ปาดน้ำตาหน้าเฟส

 อิ่ม เบบี้มายด์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ปาดน้ำตาหน้าเฟส - อิ่ม เบบี้มายด์

D F#m | Bm |G | A |
D F#m | Bm A |G F#m | Em A |

เห็นรูปแฟนเก่DาของเฮF#mาหน้าวอลคนอื่Bmเจ็บปานลูกปืDนยิงใส่ใF#mจของอ้ายแท้หนBmหมู่มันถาGมว่แฟนAไปไส สิบอกหมู่F#mจั่งใด๋เด้Bmหนอจัดขึ้Emนจักกลมให้พAอ ให้กูเมาให้Dตาย   A

ปาดน้ำตDาหน้าเฟF#mส มันเจ็Bmบแท้เด้ฮู้บ่AยามGกินเหล้ากะคิF#mดพ้อ น้ำตาคลEmอ บ่กล้าบอกไผAหากว่าเDทวดาF#mมีจริง ส่อยสิBmงเจ้ากลับคืนมAาได้บ่เปิดเฟGสยามใด๋ แล้วน้ำF#mตาคลอยามเห็Emนรูปเพิ่นหน้าจAอ..ของคนDอื่น

G | F#m |Em A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D A |

บ่คิดว่าเจ้Dาสิถิ่มฮักเฮF#mาไปมีคนBm Aอื่นพยายามสิลืDมความฮู้สึF#mกที่มันBm Aพัง ๆอยากเมาให้ตาGย ให้ลืAมความF#m Bmหลังฮักที่มันฮ่าง ๆEm  บ่มีค่าหยัAงกับใจเจ้าDเลย..  A

* |

เปิดเฟGสยามใด๋ แล้วน้ำF#mตาคลอยามเห็Emนรูปเพิ่นหน้าจAอ.. ของคนGอื่น..  Dปาดน้ำตาหน้าเฟส - อิ่ม เบบี้มายด์