ปาดน้ำตาหน้าเฟส

 อิ่ม เบบี้มายด์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปาดน้ำตาหน้าเฟส อิ่ม เบบี้มายด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบบี้มายด์เรียบเรียง: Komsorn Prasansriสังกัดค่าย: ดอกสะแบงมิวสิคติดต่องานแสดง: 0864882939

D F#m | Bm |G | A |
D F#m | Bm A |G F#m | Em A |

เห็นรูปแฟนเก่DาของเฮF#mาหน้าวอลคนอื่Bmเจ็บปานลูกปืDนยิงใส่ใF#mจของอ้ายแท้หนBmหมู่มันถาGมว่แฟนAไปไส สิบอกหมู่F#mจั่งใด๋เด้Bmหนอจัดขึ้Emนจักกลมให้พAอ ให้กูเมาให้Dตาย   A

ปาดน้ำตDาหน้าเฟF#mส มันเจ็Bmบแท้เด้ฮู้บ่AยามGกินเหล้ากะคิF#mดพ้อ น้ำตาคลEmอ บ่กล้าบอกไผAหากว่าเDทวดาF#mมีจริง ส่อยสิBmงเจ้ากลับคืนมAาได้บ่เปิดเฟGสยามใด๋ แล้วน้ำF#mตาคลอยามเห็Emนรูปเพิ่นหน้าจAอ..ของคนDอื่น

G | F#m |Em A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D A |

บ่คิดว่าเจ้Dาสิถิ่มฮักเฮF#mาไปมีคนBm Aอื่นพยายามสิลืDมความฮู้สึF#mกที่มันBm Aพัง ๆอยากเมาให้ตาGย ให้ลืAมความF#m Bmหลังฮักที่มันฮ่าง ๆEm  บ่มีค่าหยัAงกับใจเจ้าDเลย..  A

* |

เปิดเฟGสยามใด๋ แล้วน้ำF#mตาคลอยามเห็Emนรูปเพิ่นหน้าจAอ.. ของคนGอื่น..  Dฟังเพลง - ปาดน้ำตาหน้าเฟส อิ่ม เบบี้มายด์ - YouTube

เนื้อเพลง ปาดน้ำตาหน้าเฟส อิ่ม เบบี้มายด์เห็นรูปแฟนเก่าของเฮาหน้าวอลคนอื่น เจ็บปานลูกปืนยิงใส่ใจของอ้ายแท้หนอ หมู่มันถามว่แฟนไปไส สิบอกหมู่จั่งใด๋เด้หนอ จัดขึ้นจักกลมให้พอ ให้กูเมาให้ตาย ปาดน้ำตาหน้าเฟส มันเจ็บแท้เด้ฮู้บ่ ยามกินเหล้ากะคิดพ้อ น้ำตาคลอ บ่กล้าบอกไผ หากว่าเทวดามีจริง ส่อยสิงเจ้ากลับคืนมาได้บ่ เปิดเฟสยามใด๋ แล้วน้ำตาคลอ ยามเห็นรูปเพิ่นหน้าจอของคนอื่น บ่คิดว่าเจ้าสิถิ่มฮักเฮาไปมีคนอื่น พยายามสิลืมความฮู้สึกที่มันพังๆอยากเมาให้ตาย ให้ลืมความหลัง ฮักที่มันฮ่างๆบ่มีค่าหยังกับใจเจ้าเลย เปิดเฟสยามใด๋ แล้วน้ำตาคลอ ยามเห็นรูปเพิ่นหน้าจอ ของคนอื่น