น้ำนิ่งไหลลึก

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้ำนิ่งไหลลึก - กล้วย แสตมป์

Am | G |F | G |

ทำตัวAmเป็นไร้เดียงสา พูดจาGเป็นคนอ่อนโยน..อย่างนั้Fน จนฉันตามGไม่ทันเธอตบตAmาแนบเนียนอย่างนี้ บอกรัGกแล้วก็หักหลังเพิ่งรู้F..ว่าธาตุแท้Gเธอเป็นอย่างไร

คือซาตาFmaj7นในคราบนางฟ้าเป็นอีกEmาในคราบของหงษ์ข้างนอFmaj7กก็ดูสดใส แต่ข้างในGนั้นเป็นโพรง

ปากเธอหวาCนถึงใจGแต่ทำไAmมก้นเธGอเปรี้ยวขนาFดนั้นแม่ซาตาGนคราบนางฟ้าดั่งน้ำลึCกนิ่งเท่าGไร แต่ใต้น้ำAmไหลแรGงสักแค่ไหFแม่วันทอGงสองใจ(ยังไม่ทันเธอ)

Am | AmM7 |Am7 | F |
C | G |F | G |

* | ** | ** |

C | G |

มองคAmนให้รู้เอาไว้ ต้องมอGงข้างในจิตใจอย่ามอFง..แค่เพียงรูปGกาย.. Dmน้ำนิ่งไหลลึก - กล้วย แสตมป์