ไม่สมควรโสด

 ไชโย ธนาวัฒน์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่สมควรโสด ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิงหา จารุเศรษฐ, เหนือวงศ์ เขตศิริเรียบเรียง/ดนตรี: เอ๋ ร็อคตะเว็นสังกัดค่าย: SURE-ENTERTAINMENTติดต่องานแสดง: 0895006725

A# | G#m |D# F | A# |
Gm | A# |D# F | A# | A# | A# |

เธอจองสายตA#าฉันไว้ที่บังหน้าเธอนานGmแล้วสายตาทุกแวD#ว นอกจากเธFอ ไม่มีคนA#อื่นเธอจองหัวใจA#ให้เก็บเอาไปฝันทุกGmคืนเธอเอาความสวCmยมาขู่แทนปืน ยึดใจไปFหมด

อยู่หอเดียวกัA#น ห้องตรงข้ามกันเลียบเคียงเมียงGmมองรองเท้าหน้าห้อD#งของเธอมันฟ้อFงว่าเธอยังA#โสดกินข้าวคนเดีA#ยว เธอคงจะเหงา ขาดคนชูGmรสอะไรก็เหงาไปหมD#ด เลิกเหงFา เลิกโสด กันA#ไหม

หน้าตาอย่างเธA#อ ไม่สมควรโสGmทะเบียนสมรCmส สมรัก เธออยากมีไหFลองคุยกันหน่A#อย จอยกันนิด เผื่อจะติดGmใจลงตัวเมื่อไหD#ร่ แล้วค่อยลอFงมาเป็นแฟนA#กัน

อยากจองหัวใจA# เมื่อไหร่จะจอง อยาGmกรู้แค่ถามเธอดูD# ไม่ใช่เจ้าชู้FอะไรแบบA#นั้นอยู่ตัวคนเดีA#ยว ฉันมันก็เซ็งตัวเองเหมือGmนกันผู้ชายก็กลัวขึ้นคาD#น แล้วเธFอไม่กลัวหรือA#ไง

* |

A# | Gm |D# F | A# |
A# | Gm |D# F | A# | A# |

* | ** | * |

ลงตัว ลงใCmจ แล้วค่อยย้าFยมาอยู่ด้วยกัน..

A# | Gm |D# F | A# | A# | A# |ฟังเพลง - ไม่สมควรโสด ไชโย ธนาวัฒน์ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่สมควรโสด ไชโย ธนาวัฒน์เธอจองสายตาฉันไว้ที่บังหน้าเธอนานแล้ว สายตาทุกแวว นอกจากเธอ ไม่มีคนอื่น เธอจองหัวใจให้เก็บเอาไปฝันทุกคืน เธอเอาความสวยมาขู่แทนปืน ยึดใจไปหมด อยู่หอเดียวกัน ห้องตรงข้ามกัน เลียบเคียงเมียงมอง รองเท้าหน้าห้องของเธอมันฟ้องว่าเธอยังโสด กินข้าวคนเดียว เธอคงจะเหงา ขาดคนชูรส อะไรก็เหงาไปหมด เลิกเหงา เลิกโสด กันไหม หน้าตาอย่างเธอ ไม่สมควรโสด ทะเบียนสมรส สมรัก เธออยากมีไหม ลองคุยกันหน่อย จอยกันนิด เผื่อจะติดใจ ลงตัวเมื่อไหร่ แล้วค่อยลองมาเป็นแฟนกัน อยากจองหัวใจ เมื่อไหร่จะจอง อยากรู้ แค่ถามเธอดู ไม่ใช่เจ้าชู้อะไรแบบนั้น อยู่ตัวคนเดียว ฉันมันก็เซ็งตัวเองเหมือนกัน ผู้ชายก็กลัวขึ้นคาน แล้วเธอไม่กลัวหรือไง ลงตัว ลงใจ แล้วค่อยย้ายมาอยู่ด้วยกัน