มันจบแล้ว

 บิ๊กไบค์ สายลำ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มันจบแล้ว บิ๊กไบค์ สายลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: มาสใหญ่ หัวใจศิลปะเรียบเรียง: โคกอิโด่ย HD สตูดิโอสังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978

Am | Em |F | G |

   นั่Amงเบิ่งเงาเจ้าของ นั่งมอEmงอนาคตเฮา F  มันเจ็บปวดร้าGวเกินใจจะอดCทน

เมื่อคDmนที่เคยร่วGมฝัน.. มาทิ้งกัEmนไปมีใครอีกคAmต้องเจ็Fบ ต้องทน อยู่เพียงลำพัE | Eง..

   ตั้Amงความหวังไว้สูง ว่าสิจูEmงมือกันเข้าวิวาห์ F  แต่วาสนาGผู้ข้ามันต้อCยต่ำ.   หยดน้ำตDmาที่มันรินไหGล..   ออกจากใEmจผู้ชายที่ชอกAmช้ำ F  คงเป็นกรรมเก่Gาที่เราสร้าAm | Amงมา...

วาสนCาให้เฮาเกิดมGาบ่ได้ฮ่วมกัAmให้อ้าGยบ่มีมื้Fอนั้น ให้เฮGาบ่ได้เคียCงคู่.. Gฮักส่ำใด๋C สุดท้าEmยกะเป็นได้แค่Amหมู่บุญวาสนาบ่Fสู้ หัวใจGกะเลยต้อCงเจ็บ

G |

บ่อยาAmกให้เจ้าจากไป เพราะหัวใEmจมันยังฮักเจ้าบ่อยาFก..ให้เขGาได้เจ้าไปครอCบครองแต่ก็คงDmสู้เขาบ่ได้G  มีแค่ใEmจก็ได้แค่Amมองต้องยอFมให้เขาทั้งสอEmงได้ครองฮักAmกัน

F G | Em Am |F G | Am G |
F G | Em Am G |F G | Am |

** |

บุญวาสนGา..บ่Fสู้  ฮักเฮGากะเลย..  G   ต้องCจบ

Am | Em |F G | C |ฟังเพลง - มันจบแล้ว บิ๊กไบค์ สายลำ - YouTube

เนื้อเพลง มันจบแล้ว บิ๊กไบค์ สายลำนั่งเบิ่งเงาเจ้าของ นั่งมองอนาคตเฮา มันเจ็บปวดร้าวเกินใจจะอดทน เมื่อคนที่เคยร่วมฝัน มาทิ้งกันไปมีใครอีกคน ต้องเจ็บ ต้องทน อยู่เพียงลำพัง ตั้งความหวังไว้สูง ว่าสิจูงมือกันเข้าวิวาห์ แต่วาสนาผู้ข้ามันต้อยต่ำ หยดน้ำตาที่มันรินไหล ออกจากใจผู้ชายที่ชอกช้ำ คงเป็นกรรมเก่าที่เราสร้างมา วาสนาให้เฮาเกิดมาบ่ได้ฮ่วมกัน ให้อ้ายบ่มีมื้อนั้น ให้เฮาบ่ได้เคียงคู่ ฮักส่ำใด๋ สุดท้ายกะเป็นได้แค่หมู่ บุญวาสนาบ่สู้ หัวใจกะเลยต้องเจ็บ บ่อยากให้เจ้าจากไป เพราะหัวใจมันยังฮักเจ้า บ่อยากให้เขาได้เจ้าไปครอบครอง แต่ก็คงสู้เขาบ่ได้ มีแค่ใจก็ได้แค่มอง ต้องยอมให้เขาทั้งสองได้ครองฮักกัน บุญวาสนาบ่สู้ ฮักเฮากะเลย ต้องจบ