFกว่าน้ำตาA#ที่ไหล คือน้ำCตาของค(A#) (Dm)วามยินดี

A# | F |A# | Dm |

ดีแค่ไหนที่ในช่วงชีGmวิตหนึ่ง..ได้ดูแลเธA#อ..มาครึ่งทาง ได้ส่งเธGmอถึงฝั่C

* | ** |

A# | F |A# | F |
Gm | G |A# | C |

 A#  หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุขCในชีวิตเธอ A#  ฉันพร้อมจะเจอเพื่อเธอเท่านั้C | Cน..

เปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้Fต่อให้รักDmเจ้ามากเพียงไหFผุพังไปA# พึ่งพCาก็ได้ไม่Amนาน

เปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้FเกาะลอยคอDmให้เพียงข้ามวัFแต่ฝั่งฝัA#น..ขอเพียCงให้เรือพาเจ้าDmไป

** | ** |

F | A# | ( x2 ) | F |ไม่คู่ควร - เคลิ้ม feat. บ่าววี อาร์ สยาม