มีแฟนแล้วหม้าย

เต็ม นาวา, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มีแฟนแล้วหม้าย - เต็ม นาวา

A | C#m |D | E |

แอบรักAเธอมากตั้งนานแต่ไม่หาC#mญบอกความในใจกลัวDว่าผิดผลั้นไป เธออาจมีใครEเคียงข้างกายก็ไม่รู้Aอีทำพรือดี..กับคำ ๆ นี้C#mที่มีมากมาF#mขืนเก็บDไปจนวันตาย ฉันคงไม่วาEยคลายรักเธอ

แอบเผC#mลอ..ในใF#mจ.. เก็บไC#mว้ ไม่กล้าบF#mอกกลัDวเธอหาว่าหลอก หากว่าบอกEความในใจ..E

ไม่รู้มีแฟนแล้วหม้Aาย ให้รู้ว่าชายคนนี้C#mแอบรักและคอยหวังดีBm.. ให้เธอทุกเวลEไม่รู้ว่าใครคนนั้Aน คนที่ยืC#mน..เคียงข้างกัF#mนมีไหมหนา..หัวอกDมันเหมือนอีบ้า หัวใจEมันไม่กล้า ไม่หาญบอก

A | E |

A | C#m |D | E |
C#m F#m | C#m F#m |G | E |

* | ** | *** |

A | C#m |

หัวอกDมันเหมือนอีบ้าหัวใจEมันไม่กล้า ไม่หาญ..บอAก..มีแฟนแล้วหม้าย - เต็ม นาวา