น้ำนิ่งไหลลึก

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำนิ่งไหลลึก กล้วย แสตมป์

Am | G |F | G |

ทำตัวAmเป็นไร้เดียงสา พูดจาGเป็นคนอ่อนโยน..อย่างนั้Fน จนฉันตามGไม่ทันเธอตบตAmาแนบเนียนอย่างนี้ บอกรัGกแล้วก็หักหลังเพิ่งรู้F..ว่าธาตุแท้Gเธอเป็นอย่างไร

คือซาตาFmaj7นในคราบนางฟ้าเป็นอีกEmาในคราบของหงษ์ข้างนอFmaj7กก็ดูสดใส แต่ข้างในGนั้นเป็นโพรง

ปากเธอหวาCนถึงใจGแต่ทำไAmมก้นเธGอเปรี้ยวขนาFดนั้นแม่ซาตาGนคราบนางฟ้าดั่งน้ำลึCกนิ่งเท่าGไร แต่ใต้น้ำAmไหลแรGงสักแค่ไหFแม่วันทอGงสองใจ(ยังไม่ทันเธอ)

Am | AmM7 |Am7 | F |
C | G |F | G |

* | ** | ** |

C | G |

มองคAmนให้รู้เอาไว้ ต้องมอGงข้างในจิตใจอย่ามอFง..แค่เพียงรูปGกาย.. Dmฟังเพลง - น้ำนิ่งไหลลึก กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง น้ำนิ่งไหลลึก กล้วย แสตมป์ทำตัวเป็นไร้เดียงสา พูดจาเป็นคนอ่อนโยน อย่างนั้น จนฉันตามไม่ทันเธอ ตบตาแนบเนียนอย่างนี้ บอกรักแล้วก็หักหลัง เพิ่งรู้ว่าธาตุแท้เธอเป็นอย่างไร คือซาตานในคราบนางฟ้า เป็นอีกาในคราบของหงษ์ ข้างนอกก็ดูสดใส แต่ข้างในนั้นเป็นโพรง ปากเธอหวานถึงใจ แต่ทำไมก้นเธอเปรี้ยวขนาดนั้น แม่ซาตานคราบนางฟ้า ดั่งน้ำลึกนิ่งเท่าไร แต่ใต้น้ำไหลแรงสักแค่ไหน แม่วันทองสองใจ(ยังไม่ทันเธอ) มองคนให้รู้เอาไว้ ต้องมองข้างในจิตใจ อย่ามองแค่เพียงรูปกาย