ไหนล่ะคำลา

 Portrait สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไหนล่ะคำลา PORTRAIT
เนื้อร้อง: PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ทำนอง: PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, คชภัค ผลธนโชติเรียบเรียง: คชภัค ผลธนโชติดนตรี: คชภัค ผลธนโชติ, PORTRAITสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583

Em7 | Am7 |Dm7 | G |

 Em7  เหมือนหัวใจมันหยุAm7ดลง   กับคำถาDm7มทำไมจบลงอย่างนั้G Em7  เหมือนชีวิตมันจบAm7ไป   แต่ไม่เข้าใDm7จทำไมเธอถึงต้องฆ่ากัG

ถ้าเธอไม่รัCก เธอไม่รัก ก็จะไม่Am7ว่าอะไรแต่มาลDm7ากันได้ไหม แค่ครั้งสุดท้าGยก็ยังดีอย่าให้ฉันEm7หยุดหายใจ..โดยไม่รู้A7อะไรเลยอย่างนี้Dm7(จะไปGทั้งที ไหนล่ะคำลา)

C | Am7 |Dm7 | G |

 Em7  ฉันมันทำผิดตรงไAm7หน   หรือว่าเธDm7อตั้งใจให้จบลงอย่างนี้G Em7  ทิ้งฉันไว้กับน้ำAm7ตา   แค่คำร่ำลDm7าคำเดียวเธอก็ยังไม่มีG

** |

 Dm7  มันจะจบกันทั้งทีEm7   มันจะเจ็บกันทั้งทีDm7 มันต้องมีGคำอธิบาC Dm7  อยากจะจบก็ร่ำลEm7า  อย่าให้ใจมันค้างคF   เหมือนฉันไม่มีความหมG | Gาย..

Am | Em |F | Fm |

** | ** |

F |ฟังเพลง - ไหนล่ะคำลา PORTRAIT - YouTube

เนื้อเพลง ไหนล่ะคำลา PORTRAITเหมือนหัวใจมันหยุดลง กับคำถามทำไมจบลงอย่างนั้น เหมือนชีวิตมันจบไป แต่ไม่เข้าใจทำไมเธอถึงต้องฆ่ากัน ถ้าเธอไม่รัก เธอไม่รัก ก็จะไม่ว่าอะไร แต่มาลากันได้ไหม แค่ครั้งสุดท้ายก็ยังดี อย่าให้ฉันหยุดหายใจโดยไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้ (จะไปทั้งที ไหนล่ะคำลา) ฉันมันทำผิดตรงไหน หรือว่าเธอตั้งใจให้จบลงอย่างนี้ ทิ้งฉันไว้กับน้ำตา แค่คำร่ำลาคำเดียวเธอก็ยังไม่มี มันจะจบกันทั้งที มันจะเจ็บกันทั้งที มันต้องมีคำอธิบาย อยากจะจบก็ร่ำลา อย่าให้ใจมันค้างคา เหมือนฉันไม่มีความหมาย