หน้าร้ายร้าย

 Nos สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน้าร้ายร้าย NOS นอส
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, นรเทพ มาแสง, ยศพร ประสาทศิลป์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C# Fm | A#m Fm |
C# Fm | F# | G# |

ชีวิC#ตไม่เหมือFmนละครเรื่องนั้A#mนที่เธอชอบดูFmใครร้าC#ย..หรือว่Fmาใครดีต้องเรียF#นรู้ตัดสิC#น..ฉันที่Fmหน้าตา ว่าฉันA#mไม่ใช่เนื้อคู่FmบอกเขC#า..นั้นดีFmทุกอย่าง แค่มอF#งก็รู้แค่ดูที่หน้าG#ตา

ไหนละสวรรD#mค์ที่เธอต้องกาFmมีแต่ความช้ำD#mและทรมานFmไหนละคนนั้D#mนที่เธอบอกฉัFmที่เคยบอกว่าเขาF#ดี ดีแล้วเป็นG#ยังไง

คนหน้าร้าย ๆC# อย่างฉัFm7มัA#mนไม่เคย คิดเลFmว คิดลวง จะหลอF#กอะไร     C#/Fแต่เธD#mอกลับไปเชื่อใจG#..คนหน้าใส ๆC# อย่างเขFm7ที่คอA#mยจะทำร้ายเธFmอทุกวันจนเกือบF#จะตาย     C#/Fเมื่อไรD#mจะจำสักทีFm..กับกาD#mรตัดสินคนG# | G#ดี..           ที่หน้าตา

C# Fm | A#m Fm |F# | G# |

ความรัC#ก..แท้จริFmงของคนอยู่ลึA#mกข้างในหัวใจFmและฉัC#น..ก็เป็Fmนคนนึงที่เก็บF#ไว้เพียงค้C#น แล้วเธFmอจะเจอว่าฉันA#mเป็นคนเช่นไรFmอย่ามอC#ง..ฉันว่Fmาไม่ดี และเลวF#ร้ายเพียงแค่หน้าG#ตา

* | ** |

C# Fm | A#m Fm |F# | D#m G# |
C# Fm7 | A#m Fm |F# | G# |

คนหน้าร้าย ๆC# อย่างฉัFm7มัA#mนไม่เคย คิดเลFmว คิดลวง จะหลอF#กอะไร     C#/Fแต่เธD#mอกลับไปเชื่อใจG#..คนหน้าใส ๆC# อย่างเขFm7ที่คอA#mยจะทำร้ายเธFmอทุกวันจนเกือบF#จะตาย     C#/Fเมื่อไรD#mจะจำสักทีFmเมื่อไรD#mจะพอสักทีFmเมื่อไรD#mจะทิ้งซะG# | G#ที..         คนดีแค่หน้าตา

C# Fm | A#m Fm |ฟังเพลง - หน้าร้ายๆ NOS นอส - YouTube

เนื้อเพลง หน้าร้ายร้าย NOS นอสชีวิตไม่เหมือนละครเรื่องนั้นที่เธอชอบดู ใครร้ายหรือว่าใครดีต้องเรียนรู้ ตัดสินฉันที่หน้าตา ว่าฉันไม่ใช่เนื้อคู่ บอกเขานั้นดีทุกอย่าง แค่มองก็รู้ แค่ดูที่หน้าตา ไหนละสวรรค์ที่เธอต้องการ มีแต่ความช้ำและทรมาน ไหนละคนนั้นที่เธอบอกฉัน ที่เคยบอกว่าเขาดี ดีแล้วเป็นยังไง คนหน้าร้ายๆอย่างฉัน มันไม่เคย คิดเลว คิดลวง จะหลอกอะไร แต่เธอกลับไปเชื่อใจคนหน้าใสๆอย่างเขา ที่คอยจะทำร้ายเธอทุกวันจนเกือบจะตาย เมื่อไรจะจำสักที กับการตัดสินคนดี ที่หน้าตา ความรักแท้จริงของคนอยู่ลึกข้างในหัวใจ และฉันก็เป็นคนนึงที่เก็บไว้ เพียงค้น แล้วเธอจะเจอว่าฉันเป็นคนเช่นไร อย่ามองฉันว่าไม่ดี และเลวร้าย เพียงแค่หน้าตา คนหน้าร้ายๆอย่างฉัน มันไม่เคย คิดเลว คิดลวง จะหลอกอะไร แต่เธอกลับไปเชื่อใจคนหน้าใสๆอย่างเขา ที่คอยจะทำร้ายเธอทุกวันจนเกือบจะตาย เมื่อไรจะจำสักที เมื่อไรจะพอสักที เมื่อไรจะทิ้งซะที คนดีแค่หน้าตา