มันตายไปแล้ว

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มันตายไปแล้ว - ไหมไทย หัวใจศิลป์

F#m | C#m |D | E C#m | F#m |

เสียน้ำตF#mา..จากคนนั้นใช่ไหC#mฟูมฟาDย..กลับEมาหาผัวA C#เก่า..ตอF#mนที่เจ้าฮักกัน ปานว่ามัC#mนคือสิบ่มีมื้อเศร้าสุขกับเขDา ทิ้งอ้าC#mยไว้บ่อF#m | C#น้ำตา..

เข้าใจดีF#m.. ว่ามันเจ็บส่ำใC#mด๋อยากสิกลับไปD แต่คงเฮ็Eดบ่ได้ดอAกหนา.C#.ใจF#mที่เจ้าทำลาย บทสุดท้าC#mยก็เลยด้านชาสิกลับมDา..ในC#mถานะอF#m | F#mะไร..

มันตายไปแล้Aว ได้ยินบ่E/G# มันตายไปF#mแล้วหัวใจEมันตาย..ตั้งแต่วันนั้A C#น..วันDที่เจ้าบอกลEา และเจ้ากลับเขC#mามีอิหยังF#mกันหัวใจDมันขาดสะC#m | C#บั้น..เกือบสิบ่เF#m | (F#m)ป็นคน..

คันบ่เจ็F#mบ เจ้าคงบ่กลับC#mมากลับไปสDา บ่อยากฟัEงเหตุAผล..   C#มันฟั่นF#mเฟือน บ่อยาก เป็นผู้ เป็C#mนคนบ่อยากเห็Dน..หน้าคC#mนที่ทำร้F#m | F#mายกัน..

** |

A E | C#m F#m |E | A C# |
D E | C#m F#m |
D C#m C# |F#m | F#m |

** | ** |

มันตายไปแล้Dว ได้ยินC#mบ่ มันตายไปF#mแล้ว..มันตายไปแล้Dว ได้C#m | C#mยินบ่..มันตายไปแล้ว..

D E | C#m F#m |Bm D | C#m E C#m | F#m |มันตายไปแล้ว - ไหมไทย หัวใจศิลป์