มีแฟนแล้วหม้าย

 เต็ม นาวา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีแฟนแล้วหม้าย เต็ม นาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย โซดาสังกัดค่าย: มิตรภาพเพลง

A | C#m |D | E |

แอบรักAเธอมากตั้งนานแต่ไม่หาC#mญบอกความในใจกลัวDว่าผิดผลั้นไป เธออาจมีใครEเคียงข้างกายก็ไม่รู้Aอีทำพรือดี..กับคำ ๆ นี้C#mที่มีมากมาF#mขืนเก็บDไปจนวันตาย ฉันคงไม่วาEยคลายรักเธอ

แอบเผC#mลอ..ในใF#mจ.. เก็บไC#mว้ ไม่กล้าบF#mอกกลัDวเธอหาว่าหลอก หากว่าบอกEความในใจ..E

ไม่รู้มีแฟนแล้วหม้Aาย ให้รู้ว่าชายคนนี้C#mแอบรักและคอยหวังดีBm.. ให้เธอทุกเวลEไม่รู้ว่าใครคนนั้Aน คนที่ยืC#mน..เคียงข้างกัF#mนมีไหมหนา..หัวอกDมันเหมือนอีบ้า หัวใจEมันไม่กล้า ไม่หาญบอก

A | E |

A | C#m |D | E |
C#m F#m | C#m F#m |G | E |

* | ** | *** |

A | C#m |

หัวอกDมันเหมือนอีบ้าหัวใจEมันไม่กล้า ไม่หาญ..บอAก..ฟังเพลง - มีแฟนแล้วหม้าย เต็ม นาวา - YouTube

เนื้อเพลง มีแฟนแล้วหม้าย เต็ม นาวาแอบรักเธอมากตั้งนาน แต่ไม่หาญบอกความในใจ กลัวว่าผิดผลั้นไป เธออาจมีใครเคียงข้างกาย ก็ไม่รู้อีทำพรือดีกับคำๆนี้ที่มีมากมาย ขืนเก็บไปจนวันตาย ฉันคงไม่วายคลายรักเธอ แอบเผลอในใจ เก็บไว้ ไม่กล้าบอก กลัวเธอหาว่าหลอก หากว่าบอกความในใจ ไม่รู้มีแฟนแล้วหม้าย ให้รู้ว่าชายคนนี้ แอบรักและคอยหวังดี ให้เธอทุกเวลา ไม่รู้ว่าใครคนนั้น คนที่ยืนเคียงข้างกันมีไหมหนา หัวอกมันเหมือนอีบ้า หัวใจมันไม่กล้า ไม่หาญบอก หัวอกมันเหมือนอีบ้า หัวใจมันไม่กล้า ไม่หาญบอก