แม่นที่รักบ่น้อ

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่นที่รักบ่น้อ ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัย

G# | Gm |G# A# | D# |
Cm | Gm |G# A# | D# A# |

แค่ ได้หยอD#ก ได้เว้า ได้จา กะมีแฮงใCmจแล้วตามประสG#าคนที่แอบฮักกะเลยบ่ฮู้A#ว่าเจ้าคิดนำกันจั่งใด๋D#

ได้เป็นหมู่Cmในเฟซ ได้แชGmทคุยนำ ส่ำนี้G#กะดีหลายFmนจั่งอ้าย หวังไกG#ลแฮงหยับเข้าใกล้..หม่องอกA#หัก

ตั้งแชทเจ้Cmาไว้เป็นสีชมพูGmยามไผถาG#มกะบอกว่าเป็นแค่หD#มู่แต่ในใFmจไผสิฮู้..ว่าเฮA#าเอิ้นเพิ่นว่าที่D#รักเขินบักคัFmกยามเจ้าทักมาหGmทั้งที่ฮู้ว่G#าบ่สำคัญอิหยังGmคักมันป่วยหนัFmกล่ะน้อ หัวใจG#ใกล้ขั่นโคA#ม่า

กะคือว่านั่นล่D#ะ สิทธิ์คนแอบฮัGmกกะเฮ็ดได้Cm A#ส่ำนี้กะคือว่าล่ะตี้G# เพิ่นบ่คิดอิหยัA#งนำเฮาจั้กD#กะหน่อยเลยได้แต่คอCmยคิดเองฝ่ายเดีGmยวถึงทางเทียG#วก้าวไปมันเลื่อนลอGmสิทธิ์น้อย ๆFm กะแค่ยามแชทดัA#แม่นที่รัก..ทักมD#าบ่น้อ  (A#)

G# | Gm |G# A# | D# |
Cm Gm | G# Gm |Fm A# | D# |

* | ** | ** |

ถึงบ่ได้ไปต่Fmอ.. ได้แอบฮัA# | A#ก..ส่ำนี้กะเอา

D# A#/D | Cm A# | G# | A# |D# |ฟังเพลง - แม่นที่รักบ่น้อ ปรีชา ปัดภัย - YouTube

เนื้อเพลง แม่นที่รักบ่น้อ ปรีชา ปัดภัยแค่ ได้หยอก ได้เว้า ได้จา กะมีแฮงใจแล้ว ตามประสาคนที่แอบฮัก กะเลยบ่ฮู้ว่าเจ้าคิดนำกันจั่งใด๋ ได้เป็นหมู่ในเฟซ ได้แชทคุยนำ ส่ำนี้กะดีหลาย คนจั่งอ้าย หวังไกลแฮงหยับเข้าใกล้หม่องอกหัก ตั้งแชทเจ้าไว้เป็นสีชมพู ยามไผถามกะบอกว่าเป็นแค่หมู่ แต่ในใจไผสิฮู้ว่าเฮาเอิ้นเพิ่นว่าที่รัก เขินบักคักยามเจ้าทักมาหา ทั้งที่ฮู้ว่าบ่สำคัญอิหยังคัก มันป่วยหนักล่ะน้อ หัวใจใกล้ขั่นโคม่า กะคือว่านั่นล่ะ สิทธิ์คนแอบฮักกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ กะคือว่าล่ะตี้ เพิ่นบ่คิดอิหยังนำเฮาจั้กกะหน่อย เลยได้แต่คอยคิดเองฝ่ายเดียว ถึงทางเทียวก้าวไปมันเลื่อนลอย สิทธิ์น้อยๆกะแค่ยามแชทดัง แม่นที่รักทักมาบ่น้อ ถึงบ่ได้ไปต่อ ได้แอบฮัก ส่ำนี้กะเอา