มันตายไปแล้ว

 ไหมไทย หัวใจศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มันตายไปแล้ว ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บักหล่า คนนอนนาเฝ้าท่งเรียบเรียง: แจ็คกี้ อามานโด้ดนตรี: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่นติดต่องานแสดง: 0892055841, 0819641162

F#m | C#m |D | E C#m | F#m |

เสียน้ำตF#mา..จากคนนั้นใช่ไหC#mฟูมฟาDย..กลับEมาหาผัวA C#เก่า..ตอF#mนที่เจ้าฮักกัน ปานว่ามัC#mนคือสิบ่มีมื้อเศร้าสุขกับเขDา ทิ้งอ้าC#mยไว้บ่อF#m | C#น้ำตา..

เข้าใจดีF#m.. ว่ามันเจ็บส่ำใC#mด๋อยากสิกลับไปD แต่คงเฮ็Eดบ่ได้ดอAกหนา.C#.ใจF#mที่เจ้าทำลาย บทสุดท้าC#mยก็เลยด้านชาสิกลับมDา..ในC#mถานะอF#m | F#mะไร..

มันตายไปแล้Aว ได้ยินบ่E/G# มันตายไปF#mแล้วหัวใจEมันตาย..ตั้งแต่วันนั้A C#น..วันDที่เจ้าบอกลEา และเจ้ากลับเขC#mามีอิหยังF#mกันหัวใจDมันขาดสะC#m | C#บั้น..เกือบสิบ่เF#m | (F#m)ป็นคน..

คันบ่เจ็F#mบ เจ้าคงบ่กลับC#mมากลับไปสDา บ่อยากฟัEงเหตุAผล..   C#มันฟั่นF#mเฟือน บ่อยาก เป็นผู้ เป็C#mนคนบ่อยากเห็Dน..หน้าคC#mนที่ทำร้F#m | F#mายกัน..

** |

A E | C#m F#m |E | A C# |
D E | C#m F#m |
D C#m C# |F#m | F#m |

** | ** |

มันตายไปแล้Dว ได้ยินC#mบ่ มันตายไปF#mแล้ว..มันตายไปแล้Dว ได้C#m | C#mยินบ่..มันตายไปแล้ว..

D E | C#m F#m |Bm D | C#m E C#m | F#m |ฟังเพลง - มันตายไปแล้ว ไหมไทย หัวใจศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง มันตายไปแล้ว ไหมไทย หัวใจศิลป์เสียน้ำตาจากคนนั้นใช่ไหม ฟูมฟายกลับมาหาผัวเก่า ตอนที่เจ้าฮักกัน ปานว่ามันคือสิบ่มีมื้อเศร้า สุขกับเขา ทิ้งอ้ายไว้บ่อน้ำตา เข้าใจดี ว่ามันเจ็บส่ำใด๋ อยากสิกลับไป แต่คงเฮ็ดบ่ได้ดอกหนา ใจที่เจ้าทำลาย บทสุดท้ายก็เลยด้านชา สิกลับมาในถานะอะไร มันตายไปแล้ว ได้ยินบ่ มันตายไปแล้ว หัวใจมันตายตั้งแต่วันนั้น วันที่เจ้าบอกลา และเจ้ากลับเขามีอิหยังกัน หัวใจมันขาดสะบั้น เกือบสิบ่เป็นคน คันบ่เจ็บ เจ้าคงบ่กลับมา กลับไปสา บ่อยากฟังเหตุผล มันฟั่นเฟือน บ่อยาก เป็นผู้ เป็นคน บ่อยากเห็นหน้าคนที่ทำร้ายกัน มันตายไปแล้ว ได้ยินบ่ มันตายไปแล้ว มันตายไปแล้ว ได้ยินบ่ มันตายไปแล้ว